Wat is een warmtemeter en hoe kunnen we hem gebruiken

Inleiding

Thermische isolatie voor een zo laag mogelijke energiefactuur, staat ondertussen nu al enkele jaren centraal in de plannen van zowel nieuwbouwers als renoveerders. Ondanks deze sterk toenemende belangstelling  voor energiebesparende maatregelen, zijn er zowel in België als in Nederland nog steeds teveel woningen onvoldoende geïsoleerd.  Wat is de reden van dit ondermaats isoleren? Hoe kunnen we warmteverlies, als gevolg van een ontoereikende isolatie, zélf opsporen en verhelpen?  

Warmteverlies gemakkelijk opsporen

Dat warmteverlies niet zomaar in een handomdraai is op te sporen,  is eigenlijk niet meer dan logisch. Een lek in bijvoorbeeld onze waterleiding, is veel vlugger op te sporen en te verhelpen, want meestal ook goed zichtbaar. De zoektocht naar de oorzaak van warmteverlies duurt in vele gevallen echter langer dan de tijd die nodig is om het euvel te herstellen. Toch is het zoeken naar het "warmtelek"  even gemakkelijk, als we maar over een warmteverliesmeter beschikken én er uiteraard ook kunnen mee werken.

Wat is een warmtemeter?

Begrijpelijk dat een dergelijke warmtemeter nog niet zo goed gekend is bij de vele doe-het-zelvers en andere handige Harry's. Het betreft hier immers een toestel dat vrij recent werd ontworpen en nu pas op de markt werd gebracht. Deze warmteverliesmeter is beslist zijn investering meer dan waard. Hij stelt ons immers op een vrij eenvoudige manier in staat isolatieproblemen in onze woning zélf op de sporen en in kaart te brengen. Eens deze klus geklaard, is het ook veel eenvoudiger om een definitief actieplan op papier te zetten. Door deze warmteverliesmeter te richten en te scannen, worden zowel alle koude-als warmteverliezen in onze woning meteen duidelijk zichtbaar.

Hoe werkt een warmteverliesmeter?

Zo een warmteverliesmeter heeft het uitzicht van een toestel waarmee we bijvoorbeeld kledinglabels kunnen aanmaken. De warmteverliesmeter is uitgerust met een infaroodsensor, die zowel warmte-als koudeverliezen in onze woning in amper enkele ogenblikken opspoort en via een gekleurd licht elke verandering in temperatuur onmiddellijk aangeeft. Daarvoor moeten we onze warmteverliesmeter alleen richten op dié plaatsen die  we willen onderzoeken. Vrijwel onmiddellijk kunnen we  alle gegevens over de kwaliteit van de isolatie op die bepaalde plaatsen die werden onderzocht, aflezen. Worden we via onze warmteverliesmeter geconfronteerd met een rood licht, dan hebben we ongetwijfeld te kampen met koudeverlies zoals slecht of onvoldoende geïsoleerde verwarmingsbuizen en/of ramen. Een blauw licht wijst op warmteverlies door bijvoorbeeld onvoldoende geïsoleerde ramen of kieren en scheuren in  muren. De warmteverliesmeter is uiterst gevoelig en kan door ons zélf eenvoudig ingesteld worden op de gewenste "verliestemperatuur". Zo zijn zelfs temperatuurverschillen van amper 0,5 graden perfect meetbaar.

Slecht geïsoleerde ramen, deuren en vensters

Grootste boosdoeners bij warmteverliezen in onze woning zijn ongetwijfeld slecht geïsoleerde ramen en/of deuren. Met dit gloednieuwe toestel kunnen we dus op een erg eenvoudige manier nagaan waar de warmte-of koudeverliezen zich in onze woning situeren. Daar kan men meestal zélf op een eenvoudige manier aan verhelpen, door bijvoorbeeld het aanbrengen van hiervoor speciaal ontworpen tochtstrips tussen bewegende delen die oorzaak zijn van het warmteverlies, of door PU-schuim te spuiten tussen het bewuste raam en de muur. 

Warmte-uitstraling

Nog een andere mogelijke oorzaak van warmteverlies is onze verwarming Deze straat warmte uit tegen de nabijgelegen muur. Met onze warmteverliesmeter kan men dergelijke verliezen eenvoudig opsporen. Eens het isolatieprobleem zichtbaar, kan men hieraan verhelpen door radiatorfolie aan te brengen tussen de radiator en de muur. Met het nieuwe meettoestel kan men meteen ook controleren of de uitgevoerde isolatiewerken goed werden uitgevoerd.

Kwaliteit dakisolatie in kaart

Met de warmteverliesmeter kan men ook de kwaliteit van onze dakisolatie in kaart brengen. Door condensatiegevoeligheid van ons dak, wordt men hier dikwijls met belangrijke warmteverliezen geconfronteerd. Met de warmteverliesmeter kan men in een handomdraaibijvoorbeeld koude bruggen opsporen zonder dat men daarvoor uitvoerige afbraakwerken moet voor uitvoeren zoals dat tot hiertoe meestal wél het geval was. Bij oudere woningen kan men dan weer zonder veel moeite scheuren of kieren in muren opsoren, zélfs als ze achter het behang of achter ander decoratiemateriaal verborgen zijn.

Energiefactuur fors naar beneden

Experts becijferden reeds dat deze warmteverliesregelaar onze jaarlijkse energiefactuur met gemiddeld zo'n  dertig procent kan doen dalen. Zo is de aankoop van dit toestel al vlug volledig terug verdient. Bij verkoop of verhuring van zijn woning, kan men doelgericht en dus diorect op de juiste plaatsen isoleren om zo het noodzakelijke energiecertificaat te bekomen, waardoor onze woning ongetwijfeld aanzienlijk in waarde stijgt. Zijn we op huizenjacht, dan vertelt ons dit toestel direct alles over de energiezuinigheid van de woning die men heeft bezocht.  Energiezuinige woningen zijn niet alleen goed voor onze jaarlijkse energiefactuur, ze zijn tegelijkertijd ook milieuvriendelijk.

Richtprijs warmteverliesmeter: 55 euro.