Wat is de elfproef voor bankrekeningnummer en sofi nummer

Was dit wel het juiste bankrekeningnummer

Sparen_bij_de_belastingdienst-IntroPlaat

Een foutje is zo gemaakt. U tikt een bepaald rekeningnummer op internet in tijdens het internetbankieren. Stel u weet niet zeker of u wel het juiste nummer hebt ingetikt. Soms wordt u ook door het systeem gewaarschuwd met de opmerking dat u een niet bestaand rekeningnummer hebt ingevoerd. Deze controle doet een bank met de zo genaamde elfproef. Hoe werkt deze elfproef voor een bankrekeningnummer. Overigens bestaat een variant van de elfproef ook voor sofinummers of BSN nummers. Zo kan ook worden gecontroleerd of deze nummers ook daadwerkelijk kunnen bestaan.

Wat is de elfproef

De elfproef is een rekenmethode om vooraf vast te stellen of een bepaald bankrekeningnummer bestaat. Het checkt niet of u het juiste nummer hebt, maar wel of het een mogelijk bestaand nummer is. Bij de elfproef wordt elk getal uit het aangegeven rekening nummer van een bank met de getallen 1 tot en met 9 vermenigvuldigd. Vervolgens wordt de som gedeeld door elf. Vandaar de naam elfproef. De vraag is dan of het getal dat dan resulteert een geheel getal is of niet. Om de elfproef te verduidelijken onderstaand een rekenvoorbeeld.

Voorbeeld elfproef bankrekeningnummer

Een voorbeeld van hoe de elfproef werkt:

Stel u heeft het bankrekeningnummer: 246813579 en wilt nagaan of dit nummer kan bestaan.

Dan volgt via de elfproef als som: (2x 9) + (4x 8)+ (6x 7)+ (8x 6)+ (1x 5)+ (3x 4)+ (5x 3)+ (7x 2)+ (9x 1) = 195

Nu is 195 gedeeld door 11 geen geheel getal en is dus 246813579 een niet bestaand bankrekeningnummer.

Heb ik het correcte rekeningnummer ingetikt

Maar let op. Als een bankrekeningnummer wel aan de elfproef voldoet, hebt u natuurlijk nog niet de zekerheid dat dit het juiste nummer is. Misschien is het nummer nog niet door de bank uitgegeven. Het enige wat de elfproef controleert is of we te maken hebben een mogelijk bestaand bankrekeningnummer. Met andere woorden: als de elfproef niet klopt, klopt het bankrekeningnummer zeker niet. Als de elfproef wel klopt hebt u van doen met een bestaand nummer of een nummer dat nog niet is uitgegeven.

Sofinummer of burgerservicenummer

Om te kijken of een bepaald Sofinummer of burgerservicenummer bestaat, wordt een variant van bovenstaande elfproef gebruikt. De elfproef wordt dan op een punt gewijzigd. Het laatste getal 1 wordt namelijk vervangen door het getal -1. ook nu moet u de som delen door 11. Het resultaat moet ook nu weer een geheel getal zijn.

Stel dus dat dit nummer ook uw sofinummer is: 246813579

De elfproef geeft dan: (2x 9) + (4x 8)+ (6x 7)+ (8x 6)+ (1x 5)+ (3x 4)+ (5x 3)+ (7x 2) minus (9x 1) = 177

Deze som gedeeld door elf geeft 16 en nog wat. Dat betekent dat dit nummer geen burgerservice, BSN nummer, kan zijn. U zult zien dat als u op internet uw BSN nummer moet opgeven en u tikt een fout getal in dat dan de kans groot is dat het computersysteem bezwaar zal maken en uw opgave niet zal accepteren.

Tip intikken internetbankieren

Controleer, als u online betalingen doet, altijd goed of u het juiste bankrekeningnummer hebt ingevuld, want het kost in de praktijk nogal wat moeite om uw geld weer snel terug te krijgen.