Afscheid van de belastingen

Inleiding

Het komt niet zo vaak voor dat er belastingen verdwijnen, maar in het Belastingplan 2012 worden zeven van de tweeëntwintig belastingen opgeheven. Sommige van deze belastingen raken u als de burger direct, andere raken de ondernemers en zullen daarom in de prijs aan u doorberekend worden.

Hierbij een overzicht van deze belastingen waarvan we afscheid zullen nemen, per 1 januari 2012, en de reden waarom ze werden geheven.

De verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken

U betaalt verbruiksbelasting voor de volgende alcoholvrije dranken:

  • vruchtensappen;
  • groentesappen;
  • mineraalwater;
  • limonade, inclusief siroop.

De verbruiksbelasting op pruim- en snuiftabak

Pruim- en snuiftabak zijn producten waarover u verbruiksbelasting moet betalen. Op de kleinhandelsverpakking van pruim- en snuiftabak moet altijd een belastingzegel zitten.

De belastingen op leidingwater

Als u aan derden via een aansluiting water levert, al dan niet van drinkwaterkwaliteit, moet u belasting op leidingwater betalen. Het maakt daarbij niet uit of u het water levert vanuit een waterleidingbedrijf, of vanuit een afzonderlijke watervoorziening. Het belastingtarief wordt toegepast op de hoeveelheid geleverd leidingwater, over een hoeveelheid van maximaal 300 kubieke meter per jaar per aansluiting.

De verpakkingenbelasting

Op 1 januari 2008 is in Nederland de verpakkingenbelasting ingevoerd. Bedrijven die verpakkingen of verpakte producten voor de eerste keer op de Nederlandse markt brengen, moeten die belasting betalen. Hoe meer een verpakking het milieu belast, hoe meer belasting een bedrijf betaalt.

De grondwaterbelasting

De Belastingdienst heft grondwaterbelasting over het onttrekken van grondwater aan de bodem. De hoogte van de grondwaterbelasting is afhankelijk van het aantal kubieke meter water dat u onttrekt. Als u houder bent van een inrichting voor het onttrekken van grondwater aan de bodem, bent u belastingplichtig. U moet aangifte doen en grondwaterbelasting betalen. Als u aangifte moet doen voor de grondwaterbelasting, stelt de Belastingdienst eisen aan uw administratie en watermeters.


De afvalstoffenheffing

Alle particuliere huishoudens moeten een afvalstoffenheffing betalen. Uit de afvalstoffenheffing worden de kosten betaald van het ophalen en verwerken van huisvuil. Om voor een aanslag afvalstoffenheffing in aanmerking te komen, moet u gebruiker zijn van een pand waarvan de gemeente de plicht heeft om het huisvuil in te zamelen. De gemeente stuurt u jaarlijks een aanslag afvalstoffenheffing.

Het Eurovignet

Het eurovignet is een certificaat dat verplicht is in Nederland, België, Luxemburg, Denemarken en Zweden voor vrachtwagens met een gewicht van 12.000 kilogram of meer die gebruikmaken van autosnelwegen. Met dit certificaat kan worden aangetoond dat er een speciale belasting (in Nederland is dat de belasting zware motorrijtuigen, BZM) betaald is. Het eurovignet kan gezien worden als een vorm van tolheffing. Het eurovignet is voortgekomen uit een internationaal verdrag dat op 9 februari 1994 werd gesloten in Brussel en ondertekend werd door Duitsland, Nederland, België, Luxemburg en Denemarken. De daadwerkelijke invoering was in Nederland op 1 januari 1996. Op 1 februari 1998 sloot Zweden zich bij deze landen aan. De prijs van het vignet hangt af van de milieuklasse van de motor en het aantal assen waaruit de combinatie bestaat. De inkomsten worden met een verdeelsleutel over de deelnemende landen verdeeld.

Samenvatting

Van het verdwijnen van de bovengenoemde belastingen, zal het effect van de afvalstoffenheffing u het meeste raken. Daarnaast de verbruiksbelastingen op alcoholvrije dranken.

Bron

Wikipedia

De Overheid.nl

Redactie Vakstudienieuws Vandaag


Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden