Wat is EPA en EPC

EPA (Energie Prestatie Advies)

EPA staat voor Energie Prestatie Advies. Dit is een advies over efficiënter energieverbruik in woningen. In dit advies worden maatregelen aangeraden en wordt er op een rijtje gezet wat deze maatregelen kosten, wat ze opleveren en in hoeveel tijd de investeringen kunnen worden terugverdiend. Het advies wordt gedaan door een gecertificeerde adviseur. Deze adviseur gaat persoonlijk langs woningen en gaat daar kijken welke verbeteringen er kunnen worden toegepast aan de desbetreffende woning. Ook berekent de adviseur de kosten van de verbeteringen en hoe lang het duurt voordat de investeringen zijn terugverdiend. Het advies kan op basis van een EPA of EPC programma gedaan worden. In dit programma worden alle gegevens van een woning ingevoerd en wordt er als resultaat het energieverbruik van de woning getoond.

EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt)

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) is de maat voor de (gemiddelde) energiekwaliteit van een gebouw, inclusief technische installaties. Hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger het gebouw is. De hoogte van de EPC is vastgelegd in het bouwbesluit in de vorm van een minimum EPC-eis. Sinds 1 januari 2000 is deze 1,0. De EPC-eis in 2006 is aangescherpt naar 0,8. De EPC wordt berekend volgens de Energie Prestatienorm (EPN). Voor woningen en woongebouwen is dit NEN 5128 (2001) en voor utiliteitsgebouwen is dit NEN 2916 (2001). De nieuwe norm voor woningen en woongebouwen, NEN 5128 (2004), wordt naar verwachting in 2006 aangewezen. De EPC geeft het energieverbruik weer van een gebouw ten opzichte van een in de norm beschreven soortgelijk referentiegebouw. Wanneer een EPC van 0,5 is bereikt kan het gebouw als een passief huis worden gezien.

Oriëntatie

Een noord-zuid oriëntatie met de woonkamer gericht op het zuiden is het meest gunstig voor een lage EPC. Alleen de oriëntatie zelf al van de woningen zijn medebepalend voor de EPC-waarde en kan de EPC drastisch verlagen.