Waarom kiezen voor warmtekoppeling in onze woning

Inleiding

In industriële gebouwen en moderne kantoorcomplexen wordt het systeem al lang veelvuldig toegepast, maar waarom zouden we als particulier bij het kiezen van een verwarmingssysteem in zijn nieuwe woning opteren voor een warmtekoppeling? Wat is warmtekoppeling precies, welke voor-en nadelen zijn aan dit gloednieuwe systeem verbonden en welk prijskaartje hangt hier aan vast?

Energie wordt gerecupereerd

Warmtekoppeling is een erg ingenieus systeem, dat hoofdzakelijk werkt op aardgas. Dit recent ontwikkelde systeem zorgt tegelijkertijd voor de verwarming, voor het saniair en zelfs voor de electriciteit in zijn  woning. Het hart van deze warmtekoppeling is een thermische motor met een electrisch vemogen dat kleiner is dan vijftig kwa. Deze thermische motor is gekoppeld aan een generator die tegelijkertijd warmte én electriciteit produceert. Het teveel aan warmte van deze motor wordt in dit systeem maximaal gerecupereerd dankzij het veelvuldig gebruik van warmtewisselaars. Deze gerecupereerde warmte wordt in de eerste plaats gebruikt als voeding voor de verwarming. De electriciteit die door de generators wordt opgewekt, kan dan weer in de woning zélf worden gebruikt. Wordt er in dit systeem van warmtekoppeling méér warmte geproduceert dan men op dat ogenblik nodig heeft voor bijvoorbeeld de verwarming van onze woning, dan wordt dit teveel aan energie aan het electriciteitnet toegevoegd, hetgeen de budgetvriendelijkheid van dit verwarmingssysteem nogmaals onderstreept. 

Voeding met aardgas of propaan

Het systeem van deze warmtekrachtkoppeling in woningen, wordt in hoofdzaak dus gevoed door aardgas of, in beperkte mate, door propaan. Op deze manier houdt men hier het warmte verlies zo klein mogelijk. Ter illustratie: bij de productie van electriciteit in een traditionele electriciteitscentrale gaat volgens recente onderzoeken bijna zestig procent van de primaire warmte verloren onder de vorm van warmte en door het transport van de energie. Door via deze microwarmtekrachtkoppeling de nodige electriciteit voor onze woning op te wekken daar waar deze energie ook écht wordt gebruikt, worden i n dit systeem de verliezen aan energie met minstens tien procent teruggeschroefd. Op die manier kunnen we maar liefst negentig procent van  de primaire energie ook daadwerkelijk gebruiken. En dat is lang niet alles, want een gezin van vier personen zorgt met deze microwarmtekoppeling jaarlijks voor één ton minder CO-2 uitstoot. Daardoor levert dit verwarmingssysteem ook een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van ons leefmilieu.

Belangrijke investering vlug terug verdienen

De installatie van dit microwarmtekoppelingsysteem draagt echter wel een prijskaartje van gemiddeld 15000 euro, voor vele geïntresseerden misschien toch wel een ernstige struikelblok. Belangrijke vastelling bij deze niet geringe investering is ongetwijfeld dat een gemiddeld gezin bestaande uit vier personen, jaarlijks maar liefst 75 procent op zijn energierekening kan besparen. Uit de praktijk is ook gebleken men de kostprijs van dit warmtekoppelingssysteem op amper vijf jaar kan terugverdienen. Uiteraard moet iedereen rekening houden met  zijn jaarlijks energieverbruik, met de evolutie van de energieprijzen op de internationale markten en uiteindelijk ook met de overheidspremies en de fiscale voordelen die aan dit warmtekoppelingssysteem worden toegekend.

Geschikt voor woning en appartement

Dit nieuwe warmtekoppelingssysteem is zowel geschikt voor het gebruik in woningen als appartementen en dit met een totale oppervlakte die varieert van 80 tot 250 m2. Een bijkomend voordeel van dit systeem is de beperkte ruimte die men voor de installatie ervan nodig heeft. Het systeem is inderdaad niet groter dan een gewone verwarmingsketel en maakt weinig of geen lawaai. Het werkt volledig vol-automatisch  en is door de gebruiker gemakkelijk programmeerbaar. Net zoals dat met een traditionele verbrandingsketel het geval is, is ook hier een jaarlijkse onderhoudsbeurt verplicht.

De plaatsing van dit warmtekoppelingssysteen is het werk van een erkend vakman. De kostprijs ervan schommelt rond de 15000 euro en is dus in gemiddeld vijf jaar afgeschreven.

Conclusie

Staat dit warmtekoppelingssysteem, in vergelijking met de andere verwarmingsystemen, nog in zijn kinderschoenen, dan kiezen niettemin steeds meer en meer landgenoten voor dit relatief nieuw verwarmingssysteem. Warmtekoppeling is ernergiezuinig en milieuvriendelijk, maar de invetsering vormt voor vele geîntresseerden misschien nog een struikelblok. De beperking van zijn energiefactuur en het snel terugverdienen van deze investering zijn echter niet te onderschatten voordelen. Verwacht wordt dan ook dat, vanwege de alsmaar stijgende belangstelling , de kostprijs ervan de komende jaren opmerkelijk zal dalen.