Wat is de inkeerregeling bij zwart geld

Zwart geld op een buitenlandse rekening hebben en de Belastingdienst in 2022

Wat_is_de_inkeerregeling_bij_zwart_geld-IntroPlaatje.jpg

De Belastingdienstheeft zijn jacht op zwart geld op buitenlandse rekeningen verhevigd. Tot 1 juli 2014 was er een boetevrije inkeerregeling, maar die is al weer voorbij. Veel mensen halen hun geld terug van buitenlandse rekeningen. U kunt nog steeds gebruik maken van de inkeerregeling en sparen in Nederland tegen de hoogste spaarrente. En er zijn allerlei instanties die u kunnen helpen in te keren, of u nadere fiscale voorstellen kunnen doen. Hier meer over de inkeerregeling dus. Zoek hulp bij inkeren en let op de Edelweissroute. De inkeerregeling verviel in Nederland per 1 januari 2018 voor zwart geld op een buitenlandse spaarrekening.

De inkeerregeling voor wie zwart geld wil aangeven

De inkeerregeling zwart geld heet officieel De Verklaring Vrijwillige Verbetering Buitenlands vermogen, waarbij onder buitenlands vermogen wordt verstaan:

 1. Het saldo op buitenlandse bankrekeningen;
 2. De beleggingen of participaties in het buitenland;
 3. Onroerende zaken in het buitenland.

Strikt genomen wordt dan onder zwart geld verstaan het vermogen dat niet aan de Belastingdienst is opgegeven. Daarbij kan het ook nog zo zijn dat het vermogen zwart is verkregen, maar dat hoeft niet.

Vrijwillig aanmelden bij de Belastingdienst

Wie zich vrijwillig alsnog bij de Belastingdienst aanmeldt in verband met voor de fiscus onbekend vermogen in het buitenland, kan in Nederland gebruik maken van de inkeerregeling. Het is een amnestie regeling, waarbij u wel de belasting die u anders in het verleden had moet betalen, alsnog betaalt. Maar dan zonder daarbij ook nog een boete van 300% of meer te moeten afdragen. De Belastingdienst mag daarbij maximaal 12 jaar in de tijd terug gaan. Vanaf 1 januari 2012 verviel deze verjaringstermijn overigens.

Op tijd melden dat u zwart geld hebt scheelt een hoge boete

Daarbij is belangrijk dat u op tijd bent. Dat wil zeggen, als de Belastingdienst u al in het vizier heeft, bent u eigenlijk te laat: u krijgt een boete en kunt niet alsnog van de inkeerregeling zwart geld gebruik maken. Kortom, bent u van plan om in te keren, doe dat dan op tijd. De druk op de zwartspaarder neemt steeds meer toe en zal waarschijnlijk verder worden vergroot. Bovendien zullen de boetes op zwart sparen waarschijnlijk de komende jaren verder worden verhoogd.

Bankgeheim en belastingparadijzen

Zo sneuvelen steeds meer belastingparadijzen. Nog al wat landen hebben ook nu nog een strikt bankgeheim. Dit maakt het voor de Belastingdienst in beginsel moeilijk, om iemand met zwart geld te snappen. Maar daar begint duidelijk verandering in te komen. Enerzijds door een verscherpte opsporing door de Belastingdienst, anderzijds door de gestolen belastinggegevens die in handen komen van de fiscus. De krediet crisis maakt medewerking door andere landen soepeler en last but not least zijn er nieuwe belastingafspraken met allerlei landen, waaronder enkele bekende belastingparadijzen.

Zwitserland, Luxemburg, België

Landen als Zwitserland, Luxemburg, België zijn als belastingparadijs niet meer veilig te noemen. Als sinds 2010 blijkt daar een verscherpte regelgeving van kracht. Op specifieke verzoeken van de Nederlandse Belastingdienst worden vanaf 2010 belastinggegevens doorgegeven en soms zelfs automatisch. Of het ook automatisch zal gebeuren en met terugwerkende kracht is nu een nog niet volledig beantwoorde vraag. Alleen bankrekeningen op rekeningnummer die niet op naam zijn gesteld, zijn misschien nog veilig.

Zijn er nog wel belastingparadijzen

Dat neemt overigens niet weg dat er nog genoeg belastingparadijzen over zijn. Denk aan:

 • de Bahama's;
 • de Filippijnen;
 • de Russische federatie;
 • de Kaaimaneilanden;
 • de Cookeilanden;
 • Dominica;
 • Israël;
 • Libanon;
 • de Marshalleilanden;
 • Naur;
 • Niue;
 • Panama;
 • St. Kitts & Nevis;
 • St Vincent en de Grenadine.

Nieuwe inkeerregeling vanaf 2010 en juli 2014 - verandering inkeerregeling

Wat de druk op mensen met zwart geld ook vergroot, is dat er een nieuwe inkeerregeling in, waarbij ook als u zich vrijwillig aanmeldt een boete wordt gegeven. Vanaf 1 januari 2010 geldt een boete van 15% bij vrijwillige inkeer, als de spaargelden minimaal twee jaar buiten het vizier van de Belastingdienst zijn gehouden. Deze boete is halverwege 2010 verder verhoogd naar 30%. En u krijgt te maken met een boete van maar liefst 300 procent, als u gesnapt wordt en dus niet op tijd gebruik hebt gemaakt van de inkeerregeling. Tot 1 juli 2014 was er een korte boetevrije inkeer mogelijk, maar sinds 1 juli 2014 zijn er weer hoge boetes mogelijk. Oppassen dus in 2022.

Rekensom en rekenvoorbeeld zwart geld

De fiscus gaat maximaal 12 jaar terug. Vanaf 2001 hebben we het nieuwe belastingstelsel waarbij de heffing op vermogen 1,2% is. Daarvoor bestond de vermogensheffing in ons land die een stuk duurder was. Stel u hebt vanaf 2010 zwart geld en een rendement gemaakt van gemiddeld 5% per jaar. Dat is in 8 jaar dan 40% rendement. U moet aan de belasting betalen:

 1. Bij gebruikmaking inkeerregeling en zonder boete: 8 maal 1,2% ofwel 9,6%. Inclusief heffingsrente komt dat nog hoger uit, maar het is duidelijk minder dan het rendement, dat gemaakt is.
 2. Bij 100% boete verdubbelt de afdracht naar 20% en inclusief heffingsrente naar grofweg 30%.
 3. Bij 300% boete, wat in de nieuwe inkeerregeling lijkt te worden besloten, wordt duidelijk dat u meer moet betalen dan u aan rendement hebt gemaakt. Ook in 2022 dus.

Wie berekent of inkeren ook financieel voordelig is, niet inkeert en niet gepakt wordt door de Belastingdienst, heeft vooral voordeel als er ook jaren bij zitten waarin u in Nederland eigenlijk 60 procent belasting had moeten betalen en het ook nog eens om grote bedragen gaat. Maar let wel, de kans dat de Belastingdienst u pakt neemt toe, evenals de boete bij vrijwillig inkeren.

Hoogste spaarrentes en advies

De jacht op zwart sparen is verhevigd en de Belastingdienst doet er alles aan, om te doen geloven, dat iedereen wel zal worden betrapt. Het is de vraag of dat zo zal zijn. Een ieder moet voor zich zelf gaan bepalen wat hij gaat doen. Natuurlijk voorzien van een goed advies door een daarin gespecialiseerd bureau.

U kunt uw geld altijd plaatsen op een spaarrekening met de hoogste spaarrente in Nederland. De drie toppers wat betreft de hoogste spaarrente zijn:

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden