Hoeveel hypotheekrenteaftrek krijgt u in 2021

Minder hypotheekrenteaftrek in 2020 en 2021

Geld-euro300.jpg

Hoeveel hypotheekrenteaftrek is er nog over in 2020 en 2021? Kortom, hoeveel aftrek krijgt u nog via de aangifte inkomstenbelasting over 2020 en 2021? Minder hypotheekrenteaftrek is sinds 2013 een feit en deze fiscale aftrek wordt elk jaar lager. In 2020 en 2021 is er weer minder aftrek mogelijk. Een meerderheid van het parlement is van mening dat het onjuist is dat iemand die een aflossingsvrije hypotheek afsluit toch jarenlang een maximale aftrek van hypotheekrente kan hebben. Sterker nog: het huidige belastingstelsel zou een hoge aflossingsvrije hypotheek aanmoedigen, omdat zeker bij een hoog inkomen een groot deel hiervan via de belastingdienst wordt betaald. Dat is vanaf 2013 dus afgelopen voor nieuwe hypotheken en deze beperking en nieuwe regels zijn een extra beperking bovenop de vermindering van de aftrek die al eerder in gang is gezet. De hypotheekrenteaftrek wordt (nog) niet afgeschaft, maar uw belastingvoordeel wordt voor nieuwe hypotheken kleiner. In 2020 en 2021 komt daar nog bovenop dat de aftrek voor alle hypotheken tegen een lager belastingtarief inkomstenbelasting is en u dus minder voordeel geeft. Daarmee raken de wijzigingen van de hypotheekrenteaftrek inmiddels alle hypotheken in ons land.

Doelgroep informatie over hypotheekrenteaftrek 2020 en 2021

Elke huizenbezitter en iedereen die een huis koopt of heeft gekocht, zou dit artikel moeten lezen. U kreeg al niet alle hypotheekrente terug via de inkomstenbelasting, mogelijk vervalt de aftrek helemaal als u de hypotheek niet netjes elke maand aflost volgens een annuïteitenhypotheek. Daardoor gaan de maandelijkse lasten fors omhoog. Daarbij is er een verschil tussen nieuwe hypotheken en de reeds bestaande hypotheken.

Hoe werkt de hypotheekrenteaftrek fiscaal?

De hypotheekrenteaftrek is eigenlijk heel eenvoudig. U geeft bij uw aangifte inkomstenbelasting op hoeveel hypotheekrente u hebt betaald en wat de waarde van uw huis is. In de meeste gevallen kan de hoogte van de aftrekpost hypotheekrenteaftrek dan worden berekend als het saldo van de betaalde hypotheekrente en het eigenwoningforfait. Als dit uw tweede of volgende koophuis is speelt de overwaarde van het verkochte huis nog een rol via de de fiscale bijleenregeling.

Hoeveel hypotheekrente krijg ik terug in, waar heb ik recht op?

Hoeveel u dan terug krijgt van de belastingdienst, hangt af van de hoogte van uw inkomen. Als u een hoog inkomen hebt, kunt u maximaal 52% van de betaalde hypotheekrente terug krijgen. Maar er zijn allerlei beperkingen waarmee u rekening moet houden. Daarbij is er een groot verschil tussen hypotheken die werden afgesloten tot en met 2012 en die van daarna:

  1. Zo bepaalt de bijleenregeling dat als u een huis met overwaarde hebt verkocht, u die overwaarde ook in de aankoop van het nieuwe huis moet investeren. Als u dat niet doet, is voor dat deel van de hypotheek de hypotheekrente niet aftrekbaar;
  2. De hypotheekrente is maximaal dertig jaar aftrekbaar, daarna niet meer;
  3. Een hypotheek op een tweede huis is natuurlijk toegestaan, maar de hypotheekrente daarvan is niet fiscaal aftrekbaar;
  4. Sinds augustus 2011 mag bij nieuwe hypotheken nog maar 50% van de aankoopprijs van het huis met een aflossingsvrije hypotheek worden gefinancierd. Dit geldt ook voor 2020 en 2021 en latere jaren. Ook als u gaat verhuizen.

Beperking van de hypotheekrenteaftrek 2020 en 2021

Nieuw vanaf 2013 is dat u voor een nieuwe hypotheek alleen hypotheekrenteaftrek krijgt als de hypotheek een annuïteitenhypotheek is. Dat houdt in dat u maandelijks een zelfde bedrag betaalt dat bestaat uit aflossing en hypotheekrente. Na dertig jaar is er, bij een gelijke hypotheekrente, dan geen schuld meer over. Een nadeel van dit systeem is dat de maandelijkse lasten hoger zijn dan zonder aflossing het geval zou zijn. Zowel bruto als netto, na belasting:

  • U betaalt zowel de aflossing als de hypotheekrente en beide zijn samen hoger dan hypotheekrente alleen. Bruto hebt u daarom hogere maandlasten dan bij een aflossingsvrije hypotheek;
  • Doordat u aflost gaat u langzaam minder hypotheekrente betalen, waardoor de teruggave van de belastingdienst bij een gelijkblijvende maandelijkse last (de annuïteit) geringer wordt. Netto gaat u er dus op achteruit.

Aftrek tegen een lager belastingtarief voor hogere inkomens

Een andere wijziging die ons te wachten staat is dat in de sommige gevallen aftrek wordt toegestaan tegen een lager belastingtarief dan de maximale 50%. Het nieuwe maximale percentage is in 2020 gelijk aan 46% en in 2021 wordt het 43%. Gedacht werd door sommige partijen aan 35%, andere zitten iets hoger. Bij een percentage van 35% gaat iemand met een hoog inkomen er dus 17% op achteruit. Overigens gaan ook de belastingtarieven inkomstenbelasting in 2020 en 2021 omlaag. Dat betekent dat niet alleen de hogere inkomens minder hypotheekrenteaftrek zullen hebben, maar vrijwel iedereen, zij het niet iedereen in dezelfde mate.

Conclusie beperking hypotheekrenteaftrek, de nieuwe hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt verder beperkt. Een belangrijke eis was al dat u uw hypotheek elke maand gedeeltelijk aflost, maar daar komt in 202 en 2021 een legere belastingaftek bij. Aflossen betekent dat u kapitaal opbouwt, maar ook dat uw maandelijkse lasten hoger zullen zijn dan wanneer er niet hoeft te worden afgelost. In de meeste gevallen zal de hypotheek die u kunt afsluiten lager zijn: maximaal 100% van de waarde van de woning (taxatierapport).

Restschuld

In sommige gevallen kan de rente op uw restschuld ook fiscaal aftrekbaar zijn. Diti hangt af van het jaar waarin de woning is verkocht en de restschuld is opgelopen. Een nadeel voor hogere inkomens is de aftopping van de aftrek van hypotheekrente tot een tarief van 43% (2021). Dat zal waarschijnlijk dus nog minder zijn tegen de tijd dat u met pensioen zult gaan, wellicht is het dan ook tijd om uw hypotheek aan te passen. Ook in 2022 zal het minder zijn, boven is de Wet Hillen afgeschaft en ook dat kost de eigenaar van een woning geld.

Meer info op de WIKI4YOU homepage

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden