Hoe onze woning voordelig verwarmen met geothermie

Inleiding

De energieprijzen swingen nu al een tijdje de pan uit. Iedereen van ons doet dan ook al het mogelijke om zijn energiefactuur zo laag mogelijk te houden. Het massale gebruik van zonnepanelen was hierop een belangrijk antwoord. Maar nu kiezen steeds meer en meer Belgen én Nederlanders voor geothermie als voordelige warmtebron voor hun woning. Wat is geothermie nu precies en hoe kunnen we met dit recent ontwikkelde systeem onze woning verwarmen?

Wat is geothermie?

Geothermie of aardwarmte is de energie die kan vrijkomen door het temperatuursverschil tussen de aardoppervlakte en de diep in onze aarde gelegen warmteopslagplaatsen. Deze warmte kan op zijn beurt gebruikt worden voor het tot stand brengen van energie. Vooral in vulkanische streken zoals dat bijvoorbeeld in IJsland het geval is, bevinden deze warmteopslagplaatsen zich op zo een geringe diepte, dat de winning ervan economisch écht verantwoord is. Maar zowel België als Nederland blijven op dit vlak de jongste jaren zeker niet ten achter, wel integendeel. Deze techniek wordt immers bij ons meer en meer gebruikt voor de verwarming van zowel privé-woningen als (overheids)gebouwen.

Verschillende technieken

De vrijgekomen aardwarmte kan zowel gebruikt worden om te verwarmen als te koelen. Op deze manier kan zelfs stroom opgewekt worden en geothermie kan zelfs bij warmtekrachtkoppelingen worden gebruikt. Een andere techniek om onze ondergrond te gebruiken voor duurzame energieproductie, is de koude warmteopslag. Met dit doel wordt het grondwater op een diepte van zo'n honderddertig meter opgepompt. Dat grondwater wordt dan in de winter gebruikt voor de (basis)verwarming van onze woningen. Nadien wordt het water terug de bodem ingepompt. Tijdens de zomermaanden kan datzelfde grondwater gebruikt worden als koeling.

Ingenieus buizensysteem

Om met deze aardwarmte onze woning te verwarmen, moet eerst een put van gemiddeld zo'n honderddertig meter diep te worden geboord. Op die diepte bedraagt de aardwarmte gemiddeld zo'n vijftien tot zeventien graden. Om onze vloerverwarming binnenskamers op de gewenste temperatuur te brengen, moet er dus zeker niet veel extra bijverwarmd worden. Eens de put op de gewenste diepte geboord, wordt daar een ingenieus buizensysteem geïnstalleerd.

Afhankelijk van bodemopbouw

De diepte van de te boren put, hangt uiteraard van verschillende factoren af. De gemiddelde diepte bedraagt zo'n honderdertig meter. Om de meest efficiënte diepte te bepalen, moet eerst de bodemopbouw nauwlettend te worden bekeken. Er wordt daarbij rekening gehouden met de kwaliteit én de samenstelling van de verschillende grondlagen. Zo kunnen we bijvoorbeeld uit zand veel meer energie halen dan uit kleigrond. Zand geleidt de warmte immers veel beter. Op zo'n honderddertig meter diepte is het ongeveer zestien graden warm. Per honderd meter wordt het telkens zo'n graad warmer. Zo wordt de meest geschikte diepte van de boorput bepaald. Geologen berekenden dat we met geothermie maar liefst vijfenzeventig procent minder energie nodig hebben voor onze verwarming dan met de klassieke systemen. Deze manier van verwarmen is volledig veilig verklaard voor de consument en ook Europa lijkt nu meer en meer voor geothermie gewonnen.

Hoe werkt geothermie?

In de boorschacht van zo'n honderddertig meter diep en dertien centimeter diameter, worden vier lange buizen met een dikte van drie centimeter geïnstalleerd. Deze vier buizen worden gekoppeld in telkens twee lussen en worden bovengronds aangesloten op een warmtepomp in onze woning. Deze leidingen worden gevuld met een mengsel van water en antivries. Dit mengsel circuleert voortdurend door dit buizensysteem. Op een diepte van honderddertig meter wordt dit mengsel opgewarmd tot zo'n zestien à zeventien graden. Het verwarmde water gaat weer naar boven. Via een collector gaat het vervolgens naar een warmtepomp in onze woning. Deze waterpomp zet de aardwarmte om in de gewenste kamertemperatuur. Tijdens de zomermaanden werkt het systeem omgekeerd. Binnenskamers wordt warmte onttrokken, die dan op zijn beurt wordt opgeslagen in de verschillende grondlagen.

Richtprijs: Deskundigen berekenden dat dit geothermiesysteen, in combinatie met bijvoorbeeld vloervervarming als bijverwarming, gemiddeld zo'n twintigduizend euro kost. Deze investering is in twaalf jaar terugverdiend. Verwarmen met geothermie is dus niet alleen goed voor ons budget, maar zeker ook milieuvriendelijk.