Wat is de BKR Score

Wat doet het BKR in 2020 met de registratie van leningen en schulden

Wat_is_de_BKR_Score-IntroPlaatje.jpg

Ongeveer iedereen staat wel bij het BKR geregistreerd. Het BKR heeft allerlei persoonlijke gegevens en houdt bij waar ook uw andere leningen lopen. Maar het BKR noteert ook weer niet alles. Bijvoorbeeld niet wat uw inkomen is, want die persoonlijke informatie moet u desgevraagd aan de bank geven en niet aan het BKR. Overigens kunt u ook gewoon lenen bij een organisatie die niet is aangesloten bij het BKR. Dan is er geen BKR registratie, geen BKR-score, geen BKR-toetsing, maar wel de gewenste lening.

De banken en de kredietverlening

Hoe gaat de kredietverstrekking in zijn werk. De kredietverstrekker beschikt allereerst over de gegevens van uw inkomen. Die hebt u immers bij de aanvraag voor al of niet een zakelijke lening, moeten invullen op het aanvraagformulier. Vervolgens kunnen zich allerlei situaties voordoen. Soms geeft het opgegeven inkomen de banken al genoeg informatie, om een besluit te nemen. Een te laag inkomen betekent meestal een afwijzing. Maar wat zal een bij het BKR aangesloten bank doen, als uw inkomen op zich hoog genoeg blijkt te zijn. Krijgt u dan meteen uw lening, of gaan daar nog enkele stappen aan vooraf.

Het BKR en het onderzoek naar het risico van een lening

Welnu, ook in dat geval zal de verstrekker van een krediet zich afvragen of hij met het verlenen van een nieuwe lening een te groot risico neemt. Allereerst zal de bank bij het BKR nagaan of u nu betalingsachterstanden heeft of de afgelopen vijf jaar heeft gehad. Is er bijvoorbeeld een negatieve BKR notering. Als daarvan geen sprake blijkt te zijn, zal de bank waarschijnlijk ook nog eens de BKR Score opvragen die aangeeft wat uw risicoprofiel is.

Wat is de BKR Score?

Met deze BKR Score berekent het BKR in welke mate het realistisch is dat zich bij u grote risico's zullen voordoen. Ter bepaling van de BKR Score wordt uw gedrag van lenen en aflossen vergeleken met die van vergelijkbare personen in het Centraal Krediet Informatiesysteem, CKI, waarover het BKR beschikt. Daarbij gebruikt het BKR een statistisch rekenmodel. Uit dit model rolt uw BKR Score die belangrijke aanvullende informatie over u geeft. DE BKR score is een aanvullend instrument voor de BKR toetsing.

Wat is BKR toetsing

Een bij het BKR aangesloten bank of kredietverstrekker kan zo dus veel informatie over u verzamelen. Op basis van uw ingevulde gegevens over inkomens en woonlasten, eventuele betalingsachterstanden bij het BKR en de BKR score, bepaalt een bank of u wel of niet de gevraagde lening krijgt en tegen welke condities. De meeste banken gaan dus niet over één nacht ijs en de verwachting is dat ze tijdens de krediet crisis alleen maar voorzichtiger zullen worden. Maar er zijn ook enkele kredietverstrekkers, zoals Geldkrediet die niet bij het het BKR zijn aangesloten. Dit is een uitkomst voor wie geen BKR registratie wil, maar wel een lening wil afsluiten. Of voor iemand die snel een lening wil, maar niet een langdurige procedure wil afwachten. Vaak gaat het om gevallen waarbij de rente op een dergelijke lening wel wat hoger is, omdat het risico dat niet of niet tijdig wordt terugbetaald groter wordt ingeschat.

BKR rapport opvragen kunt uzelf doen

Als u wilt weten wat voor BKR registratie u bij het BKR hebt en of uw gegevens kloppen, kunt u altijd het BKR rapport opvragen. Dit doet u via de bank bij wie u leent of u neemt zelf contact op met het BKR. Uit het rapport kan blijken dat sommige gegevens niet juist zijn. In dat geval kunt u om herstel van uw gegevens vragen. Deze procedure moet verlopen via de krediet verstrekker die het BKR opdracht tot herstel moet gegeven. Niet alle kredietverstrekkers verlenen hun medewerking daartoe en deze procedure kan zeker enkele weken duren. Wie dan met spoed geld wil lenen moet een andere route bewandelen en kan bijvoorbeeld aankloppen bij een instantie die niet bij het BKR is aangesloten of kiezen voor een flitskrediet of minilening.