Wat als de alimentatie niet wordt betaald

Alimentatie die niet wordt betaald en dan

Als uw ex de verschuldigde alimentatie niet betaalt, is dit een vervelende situatie die ook nog eens tot financiële problemen kan leiden wanneer die toestand te lang aanhoudt. Gelukkig zijn er gevallen waar onderhoudsgeld wel regelmatig en correct wordt betaald. Echter in het andere geval zult u stappen moeten ondernemen om alsnog aan de u toekomende alimentatie te geraken. Hoe kunt u optreden?
 

Alimentatie via gerechterlijke uitspraak of notariële akte

Als er een rechterlijke uitspraak is geweest of een notariële akte bestaat op basis waarvan de ex verplicht werd om alimentatie te betalen, zijn er mogelijkheden om bij niet betaling toch dwingend op te (laten) treden.

1. Ontvangstmachtiging

 
  • Zo kunt u, wel weer via de rechter, toelating vragen om de alimentatie automatisch en rechtstreeks van zijn of haar inkomen te halen.
  • Al naargelang dat inkomen zal de schuldenaar van dat inkomen worden aangesproken. Ontvangt de ex loon dan wordt de werkgever ingeschakeld. Komen de inkomsten uit huur dan zal de huurder worden gecontacteerd.
  • Het verschuldigde bedrag wordt dan rechtstreeks aan de rechthebbende gestort.

2. Beslag laten leggen

 
  • Het verschil met een ontvangstmachtiging is dat er bij deze procedure altijd een gerechtsdeurwaarder wordt ingeschakeld.
  • U dient via een gerechtsdeurwaarder dan een verzoek in bij de beslagrechter voor een beslagprocedure.
  • Ook kan er bij deze procedure naast beslag op loon ook aanspraak worden gemaakt op goederen (auto, woning) en geld.
  • Aan het optreden van een deurwaarder zijn echter kosten verbonden. Deze zijn voor de betaler van de alimentatie maar moet u moet ze wel voorschieten.
  • De werkgever stort het deel waarop beslag wordt gelegd niet rechtstreeks aan u maar aan de gerechtsdeurwaarder en die stort het op zijn beurt aan u door.
  • Voordeel: er kan beslag worden gelegd op het hele loon van de schuldenaar.
  • Nadeel: de procedure duurt meestal langer en is duurder dan de ontvangstmachtiging.

3. Eventueel klacht voor familieverlating

 

Als de onderhoudsplichtige gedurende minstens 2 maanden moedwillig in gebreke blijft met zijn/haar betaling, kunt u, naast de bovenvermelde verhaalmogelijkheden, ook overwegen om tegen hem/haar een klacht in te dienen voor familieverlating. Familieverlating wordt beschouwd als een misdrijf en er staat een geldboete op van EUR 250 tot EUR 2.750 en/of een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden. Deze procedure kan worden aangewend om de ex onder druk te zetten (bang te maken?) maar deze manier van klagen wordt diktwijls geseponeerd.

Link

Zie ook: We verwijzen in dit verband ook naar het artikel: Hoe is de alimentatie in België geregeld