Hoe moet u een belasting aangifte doen

Waarom moet ik de belastingaangifte doen?

Elke inwoner van Nederland moet over zijn/haar eigen inkomsten belasting betalen. Het kan ook zijn dat u belasting moet betalen als u in het buitenland woont, maar toch inkomsten uit Nederland hebt.

Hieronder kunt u meer informatie vinden over hoe u een belasting aangifte moet doen.

Uw belastingaangifte laten doen door een belastingadviseur

Het is natuurlijk mogelijk om uzelf te verdiepen in de wetgeving omtrent belastingen, en uiteindelijk zelf belastingaangifte te doen.

Hierbij loopt u echter wel een risico om niet optimaal gebruik te maken van aftrekposten, bijvoorbeeld doordat u voordeeltjes tussen u en uw fiscaal partner over het hoofd ziet.

Het is hierom altijd aan te raden, om uw belastingaangifte te laten verzorgen door een belastingadviseur.

Hoeveel belasting moet ik betalen?

Het hangt van uw eigen situatie af hoeveel belasting u moet betalen. Zo kan het zijn dat u:

  • meerdere inkomstenbronnen heeft, bijvoorbeeld inkomsten naast uw loon
  • in uw situatie recht heeft op bepaalde aftrekposten

Al deze feiten vermeldt u in uw jaarlijkse belastingaangifte.

Waarom moet ik een belasting aangifte indienen?

Iedereen die een automatisch bericht van de belastingdienst ontvangt, moet een belastingaangifte indienen.

Mensen die geen bericht ontvangen, zijn in sommige gevallen ook verplicht om aangifte te doen.

Ieder jaar dient u voor 1 april uw belasting aangifte te hebben ingediend bij de belastingdienst.

Belastingaanslag

Een belastingaanslag en een belastingaangifte zijn niet hetzelfde. Hieronder wordt de belastingaanslag uitgelegd.

Wat is een Belasting aanslag?

U ontvangt een paar weken nadat u uw belasting aangifte heeft ingediend, een bericht met hierin hoeveel belasting u dient te betalen of terug zal krijgen. Dit bericht van de belastingdienst heet ook wel een belastingaanslag.

Wat is een voorlopige teruggaaf?

In uw belastingaanslag staat of u belasting moet betalen of nog geld terug krijgt van de belastingdienst. U kunt gebruik maken van een voorlopige teruggaaf indien u van tevoren weet dat u geld terug krijgt van de Belastingdienst.

Bezwaar maken op mijn Belasting aanslag?

Ja, u kunt tegen uw ontvangen belasting aanslag bezwaar maken. Indien u het niet eens bent met de aanslag, dient u hiertegen binnen een bepaalde periode bezwaar te maken. Indien u ontevreden bent met de manier waarop met u en/of uw aangifte omgegaan is, kunt u ook klacht indienen.

Belasting boeken kopen

Het is handig om zelf zo veel mogelijk te weten te komen over uw belastingaangifte en/of uw belasting-aanslag. Met een beetje kennis van zaken kunt u uzelf veel geld besparen, en daarnaast geeft het u een gerust gevoel, als u beter weet hoe de belastingen in elkaar zitten. U kunt deze kennis vinden in de vele belastingboeken die bestaan.

Belastingplan

Op de 3e dinsdag van september, Prinsjesdag, wordt naast de begrotingswetsvoorstellen en miljoenennota, het belastingplan bekend gemaakt en aan de Staten-Generaal aangeboden. Dit belastingplan is eigenlijk een fiscaal wetsvoorstel, waardoor de te behalen inkomsten voor de veranderde rijksbegroting ook juridisch in orde zijn. Uit dit plan volgt ook wel de fiscale beleidsagenda, zaken als arbeidsmarktbeleid en inkomensbeleid.