Wat is het Uniform loonbegrip

Inleiding

In juni 2004 is de Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvouding In Sociale verzekeringswetten aangenomen. In de volksmond ook wel de wet WALVIS genoemd. Een van de belangrijke punten uit deze wet was het vereenvoudigen van het loonbegrip. Nu, 8 jaar later, is het dan zover. Vanaf 1 januari 2013 zal het Uniform Loonbegrip een feit zijn! Maar wat houdt Uniform Loonbegrip nu in? Om duidelijk te maken wat het Uniform Loonbegrip precies inhoudt, moet je eerst weten hoe de situatie er nu aan toe gaat. 

Hoe is het nu geregeld?

Op dit moment kennen we verschillende loonbegrippen. De belangrijkste 5 hieruit zijn het brutoloon, het nettoloon, loon loonheffing, loon sociale verzekeringen (SV) en loon inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW). Waarschijnlijk zijn het brutoloon en het nettoloon duidelijk. Bovenaan begin je met een leuk bedrag aan salaris (brutoloon) en vervolgens worden er vele bedragen afgehaald en tenslotte eindig je dan met het nettoloon (het uiteindelijke bedrag dat je uitbetaald krijgt en meestal tegenvalt). Deze twee loonbegrippen zullen ook nog in 2013 blijven bestaan. De andere 3 loonbegrippen zullen samengevoegd worden tot 1 loonbegrip, het zogenaamde Uniform Loonbegrip. In de volgende paragrafen worden deze 3 loonbegrippen kort uitgelegd. 

Loon loonheffing

Dit is het loon waarover je loonheffing dient te betalen, dus zeg maar belasting. Hieronder vallen alle bedragen die je bruto uitgekeerd krijgt. Denk hierbij aan je brutoloon, eventuele toeslagen, overwerk, onregelmatigheidstoeslag en ga zo maar door. Ook valt hieronder bijvoorbeeld een bijtelling voor de auto van de zaak en de werkgeversbijdrage. Een werknemersbijdrage in het pensioen of inleg in de levensloopregeling mag je daarop weer in mindering brengen. Die hoef je dus niet te betalen.

Loon sociale verzekeringen

Dit is het loon waarover je je inkomensafhankelijk bijdrage zorgverzekeringswet dient te betalen. Deze is in de meeste gevallen gelijk aan het loon sociale verzekeringswetten. Uitzondering hierbij is de eventueel bijtelling voor de auto van de zaak, want hierover betaal je dus geen premie sociale verzekeringsweten, maar wel een premie inkomensafhankelijke bijdrage ZVW.

Nu is het zo dat de premie voor de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW ingehouden wordt op het nettoloon van de werknemer en dat de werkgever deze weer vergoed aan de werknemer. Over deze vergoeding van de werkgever dient wel loonheffing betaald te worden (zie onder loon loonheffing).

Mocht je nu of in de toekomst een WW- of WIA-uitkering krijgen dan wordt deze uitkering berekend over het loon sociale verzekering, over dat loon zijn immers ook de premies betaald.

Hoe wordt de situatie per 1 januari 2013?

Vanaf 1 januari 2013 wordt dan eindelijk het Uniform Loonbegrip ingevoerd. Dit houdt in dat de 3 bovengenoemde loonbegrippen (loon loonheffingen, loon sociale verzekeringswetten en loon inkomensafhankelijk bijdrage zorgverzekeringswet) worden samengevoegd tot 1 loonbegrip.

Dit houdt o.a. in dat je vanaf 1 januari 2013 ook premie sociale verzekeringswetten gaat betalen over je eventuele bijtelling voor de auto van de zaak. Doordat hierover dan ook premies sociale verzekeringswetten betaald worden zal je bij een eventuele WW- of WIA-situatie ook een hogere uitkering ontvangen. Over dit bedrag zijn immers ook premies betaald.

De inkomensafhankelijk bijdrage ZVW wordt niet meer ingehouden op het salaris van de werknemer maar wordt meteen in rekening gebracht bij de werkgever. De werknemer zal deze dan ook niet meer terugvinden op de salarisstrook. Hierdoor komt een eventuele restitutie van premie werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW bij meerdere dienstverbanden ook te vervallen.

Een ander gevolg is, dat de werknemersbijdrage voor de WW definitief komt te vervallen. Die stond al op 0%, de werknemers hoefden dus sowieso al niets te betalen, maar zal nu definitief vervallen en geheel voor rekening komen van de werkgever. Dit is nu dus eigenlijk ook al het geval.  

Conclusie

Kort samengevat: op het moment zijn er 5 loonbegrippen, waaronder het brutoloon en het nettoloon. De andere 3 loonbegrippen (loon loonheffingen, loon sociale verzekeringswetten en loon inkomensafhankelijk bijdrage zorgverzekeringswet) worden samengevoegd tot één loonbegrip: het zogenaamde Uniform loonbegrip.

Door de invoering van het Uniform Loonbegrip zal de salarisstrook voor de werknemer makkelijker te doorgronden zijn, er is immers maar één loonbegrip waarover de premies geheven worden.

Tevens heeft de regering becijferd dat de invoering van het Uniform Loonbegrip in de toekomst voor alle werkgevers samen een besparing van ongeveer 380 miljoen Euro op zal leveren. Jammer is het dan natuurlijk dat we daar bijna 9 jaar op hebben moeten wachten.

Ook wordt voorzien in een administratieve lastenverlichting (WALVIS) voor de werkgever. Of dat zo is, zal de toekomst nog uit moeten wijzen! 

Reacties (2)

Reageer
Mason Diego reageerde 2 jaar geleden
27 Feb 09:21
Goede dag

Ik ben Mr. Mason Diego. Een gerenommeerde, legitieme & geaccrediteerde geldschieter. We geven lening van alle soorten in een zeer snelle en gemakkelijke manier, persoonlijke lening, autolening, Home lening, Student lening, Business Loan, uitvinder lening, consolidatie van de schuld. enz

Vandaag voor een zakelijke of persoonlijke leningen krijgen goedgekeurd en krijg fondsen binnen dezelfde week van toepassing. Deze persoonlijke leningen ongeacht uw krediet kunnen worden goedgekeurd en er zijn tal van tevreden klanten om te back-up van deze claim. Maar u zult niet alleen de persoonlijke lening die u nodig hebben; u krijgt de goedkoopste één. Dit is onze belofte: wij garanderen de laagste tarief voor alle leningen met gratis bijkomende voordelen.

We streven naar een positieve duurzame indruk verlaten door meer dan de verwachtingen van mijn klanten in alles wat die ik doe. Ons doel is om u behandelen met waardigheid en respect terwijl het verstrekken van de hoogste kwaliteit van de dienstverlening op een tijdige manier.
Geen sofi-nummer nodig en geen kredietcontrole nodig, 100% gegarandeerd.

Dus een email naar: diegoloancompany@yahoo.com vandaag toe te passen voor een lening.
SalarisburoWiki reageerde 5 jaar geleden
20 Nov 21:46
Complimenten voor het artikel. Met de invoering van de ULB of de WUL (Wet Uniformering Loonheffing) blijft het loonbegrip Loon voor Loonheffing gehandhaafd. Het loon SVW krijgt wel een nieuwe naam: "Loon voor de Werknemersverzekeringen". Het begrip voor ZVW hoog (ZVW premie) wordt "Werkgeversheffing ZVW" en ZVW laag (gepensioneerden, DGA's etc.) wordt voortaan "Bijdragen ZVW". m.vr.gr. Marco