Wat verandert er op mijn loonstrook in 2009

Inleiding

G.jpg

De WW-premie verdwijnt, de arbeidskorting stijgt, WGA op basis van het nettoloon, ziektekosten die niet meer aftrekbaar zijn, verlaagde heffingskorting, doorwerk-bonus: gaan we er als werknemer op vooruit in 2009? Uw loonstrook vertelt u de waarheid.

Afschaffing WW

 • Als je het minimumloon verdient, ga je er netto EUR 14 op vooruit.
 • Voor andere bedragen kun je de berekening zelf maken: 1,2% komt er netto bij.

Arbeidskorting

 1. Werk je na je 62ste door dan krijg je een hogere arbeidskorting èn een doorwerkbonus. Deze inkomensafhankelijke doorwerkbonus wordt uitgekeerd in elk jaar dat wordt doorgewerkt na 62.
 2. Werkende ouders krijgen ook een verhoogde, inkomenafhankelijke arbeidskorting die vooral zichtbaar zal zijn voor de kleinste verdiener.
 3. Helaas minder goed nieuws voor parttimers: als je loon lager is dan het minimumloon, dus minder dan EUR 1350, dan ga je er netto ca. EUR 5 per maand op achteruit (0,5%).
 4. Verder wordt de arbeidskorting in 2009 inkomensafhankelijk. Het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting verlaagt met 0,1%. Het tarief van de tweede schijf wordt met 0,15% verhoogd.
 5. De algemene heffingskorting wordt met EUR 57 verlaagd (tot EUR 2007).

WGA-premie

Vanaf 2009 wordt deze premie ingehouden op het NETTO loon. Tot nu toe was dat op het brutoloon. Hier zal je niet zo veel tot niets van merken omdat de meeste werkgevers deze premie toch al doorbelasten op basis van het netto loon. Ben je in het geval dat jouw werknemer dat wel op het bruto loon verrekende dan gaan deze kosten in 2009 met minimal EUR 20 omhoog, afhankelijk van je netto salaris uiteraard.

Zorgverzekering 2009

 1. Deze markt is volop in beweging. Al bij al blijkt het nogal mee te vallen; de basispremies blijven ongeveer gelijk tot een lichte prijsstijging van ca. EUR 1,5/maand.
 2. Overige ziektekosten zijn niet meer aftrekbaar, met name ziektekosten die niet in het basispakket zitten. De ziektekosten bestaan namelijk uit 2 delen: een deel waarvoor een vaste premie wordt betaald en een deel waarvoor elke werknemer een premie die afhankelijk is van het inkomen. Tot nu toe waren beide premies aftrekbaar maar dat is dus vanaf 2009 niet meer het geval.
 3. Erger nog: de inkomenafhankelijke premie stijgt èn is niet meer aftrekbaar, hetgeen zijn weerslag zal hebben op de belasting.
 4. Een en ander wordt wel gecompenseerd doordat de fiscale drempel voor aftrek wordt verlaagd van 11,5% naar 1,65%.

Pensioenpremie 2009 (up date)

 • De totale pensioenpremie blijft, uitgaande van een gemiddelde stijging van 0,3% van het salaris, nagenoeg hetzelfde. De kostendekkende premie voor het Ouderdoms- en NabestaandenPensioen (OP/NP) is voor 2009 vastgesteld op 20,0% (over de pensioengrondslag: dat is het salaris minus de franchise van EUR 10.350 (per 1 januari 2009). Van deze 20,0% wordt 70% door de werkgever betaalt en 30% komt voor rekening van de werknemer.
 • De premie voor de ANW-reparatie (Algemene Nabestaandenwet) blijft 0,4%.
 • AOP (ArbeidsOngeschiktheidsPensioen): blijft (voorlopig) op het niveau van 2008: gemiddeld 0,5%.

Koopkracht compensatie 2009

De landelijke inflatie ultimo oktober zou 2,8% bedragen maar het is aan de bedrijven, in overleg met de ondernemingsraad (indien aanwezig), om aan te geven hoe ze hiermee omgaan.

Overzicht (tot 65 jaar)

Rubriek

2008

2009

Volksverzekeringen

   

AOW

17,90%

17,90%

AnW

1,10%

1,10%

AWBZ

12,15%

12,15%

TOTAAL

31,15

31,15%

Minimumloon (max. en fulltime)

 1. 356,60
 1. 381,20%

Alg. heffingskorting

 1. 074
 1. 007

Levensloopkorting (per deelnamejaar)

191

195

Ouderschapsverlofkorting (per uur)

3,86

3,99

WAO/WIA basis

5,65

5,70

UFO

0,78

0,78