Gevolgen van SEPA

Sepa en bankieren

Het is de bedoeling dat we per 1 november 2009 één Europese betaalmarkt in gang zetten met SEPA. Het betalingsverkeer binnen Europa gaat dan drastisch maar wel geleidelijk veranderen onder impuls van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB). SEPA staat voor Single Euro Payments Area, de eengemaakte Europese betaalmarkt want ondanks de invoering van de euro is het huidige betaalverkeer in de verschillende landen van Europa nog zeer uiteenlopend.

Uiteindelijk doel

 • Tegen die tijd wil men één interne markt voor betalingen voor mekaar hebben zodat overschrijvingen, domiciliëringen en betaalkaarten overal op vergelijkbare wijze zullen plaatshebben en aanvaard worden, zowel binnenlands als grensoverschrijdend.
 • De SEPA-zone bestaat uit de 27 landen van de Europese Unie + Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland.
 • Een eerste stap in de goede richting werd reeds enkele jaren geleden gezet: de tarieven die de banken mogen aanrekenen voor grensoverschrijdende betalingen binnen Europa mogen niet langer verschillen van de tarieven die van toepassing zijn op de nationale betalingen.
 • De tweede stap: de Europese banksector heeft reeds in 2002 de European Payments Council (EPC) opgericht. Deze raad is samengesteld uit 60 Europese banken en betaalinstellingen die de ééngemaakte betalingszone willen realiseren.
 • Bedoeling is dat de procedure wordt gestart vanaf 1 november 2009 om definitief in geheel Europa ingeburgerd te zijn op 1 januari 2011.

Gevolgen van SEPA

SEPA heeft concrete gevolgen:

 1. Goedkoper voor de consument en bedrijven,
 2. Meer efficiëntie en competitie op de Europese betaalmarkt.

1. Wat verandert er/is er reeds aan het veranderen m.b.t. de overschrijvingen?

 • De nationale overschrijving wordt vervangen door de Europese overschrijving of SEPA Credit Transfer (SCT).
 • Het nationale rekeningnummer zal vervangen worden door een Europees bankrekeningnummer, door toevoeging van een IBAN en BIC-code.
 • Deze omschakeling is nu reeds aan de orde!

2. Wat verandert er m.b.t. de domiciliëringen?

 • De Europese domiciliëring gaat SEPA Direct Debit (SDD) heten. 1
 • Elke bank zal haar klanten begeleiden bij de overgang van alle lopende domiciliëringen en in principe ook die van andere banken.
 • Net zoals de Europese overschrijving werkt de SEPA-versie met IBAN+BIC en is ze opgesteld in XML.
 • Hoelang kan je als consument (via de bank) de inning in het kader van een Europese domiciliëring weigeren? De bank van de betaler moet binnen 5 bankwerkdagen een inning ongedaan maken, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende geld op de rekening staat. De betaler zelf heeft 8 weken tijd om een inning waarmee hij niet akkoord gaat te weigeren.
 • Het grote verschil met de huidige toestand is dat bij de nu bestaande domiciliëringsopdrachten de bank van de betalende cliënt alles in de hand heeft. Bij de nieuwe Europese domiciliëring zal het incasserende bedrijf alle administratie voor zijn rekening nemen.

3. Wat verandert er m.b.t. de betaalkaarten?

1. Ook de bestaande betaalkaarten (Maestro, Bancontact/Mister Cash) zullen vervangen worden door kaarten die beantwoorden aan de SEPA-eisen. Met andere woorden: de nationale kaartschema’s die in de verschillende Europese landen bestaan, zullen geleidelijk vervangen worden door schema’s die voldoen aan het gemeenschappelijk SEPA Card Framework. Dit betekent dat betaalkaarten overal in Europa aanvaard zullen worden op dezelfde wijze als in het eigen land.

België: in de loop van 2008-2010 zullen de Belgische banken Bancontact-Mister Cash stopzetten en ook voor de betalingen in België overschakelen op een internationaal betaalschema, zoals Maestro, V Pay en/of een ander schema.

2. Voor kredietkaarten (Visa, Mastercard) heeft SEPA geen impact.

Conclusie: de komst van SEPA heeft voor beide soort kaarten geen gevolgen.

4. Andere betaalmiddelen

 • Cheques en handelspapier komen op Europees niveau niet in aanmerking voor harmonisatie. Dit betekent dat dit nationale betaalmiddelen blijven waarvan de toestand blijft zoals die nu geldt.
 • De verwachting is dat deze betaalmiddelen economisch minder interessant zullen worden en vervangen door elektronische betalingen en dus geleidelijk zullen verdwijnen.

5. Overgangsfase

Vooropgesteld is om tegen 1 januari 2011 één Europese betaalruimte te creëren. SEPA wordt echter geleidelijk geïntroduceerd.

 • Vanaf 28 januari 2008 kon men reeds gebruik maken van de Europese overschrijving parallel met de nationale overschrijving.
 • Vanaf 1 november 2009 startte de migratieperiode naar de Europese domiciliëring.

Aanvulling sept. 2012

Eind augustus werd de 'OveropIBAN'-app voorgesteld: IBAN binnen smartphone-bereik. Rekeningnummer invoeren en vanzelf verschijnen de bijbehorende International Bank Account Number (IBAN) en Bank Identifier Code (BIC) te zien krijgt. De app kun je downloaden via de website OveropIBAN.nl

Links

Zie het artikel: Wat wil je weten over de Europese overschrijving SEPA?