Hoe kan je de alimentatie berekenen

Inleiding

Wanneer twee mensen gaan scheiden stopt de onderhoudsplicht niet na de scheiding. De partner met weinig of geen salaris heeft waarschijnlijk recht op partneralimentatie. Wanneer er kinderen onder de 18 in het spel zijn moet de ouder waar ze niet wonen (de niet verzorgende ouder) kinderalimentatie betalen aan de ouder waar ze wel wonen. In veel gevallen leidt bepaling van de hoogte van de alimentatie tot veel strijd. De niet verzorgende ouder vindt dat hij teveel moet betalen, terwijl de andere partij juist vindt dat ze te weinig ontvangt. Het is dus van belang dat er een eerlijke alimentatie berekening wordt gemaakt. Maar hoe wordt de hoogte van de alimentatie nou eigenlijk berekend?

De behoefte aan kinderalimentatie

Allereerst wordt gekeken naar de behoefte van de ex partner met het minste inkomen en naar de behoefte van de kinderen. Hoe hoog deze behoefte is afhankelijk van wat de niet verzorgende ouder verdiende tijdens het huwelijk. Kinderalimentatie gaat altijd voor partneralimentatie. Om de hoogte van de kinderalimentatie te berekenen zijn een aantal factoren belangrijk:

  • Het salaris van de niet verzorgende ouder tijdens het huwelijk
  • De leeftijd van de kinderen.
  • Het aantal kinderen in het gezin.
  • Het salaris van de verzorgende ouder.

Om een berekening voort de alimentatie wordt er naar de trema normen gekeken. Eerst wordt er gekeken hoeveel kinderbijslagpunten een kind krijgt. Hoeveel punten een kind krijgt is afhankelijk de leeftijd van het kind en het aantal kinderen in het gezin.

Wanneer het aantal punten per kind berekend is en bij elkaar zijn opgeteld, kan je uitzoeken wat de behoefte aan alimentatie is. Hierbij wordt gekeken naar het netto loon van het gezin toen de ouders nog getrouwd waren.

Aantal kinderbijslagpunten tabel

Geboren: Voor 1 januari 1995 Op of na 1 januari 1995
Leeftijd: 12-17 12-17 11-6 0-5
Kind 1 van 1 * 0 0 2 4
Kind 1 van 2 * 0 2 4 6
Kind 1 van 3 * 0 2 4 6
Kind 1 van 4 * 0 3 5 7

* Het laatste getal geeft aan hoeveel kinderen er in een gezin zijn. Als er bij een gezin met 3 kinderen moet worden bekeken hoeveel punten ieder kind krijgt moet worden gekeken bij kind 1 van 3.

** Bestaat een gezin uit meer dan 4 kinderen dan wordt naar de behoefte van de oudste vier kinderen gekeken.

Tabel behoefte kinderalimentatie voor een gezin met twee kinderen

Nettogezinsinkomen: 1250 1500 1750 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 of meer
12 punten 230 295 360 425 555 685 815 945 1075 1205
11 punten 225 290 355 420 550 680 810 940 1070 1200
10 punten 220 285 350 415 545 675 805 935 1065 1195
9 punten 215 280 345 410 540 670 800 930 1060 1190
8 punten 210 275 340 405 535 665 795 925 1055 1185
7 punten 205 270 335 400 530 660 790 920 1050 1180
6 punten 200 265 330 395 525 655 785 915 1045 1175
5 punten 195 260 325 390 520 650 780 910 1040 1170
4 punten 190 255 320 385 515 645 775 905 1035 1165
3 punten 185 250 315 380 510 640 770 900 1030 1160
2 punten 180 245 310 375 505 635 765 895 1025 1155
1 punt 175 240 305 370 500 630 760 890 1020 1150
0 punten 170 235 300 365 495 625 755 885 1015 1145

Behoefte partneralimentatie

Om de partneralimentatie te berekenen wordt er eigenlijk vanuit gegaan dat beide partijen na de scheiding net zoveel vrij te besteden hebben. Degene die partneralimentatie moet betalen moet het niet slechter krijgen dat degene die de partneralimentatie ontvangt. Bij de berekening voor de partneralimentatie wordt gekeken naar het inkomen van beide partijen. Van dit bedrag wordt de bijstandsnorm afgetrokken plus extra kosten. (zie de draagkrachtberekening).

Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn wordt het bedrag voor hun levensonderhoud ook van het inkomen afgetrokken.

Daarna wordt bij beide partijen bekeken welk bedrag ze eventueel nog over hebben om vrij uit te geven aan bijvoorbeeld leuke dingen of vakanties. Heeft bijvoorbeeld de man meer geld te besteden dan de vrouw, dan zal hij partneralimentatie moeten betalen, zodat ze allebei ongeveer evenveel vrij te besteden hebben.

Draagkrachtberekening

Nadat de behoefte aan alimentatie is vast gesteld moet worden gekeken of de alimentatie plichtige dit wel kan betalen. Er wordt gekeken of hij voldoende draagkracht heeft. Dit wordt berekend met een zogehete draagkrachtberekening. Er wordt een optelsom gemaakt van bepaalde kosten en deze worden afgetrokken van de nettoinkomsten.  Het bedrag dat overblijft is de draagkrachtruimte.

Nettoinkomsten

Norm alleenstaande

Extra woonkosten

Schulden

Aanvullende zorgverzekering  -

   ---------------------------------

Draagkrachtruimte.

Van dit bedrag wordt 70% genomen plus eventueel belastingvoordeel. Het bedrag wat dan verschijnt is de draagkracht. Dit bedrag wordt gebruikt voor de alimentatie. Je hoeft echter nooit meer te betalen dan de behoefte aan alimentatie. Maar ook hoef je nooit meer te betalen dan je draagkracht toelaat.

Conclusie

Wanneer je gaat scheiden is het altijd slim om zelf een advocaat in de hand te nemen. Deze maakt een uitgebreide alimentatie berekening, waarbij rekening wordt gehouden met nog meer kosten en uitgaven. Neem je echter samen één advocaat dan is het slim om van tevoren even uit te rekenen wat je ongeveer zou moeten betalen of wat je denkt te ontvangen. Bovenstaande berekeningen lijken op papier heel eerlijk, maar vaak komt er toch meer bij kijken.