Belastingtarieven 2012

Inleiding

Wat worden de belastingtarieven voor het jaar 2012 ?. Normaliter moeten we wachten tot Prinsjesdag. Gelukkig is er ook bij de Overheid het fenomeen transparantie in opkomst, waardoor we niet meer zo lang hoeven te wachten. Ook hoeft de pers geen trucs meer uit te halen om vóór de Derde Dinsdag in september met de gegevens naar buiten te kunnen komen. No Holland Leaks dus.


Hieronder de nieuwe tarieven:

Tarief inkomstenbelasting 2012

Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning.

Belastbaar inkomen: Tarief 2012 Belasting/Premie VV cumulatief

1e schijf

€ 0 - € 18.945: 33,1% (65+: 15,2%) € 6.270 (65+: € 2.879)

2e schijf

€ 18.945 - € 33.863: 41,95%(65+: 24,05%) € 6.257 (65+: € 3.587 € 12.527 (65+: € 6.466)

3e schijf

€ 33.863 - € 56.491: 42% € 9.503 € 22.030 (65+: € 15.969)

4e schijf

meer dan € 56.491: 52%

Heffingskortingen

 • De algemene heffingskorting wordt € 2.033 (2011: € 1.987). Voor 65+: € 934 (2011: € 910).
 • De arbeidskorting wordt maximaal € 1.531 (2011: € 1.505).
 • De aanvullende combinatiekorting wordt € 1.024 (2011: € 780).
 • De inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting wordt € 1.109 (2011: € 1.091).
 • De alleenstaande-ouderkorting wordt € 947 (2011: € 931).
 • De ouderenkorting wordt € 762 (2011: € 739).
 • De alleenstaande ouderenkorting wordt € 429 (2011: € 421).

Kinderregelingen

 • De aftrek uitgaven voor levensonderhoud van kinderen waarvoor geen kinderbijslag of studiefinanciering wordt genoten, wordt versoberd door de leeftijdsgrens te verlagen van 30 naar 21 jaar.
 • De aftrek weekenduitgaven voor gehandicapten wordt verruimd door de leeftijdsgrens te verlagen van 27 naar 21 jaar.
 • De leeftijdsgrens voor het inkomensafhankelijke deel van de alleenstaande-ouderkorting blijft voor de inkomstenbelasting gehandhaafd op 16 jaar.
 • De leeftijdsgrens die geldt voor het niet-inkomensafhankelijke deel van de alleenstaande-ouderkorting wordt verlaagd van 27 naar 18 jaar (in plaats van naar 12 jaar).
 • Het recht op het niet-inkomensafhankelijke deel van de alleenstaande-ouderkorting wordt voortaan toegekend op basis van de leeftijd van het jongste kind.
 • De regeling voor de uitzondering op de afbouw van de uitbetaling van de algemene heffingskorting uit de inkomstenbelasting aan de minstverdienende partner voor gezinnen met kinderen tot 6 jaar én voor belastingplichtigen geboren voor 1 januari 1972 wordt in drie stappen stapsgewijs afgebouwd in de kalenderjaren 2012 tot en met 2014.
 • De kindertoeslag in box 3 wordt afgeschaft.

Overzicht

Overzien we het hele scala van de tarieven en kortingen, dan wordt duidelijk dat de algemene tendens is: meer voor minder. Oftewel meer belastingen voor minder voorzieningen. Op zich is dit geen verrassing, want het zijn uiteindelijk toch de burgers die moeten opdraaien voor het terugdringen van het overheidstekort. Dat is het altijd al geweest, en zo zal het ook wel altijd blijven. De vraag is alleen hoe lang dat op deze manier nog goed kan blijven gaan, want het gat tussen diegenen die geld hebben en degene die dit niet hebben wordt steeds groter. In dat opzicht komen we in een maatschappelijk scenario terecht van rond 1800: het tijdperk van Rich man, poor man.

Advies

Misschien wordt het langzamerhand toch tijd voor een ander belastingsysteem, bijvoorbeeld een systeem gebaseerd op indirecte belastingen.

Meer weten ?

Fiscaal Advies

Bron

Bron: Redactie Vakstudienieuws Vandaag

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden