Hoelang negatieve registratie BKR

Negatieve registratie BKR en een negatief BKR, hoe lang blijft die staan in 2020 en 2021?

Hoe_lang_geregisteerd_bij_BKR-IntroPlaatje.jpg

Het Bureau Krediet Registratie, BKR, houdt van bijna iedereen in Nederland met krediet een dossier bij. Het dossier gaat open, zodra u een lening afsluit en weer dicht als die lening door u tot volle tevredenheid is afbetaald en er zich geen betalingsproblemen of schulden hebben voorgedaan. Maar let op: niet elke bank is bij het BKR aangesloten. Vaak is een nieuwe lening mogelijk, ook als u een negatieve registratie hebt vanwege een andere lening elders. En, wat is de BKR-toetsing eigenlijk. Wie vandaag geld nodig heeft, krijgt normaliter te maken met deze toetsing.

Hoe lang houdt u een negatieve registratie bij het BKR

De BKR-registratie lijkt redelijk onschuldig en is in beginsel met goede bedoelingen opgestart. De bank kan zo eenvoudig nagaan of u een goede betaler bent en of u niet teveel krediet wilt opnemen. Maar aan de kredietregistratie kan ook een heel vervelende kant zitten. U kunt een negatieve BKR krijgen waardoor lenen vaak een stuk moeilijker wordt. Blijf ook dan niet bij de pakken neerzitten, maar onderneem actie tegen de registratie als hij niet terecht is. Weet ook dat u niet verplicht bent om een lening af te sluiten bij een organisatie die bij het BKR is aangesloten, alleen zal dan vaak de rente wat hoger zijn, omdat men mogelijk meer risico loopt.

Wat is negatieve BKR registratie en een negatief BKR

Het BKR houdt van iedereen die leent bij een instelling die bij het BKR is aangesloten, de gegevens bij. U kunt daarbij ook een codering achter uw naam krijgen. Met de letter A wordt aangegeven dat er een Achterstand in betalen is en met de letter H dat een eerdere achterstand inmiddels is ingelopen. De ernst hiervan wordt ook nog aangeduid met een cijfer.

Onjuiste codering BKR kan ook gebeuren, wat dan?

Helaas worden bij deze codering in de praktijk van lenen en krediet ook fouten gemaakt. In dat geval moet u aantonen dat u netjes hebt betaald en de bank verzoeken om de codering ongedaan te maken. Lukt dat niet, dan kunt u daarna ook altijd nog zelf met het BKR of de geschillencommissie contact opnemen en uw situatie voorleggen.

Een terechte codering kan u wel voor de voeten lopen

Een op enig moment terechte codering zou na een volledige betaling van de achterstanden komen te vervallen. U houdt namelijk liever niet die registratie achter uw naam. Dat zoudt u in eerste instantie wel zeggen, maar in de praktijk is het zo dat uw registratie nog vijf jaar na het voltooien van de schuld blijft staan. Pas na vijf jaar verdwijnt de registratie automatisch. Als ook dat goed gaat, ten minste.

Een verkeerde BKR-registratie ongedaan maken

Wanneer u de registratie eerder ongedaan wilt maken, moet u de schuldeiser schriftelijk vragen om uw registratie te laten verwijderen. Het vervelende is alleen dat de schuldeiser nergens toe verplicht is. Wie geld leent, kan ook nagaan welke instanties het afgelopen jaar in zijn dossier heeft gekeken. Als dit ten onrechte is gebeurd, bijvoorbeeld door een krediet verstrekker bij wie u geen lening heeft en geen offerte heeft aangevraagd, kan het BKR deze geldverstrekker een hoge boete geven. Dat zal herhaling voorkomen.

Tip in geval van een negatieve BKR-registratie

Laat een onterechte BKR codering en registratie niet zitten. Wilt u van de registratie af, dan neemt u contact op met de bank bij wie de lening uitstaat. U kunt het ook zo laten en vervolgens kiezen voor een verstrekker van leningen die niet is aangesloten bij het BKR. Dan kunnen er ook geen foute registraties ontstaan.

Meer info op de WIKI4YOU homepage