Wat is de inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting

Iedereen die een inkomen heeft, moet daar elk jaar belasting op betalen, zowel de werknemer als de ondernemer. De werknemer betaalt loonbelasting, bij de ondernemer spreekt men van inkomstenbelasting. Twee soorten belasting, twee regelgevingen.

Inkomstenbelasting aangeven

 • Iedereen die met een bedrijfsboekhouding te maken heeft, weet dat aangifte inkomstenbelasting doen geen eenvoudige klus is. Elk jaar verandert er wel iets aan de wetgeving. Jaarlijkse bijscholing is pure noodzaak.
 • In elk geval heb je jaarstukken nodig: de winst- en verliesrekening en de balans. Als zelfstandig ondernemer betaal je immers inkomstenbelasting over je belastbaar inkomen, dus niet zoals eventuele werknemers die je in dienst hebt die enkel belasting op loon betalen.
 • Je hoeft die hele papierwinkel niet zelf te doen. Een boekhouder of financieel adviseur mag die taak van je overnemen.
 • Uiteraard kan de ondernemer het ook zelf doen en daarbij gebruik maken van gespecialiseerde administratiesoftware.
 • On line bij de Belastingdienst zelf (verplicht).

Wanneer

 • In principe moet de aangifte vóór 1 april van het volgende jaar bij de Belastingdienst ingediend zijn.

 • Uitstel vragen is mogelijk en dient schriftelijk te gebeuren. De Belastingdienst stelt zich bij een dergelijk verzoek vrij soepel op, in die zin dat 3 maanden uitstel vrij vlot wordt toegekend en nog eens extra uitstel is ook nog eens mogelijk.
 • Bij laattijdige of helemaal geen aangifte word je eerst gemaand en na nog eens een schriftelijke herinnering riskeer je een boete.
 • Doe je helemaal geen aangifte inkomstenbelasting of een onvolledige dan zal de Belastingdienst zelf een aanslag berekenen en geldt de omgekeerde bewijslast. Dat wil zeggen dat je dan zelf moet gaan bewijzen dat de aanslag te hoog is.

Vervolgens

 1. Valt er binnen 3 maanden een voorlopige aanslag in de bus. Deze is berekend op de door de ondernemer verstrekte gegevens maar is nog niet gecontroleerd op juistheid van die gegevens.
 2. De definitieve aanslag volgt enkele maanden later nadat alles is geverifieerd.
 3. Bij eventuele fraude kan de Belastingdienst tot 10 jaar in het verleden duiken.

Hoeveel

De inkomstenbelasting heeft, net als de loonbelasting, verschillende boxen en schijven. Boxen (2008):

 1. Box I: omvat de inkomsten uit ‘werk en woning’ en kent 4 schijven: 33,60%, 41,85%, 42% en 52%.
 2. Box II: omvat de inkomsten uit ‘aanmerkelijk belang’ en kent maar één tarief: 25%.
 3. Box III: omvat de inkomsten uit ‘sparen en beleggen’, ook vermogensrendement-heffing genoemd, en bedraagt 1,2%.
 4. Het goede nieuws is dat je van het totaal van I, II en III een heffingskorting mag aftrekken.

Nog meer goed nieuws

Verder bestaan er nog allerlei aftrekposten waarvoor de ondernemer al of niet in aanmerking komt:

 • -aftrek alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen,
 • -aftrek giften,
 • -aftrek kosten rijksmonumentenpand,
 • -aftrek kwijtschelding van durfkapitaal,
 • -aftrek levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar,
 • -aftrek studiekosten of andere scholingsuitgaven,
 • -aftrek uitgaven weekendbezoek ernstig gehandicapten,
 • -restant persoonsgebonden aftrek,
 • -heffingskortingen voor beleggingen in maatschappij, cultuur of durfkapitaal.

Nuttige link

Zie: Formulierenloket