Wat is de fiscale bijleenregeling

De overwaarde van mijn huis in een nieuwe woning stoppen door de bijleenregeling 2021 van de fiscus

Geld-euro300.jpg

Gaat u meer of minder belasting betalen op uw eigen woning in 2021? Wie verhuist en zijn huis verkoopt met overwaarde, krijgt bij het berekenen van zijn hypotheekrenteaftrek namelijk ook te maken met de bijleenregeling. Er is sprake van  overwaarde als uw huis bij verkoop netto meer opbrengt dan de hypotheek die er op rust. Bekijk deze fiscale bijleenregeling goed, want hij is essentieel om te weten hoeveel hypotheekrente u mag aftrekken voor uw nieuwe woning. Hoe meer overwaarde het huis heeft, hoe minder hypotheekrenteaftrek is toegestaan. Lees hier dus alles over de fiscale bijleenregeling 2021, de goedkoper wonen regeling en de belasting die u moet betalen.

Bijleenregeling betekent minder hypotheekrenteaftrek, verhuizen heeft gevolgen voor de woonlasten en belasting die u betaalt

Wanneer u uw huis met overwaarde vóór 2010 heeft verkocht, is vanaf het moment van verkoop de bijleenregeling gedurende een periode van maximaal vijf jaren op uw huis van toepassing. Ook als u vervolgens een nieuw huis als hoofdverblijf gaat huren. Maar wat is de fiscale bijleenregeling die grote gevolgen kan hebben voor uw hypotheekrenteaftrek en uw aangifte inkomstenbelasting. Bij verkoop na 20210 geldt d ebijleenregeling maximaal drie jaar.

Wat betekent de bijleenregeling fiscaal voor u?

Om de gevolgen van de bijleenregeling goed te begrijpen, moet u onderscheid maken tussen de regeling vóór 2010 en daarna. Onderstaand volgt een toelichting hierop.

Belastingaangifte inkomstenbelasting: fiscale bijleenregeling vóór 2010

In essentie houdt de bijleenregeling in dat u de overwaarde van uw verkochte huis moet investeren in de aankoop van een nieuw huis. U moet niks, maar u behoudt alleen een volledige aftrek van hypotheekrente bij de nieuwe hypotheek, als u dat doet. Maar er zijn verfijningen binnen de bijleenregeling, afhankelijk van de vraag of uw nieuwe huis duurder of goedkoper is dan het oude hoofdverblijf. Kijkt u maar hoe het zit, een paar scenario's op een rij.

1. Stel u koopt een duurdere woning dan u daarvoor had

Bij de koop van een duurdere nieuwe woning geldt zo wie zo de bijleenregeling. De overwaarde van het verkochte huis moet u steken in de nieuwe aankoop of verbetering van het huis. Anders is de hypotheekrente van het nieuwe huis niet volledig aftrekbaar.

2. Stel u koopt een goedkopere woning dan de vorige koopwoning

Bij de aankoop van een goedkopere woning is het niet altijd mogelijk om de totale overwaarde in het nieuwe huis te stoppen. In dat geval blijft gedurende vijf jaren het overblijvende deel op de lat staan. Pleegt u binnen die vijf jaar een nieuwe aankoop voor uw hoofdverblijf, dan wordt door de belastingdienst ook gekeken naar wat op de lat staat. Bij een duurdere woning moet u ook dat restant weer investeren om voor de volledige aftrek van hypotheekrente in aanmerking te komen.

3. Stel u verkoopt het huis en gaat een woning huren

Als u een huis gaat huren, wordt de totale overwaarde voor vijf jaar op de lat gezet. Zeg maar, gereserveerd. Na vijf jaar vervalt de eigen woning reserve en daarmee ook de bijleenregeling.

4. Stel u verkoopt uw huis en gaat vervolgens kopen of huren

In dit geval gelden voor u de wijzigingen die met ingang van 2010 van kracht zijn. Dat wil zeggen dat er een vervaltermijn van drie jaren is.

De wijzigingen van de bijleenregeling, gevolgen voor de hypotheek in 2021

Strenger is de regeling geworden voor wie in een goedkopere woning gaat wonen: in 2021 zult u ook bij verhuizing naar een koopwoning die minder kost, de overwaarde van uw oude huis in het nieuwe huis moeten stoppen, om nog voor de volledige hypotheekrenteaftrek in aanmerking te kunnen komen. Er is ook een versoepeling van de regeling aangebracht: als u gaat huren, is op u de bijleenregeling nog maar drie jaren van toepassing geldt in plaats van vijf jaar. Dat is fijn, want daardoor kunt u na drie jaar een woning te hebben gehuurd weer een huis kopen zonder de plicht om de eerdere opbrengst van de verkoop van uw woning in een nieuw huis te steken. De volledige hypotheekrente blijft voor u ook in die situatie volledig aftrekbaar van de belasting en dat scheelt u fors in de woonlasten.

Meer info op de WIKI4YOU homepage