Hoe hoog is de belasting vrijsteling bij een schenking

Inleiding

Uw kinderen hoeven pas belasting over een schenking te betalen als de waarde van de schenking boven een bepaalde vrijstelling uitkomt. De vrijstelling voor een schenking is per kalenderjaar € 4.412. Maar als uw kind tussen de 18 en 35 jaar is, wordt die vrijstelling eenmalig verhoogd tot € 22.048.

Stappen

Schenking boven de vrijstelling

Schenkt u meer dan het bedrag van de vrijstelling, dan moet uw kind over het bedrag boven de vrijstelling belasting betalen. Over de eerste € 22.048 van dat bedrag is de belasting 5%.

Wilt u weten of uw kinderen belasting over de schenking moeten betalen? Gebruik dan de rekenhulp Schenkingsrecht 2007. U kunt ook de brochure Belasting en schenken downloaden.

Wanneer moet de schenking worden aangegeven?

U heeft de schenking gekregen van uw ouders

U moet aangifte doen voor 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin u de schenking heeft gekregen. Hebt u in februari 2007 een schenking gekregen, dan moet u daarover dus voor 1 maart 2008 aangifte doen.

U kunt een aangifteformulier aanvragen bij het belastingkantoor van de schenker. Bij dit kantoor moet u uw aangifte ook indienen.

U heeft de schenking niet van uw ouders gekregen

U moet binnen 2 maanden na de schenking aangifte doen. U kunt de Belastingdienst schriftelijk om uitstel vragen zolang die 2 maanden nog niet voorbij zijn.

U kunt een aangifteformulier aanvragen bij het belastingkantoor van de schenker. Bij dit kantoor moet u uw aangifte ook indienen.

Tips

Wij beschouwen alle schenkingen door dezelfde persoon in hetzelfde jaar als één schenking. Gebruikt u een eenmalige vrijstelling voor een schenking aan uw kinderen? Dan moet u altijd aangifte doen.

Handige links