Wat betekent Tax Freedom Day

Tax Freedom Day

Amerikanen vieren het al jaren. Tax Freedom Day duidt de dag van het jaar aan waarop de burger eindelijk gedaan heeft met werken voor de overheid en zijn zuur verdiende centen voor zijn persoonlijke uitgaven kan beginnen besteden. In de berekening wordt iedereen meegeteld, werkenden en niet-werkenden. Tax Freedom Day is de dag waarop alle belastingplichtigen in een land voor dat jaar hebben voldaan aan alle vormen van belastingen. Tot en met Tax Freedom Day (TFD) hebben we met andere woorden voor de Staat gewerkt. Vanaf morgen werken we voor onszelf. In goed Nederlands spreken we van 'de fiscale bevrijdingsdag'!

 

Verschuivingen in de Tax Freedom Day

 • De TFD weerspiegelt de veranderingen in de fiscale druk.
 • Tussen 1995 en 2004 is de belastingdruk gemiddeld met 0,7% BBP toegenomen in de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).
 • In EU-landen zoals Noorwegen, Portugal en Spanje nam de belastingdruk met bijna 3% toe. In Ierland, Duitsland, Polen en Nederland was er een daling met circa 3%. Hongarije en Slowakije noteerden een forse daling.

Algemeen Belgie 2006, 2007, 2008 en 2009

 • Tax Freedom Day valt in België reeds 3 jaar op 10 juni.
 • Berekening: alle belastingontvangsten van de overheid gedeeld door het bruto binnenlands product (BBP) komt neer op 44,2%. In dagen geteld en op een kalenderjaar geprojecteerd, brengt dat de Tax Freedom Day op 10 juni. Voor de gehele Belgische bevolking neemt men het volledige inkomen van de staat (bestaande uit alle fiscale en para-fiscale ontvangsten) en dit wordt vergeleken met wat we met z'n allen hebben verdiend in dat jaar.
 • Gemiddeld gezien hebben we sinds 1 januari ons volledig bruto loon aan de staat gegeven. Vanaf vandaag mogen we theoretisch gezien ons volledig bruto loon voor ons houden.
 • Er is verbetering: in 2002 viel tax freedom day nog op 13 juli.
 • Up date 2009: dit jaar valt Tax Freedom Day twee dagen vroeger dan vorig jaar: 8 juni! Hoe komt dat? We betaalden met zijn allen in ons Belgenlandje MINDER belastingen! In procenten: 43,3% tegenover 44,1% vorig jaar. Is dat goed nieuws? Niet echt: omdat de daling een gevolg is van de verminderde vennootschapsbelasting (voor bedrijven) en dus... de crisis. Anders gezegd: als deze twee elementen, en voor de gewone man meer bepaald de kredietcrisis dus, er niet waren geweest dan was Tax Freedom Day meer dan waarschijnlijk later, dus na 10 juni, gevallen!

Tax Freedom Day in het buitenland 2008/2009

 • Amerika: 30 april, dus precies na eenderde van het jaar. 2009: 13 april!
 • Australië: 24 april.
 • Groot-Brittannië: 2 juni 2008. 2009: 14 mei.
 • Frankrijk: 7 juni. 2009: 11 juni.
 • Duitsland: 9 juni. 2009: 8 juni.
 • Nederland: 27 mei (belastingdruk 40,3% van het bbp). 2009: 24 mei.
 • Zwitserland: 14 april.

Ondernemers Nederland 2008/2009

De gemiddelde ondernemer valt in Nederland in de 52% belastingtariefgroep. Dit is het hoogste tarief dat je kan bereiken en daarom wordt deze groep ook wel de Max Taxers genoemd. TFD valt voor hen op 3 juli. Ook in 2009?

Loontrekkende alleenstaande in België 2008

 • Voor een alleenstaande valt Tax Freedom Day dit jaar op 13 oktober. Daarmee bekleedt de Belgische alleenstaande belastingplichtige de weinig benijdenswaardige eerste plaats of eenvoudig gezegd: de zwaarste fiscale druk ter wereld.
 • Hoe men aan die datum komt, kun je best niet weten want daar word je absoluut niet vrolijk van ... en vergeet 13 oktober ook maar heel snel!

Update 2010

België: 8 juni;

Luxemburg: 16 mei;

Nederland: 19 mei;

Duitsland: 27 mei;

Frankrijk: 31 mei;

Zweden: 5 juli.

 

Update 2013

 

België: 14 juni (net als in 2012);

Luxemburg: 21 mei;

Nederland: 27 mei;

Duitsland: 4 juni;

Frankrijk: 19 juni;

Zweden: 5 juli.