Laat nu je woonkrediet herzien

Inleiding

Iedere medaille heeft een keerzijde, en dat is ook in de financiële wereld het geval. Is de huidige en uitzonderlijk lage rentestand voor velen een forse streep door hun rekening, dan zijn er ook gelukkigen die uit de lage rentevoet hun voordeel halen. Inderdaad, een peperduur woonkrediet dat je enkele jaren geleden en dus in volle finciële crisis afsloot, kun je nu laten herzien. Vraag dus nu zo'n herziening van je lopend woonkrediet aan. Treuzel daar niet mee. Financiële deskundigen zijn het er immers roerend over eens dat de huidige rentevoeten onmogelijk lager kunnen, en de komende maanden dus alleen maar kunnen stijgen. De banken zijn wettelijk verplicht je minstens één keer per jaar een herziening van je woonkrediet toe te staan, zelfs al heb je dat drie jaar geleden afgesloten.

Rentevoeten op laagterecord

De gemiddelde rentevoet ligt momenteel niet hoger dan vier procent, een regelrecht laagterecord. Alle financiële experten zijn eensgezind, en zijn ervan overtuigd dat deze uitzonderlijk lage rentevoet zeker niet meer zal dalen. Diegenen die enkele jaten geleden een peperduur woonkrediet aangingen met rentevoeten van meer dan vijf procent, voelen zich nu de dupe van de huidge gang van zaken, maar dat hoeft niet. Ook zij hebben recht op een herziening van hun hypothecair krediet. De banken kunnen daar uit onderuit, en kunnen niet anders dan zo'n herziening toestaan. Je kan trouwens jaarlijks zo'n herziening aanvragen, dat is immers wettelijk geregeld.

Fors besparen op peperdure, oude woonkredieten

Zij die zo'n vier jaar geleden een duur woonkrediet afsloten en daar nu nog steeds een forse rentevoet op betalen, doen met zo'n herziening uiteraard gouden zaken, en dit ondanks alle bijkomende kosten die bij aan zo'n herziening zijn verbonden. Financiële adviseurs berekenden dat dat een herziening van een hypothecair krediet dat enkele jaren geleden werd afgesloten met een rentevoet van meer dan 4,53 procent, nog steeds erg lonend is.

Wederbeleggingsvergoeding en dossierkosten

De herziening van je woonkrediet is uiteraard niet gratis. Er is niet allen de wederbeleggingsvergoeding, maar er zijn ook nog de verschillende dossierkosten. Wanneer je op hetzelfde moment ook nog eens van bank wenst te veranderen, dan mag je daar nog eens de notariskosten bijtellen. Ging je een drietal jaren geleden dus in volle crisis je hypothecaire lening aan, dan kan je volgens financiele experts nog veel geld besparen, dit ondanks alle extra kosten die bij een herziening van je woonkrdiet komen kijken.

Zelfs bij variabele rentevoet is herziening lonend

Zelfs voor wie tijdens die financiele crisis van enkele jaren geleden voor een woonkrediet met variabele rentevoet kozen, is een herziening mogelijk én lonend. Ben je in dit geval, aarzel dan niet en neem dringend contact met je bank of kredietverlener, en vraag hem een herziening van je hypothecaire lening, je zal er later beslist geen spijt van hebben.

Je hebt recht op één herziening per jaar

Vele consumenten zijn er blijkbaar niet van op de hoogte, maar je hebt recht op één herziening van je woonkrediet per jaar. Banken blijven daar erg vaag over en laten hun klanten hier meestal in het ongewisse. Ze zijn immers niet happig om met zo'n verplichte herziening van een woonlening een gedeelte van hun rente- inkomsten te verliezen. Je bank of kredietverstrekker zal om zo'n kredietherziening beslist niet staan te springen. Sta echter op je strepen, want zo'n herziening is wettelijk verplicht.