Zijn zonnepanelen echt rendabel

Inleiding

We doen er met zijn allen alles aan om onze energiefactuur zo laag mogelijk te houden. Dat komt niet alleen onze bankrekening, maar ook het leefmilieu ten goede. In dit kader neemt de belangstelling voor zonnepanelen van jaar tot jaar sterk toe. De installateurs hebben hun handen meer dan vol, om ze allemaal tijdig geplaatst te krijgen. Door het gebruik van zonnepanelen, worden we minder afhankelijk van de energiebedrijven. Maar wat zijn nu precies zonnepanelen? Zijn er verschillende soorten, en welke prijskaartje hangt eraan vast. En zijn deze zonnepanelen nu echt rendabel?

Afkomstig uit de ruimtevaart

Een zonnepaneel is een verzameling van een aantal zonnecellen. Deze werden tot voor kort hoofdzakelijk gebruikt in de ruimtevaart. Ze ondergingen de jongste jaren een geweldige evolutie. Samen met de verschillende overheidssubsidies, werd het gebruik van deze zonnepanelen ook voor de consument erg aantrekkelijk. Deze speelt daar dan ook gretig op in.

Streefdoel overheid

Zowel de Nederlandse als de Belgische overheden streven ernaar om, tegen 2020, minimum twintig procent van onze energie door zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen te laten opwekken. Men is op de goede weg om dit doel ook te bereiken. In Duitsland staat men op dit vlak nochtans al veel verder. Daar profiteert de industrie maximaal van deze "boom" aan zonnepanelen. Maar liefst veertigduizend Duitsers verdienen hun dagelijks brood in deze sector, die ook wereldwijd een explosieve groei meemaakt.

Ook werkzaam bij bewolkt weer?

Is het gebruik van zonnepanelen in onze lage landen echt rendabel? Belangrijke vaststelling hierbij is dat de zon, in bijvoorbeeld Frankrijk, amper anderhalve keer meer energie levert dan in Nederland. In Frankrijk nochtans veel vaker de zon te zien is dan bij ons. De oorzaak hiervan ligt hem in het feit dat onze zonnepanelen ook werkzaam zijn bij bewolkt weer, uiteraard met een lagere opbrangst. Wolken houden immers slechts een deel van het zonlicht tegen, het overige deel wordt verspreid. Was dat niet het geval, dan zou het bij bewolkte weersomstandigheden immers donker blijven.

Beparing hangt van verschillende factoren af

Bij een juist afgesteld zonnepaneel van 500 wattpiek, kunnen we jaarlijks zo'n 400 kwh aan electriciteit opwekken. Dat betekent al vlug een besparing van honderd Euro. De opbrengst van een zonnepaneel hangt echter van verschilende factoren als plaatsing, hellingshoek en oppervlakte af. Ze worden bij voorkeur op een zuidhellend dak geplaatst. Enige bijkomende voorwaarde hierbij is, dat deze helling varieert tussen twintig en zestig graden. Tussen beiden ligt een energieverlies van vijf procent.

Zonnepanelen geschikt voor plat dak?

Zonnepanelen kunnen inderdaad ook op een plat dak geïnstalleerd worden. Men maakt hierbij gebruik van kantelbare armaturen, waarop dan de panelen zelf geïnstalleerd worden. Dit biedt zowel op het vlak van rendement als onderhoud vele voordelen. Door het gebruik van deze kantelbare armaturen, kan men het hellend vlak zodanig aanpassen, dat men een maximum rendement krijgt. En een voldoende grote helling zorgt er op zijn beurt voor dat onze zonnepanelen regelmatig worden schoon gespoeld.

Onderhoud

Andere factoren die een rol spelen bij de opbrengst van zonnepanelen zijn de zonnestraling, de soort schakeling (parallel of serie), de ventilatie, de zijwaartse hellingshoek (met een voorkeur voor vijf graden ten westen van het zuiden), en het onderhoud van onze zonnepanelen. Deze vragen weinig onderhoud, maar jaarlijks een grondige beurt is toch noodzakelijk.

Opbrengst

Het maximale vermogen van een zonnepaneel van honderd wattpiek, kost ons gemiddeld zo'n driehonderd Euro, en levert ons jaarlijks 80 kwh. Met een energieprijs van 0,20 Eurocent per kwh, betekent dit dus een jaarlijkse besparing van 16 Euro per zonnepaneel. Onze overheid betaald een subsidie van 0,33 Eurocent per kwh , goed voor een extra besparing van 42 Euro per jaar. De investering van één zonnepaneel verdienen we zo in maximum acht jaar terug. Daarbij mogen we jaarlijks 3000 kwh aan het energiebedrijf terug verkopen. Overschrijden we deze grens, dan rekent dit energiebedrijf ons onderhoudskosten aan voor het gebruik van zijn net. We krijgen dan minder terug betaald per kwh. De levensduur van onze zonnepanelen bedraagt gemiddeld vijftien jaar.

Fotovoltaïsche cellen

Voor de meeste toepassingen, hebben we uiteraard meer dan één zonnepaneel nodig. Naast losse modules, zijn er nu ook fotovoltaïsche panelen op de markt. De meerderheid van de Nederlandse gezinnen kiezen voor deze laatste soort panelen, met netkoppeling. Een complete set bestaat uit panelen, goed voor duizend wattpiek, een omvormer en het nodige montagematerial. Oorspronkelijk werden hoofdzakelijk losse panelen geplaatst. Deze systemen zijn slechts gespecialiseerd in één taak, en zullen dan ook een relatief laag vermogen leveren.

Prijskaartje

De investering voor het plaatsen van zonnepanelen is uiteraard belangrijk. Is ons systeem gebaseerd op monokristallijk silicium, dan mag men rekenen op een kostprijs van vijf Euro per wattpiek. Hoe groter de panelen, hoe kleiner de prijs per wattpiek. Voor polykristallijne panelen betalen we gemiddeld vier Euro per wattpiek. Voor een set panelen van zeshonderd wattpiek, moeten we dus, afhankelijk van het type zonnecel, tussen de 1800 en 3000 Euro neertellen. Polykristallijne cellen zijn goedkoper, maar hebben ook een grotere oppervlakte per wattpiek nodig. Fabrikanten bieden ook gebruiksklare paketten aan. Hiervoor ligt de prijs per wattpiek op zo'n vier Euro, hetgeen overeenkomt met een investering van 2400 euro voor 600 wattpiek.

Conclusie

Zonneenergie is veelbelovend, en zal er met innoverende technieken alleen maar intressanter op worden. Hét wondermiddel om het wereldwijde energieprobleem op te lossen is het echter niet. Daar zijn bijkomende middelen en maatregelen voor nodig.