Hoe kan je lenen voor een huis of woning

Inleiding

Stel je vindt het huis waar je naar op zoek was en bent het met de verkoper eens geworden. Maar voordat je definitief het koopcontract tekent, zal je eerst een lening moeten afsluiten. De meeste voorkomende lening wat huizen betreft is de Hypotheek.

Hypotheek

De term hypotheek wat letterlijk vertaald kan worden als onderpand, is een hypothecair krediet of lening met hypothecaire zekerheid , over het algemee verstrekt door een bank. De geldgever wordt aangeduid als hypotheeknemer (hij verkrijgt het eerste recht van verkoop) of hypotheekhouder. De geldnemer heet hypotheekgever.

Leningsvormen

Er zijn verschillende leningsvormen in omloop. Normaliter is het de bedoeling dat de lening is terugbetaald aan het eind van de looptijd. Tegenwoordig is het ook een mogelijkheid dat de bank de lening voortzet op een nieuw aan te schaffen pand, ook wel een meeneemhypotheek genoemd in banktermen. In de tussentijd zal periodiek (meestal maandelijks) rente en aflossing moeten worden betaald. Enkele van de meeste bekende vormen zijn:

Lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is een hypotheekvorm waarbij de lening in gelijke gedeelten wordt terugbetaald. De rente is gebaseerd op het nog af te lossen bedrag. De totale te kosten (rente en aflossing) zijn hiermee relatief hoog in het begin, maar zullen gedurende de looptijd een daling laten zien.

  • Voordeel:

De kleiner wordende lasten zorgen voor een gedeeltelijke verzekering tegen renteverhogingen: als na een paar jaren de rente verhoogd wordt zijn de totale kosten vaak toch niet hoger dan in het begin. 

Annuiteitenhypotheek

Een annuiteitenhypotheek is een vorm van hypotheek waarbij gezorgd wordt dat elke termijn de totale betaling (rente plus aflossing) gelijk is. Zulks een aflossingstype wordt annuiteit genoemd. In tegenstelling tot de lineaire hypotheek, waarbij men te maken had met lasten die steeds minder werden.

  • Toenemende netto woonlast

Als het renteaandeel afgetrokken kan worden van het inkomen voor de belastingen, zal de totale netto woonlast tijdens de looptijd van een annuiteitenhypotheek langzaam toenemen. Vanwege geldontwaarding en de vooruitgang in de carriëre zal men de lasten waarschijnlijk toch goed kunnen blijven dragen.

  • Geen veiligheid tegen renteverhogingen

Een annuiteitenhypotheek heeft geen ingebouwde veiligheid tegen renteverhogingen. Wanneer na ‘n aantal jaren de rente verhoogd wordt, zal ineens een hogere last moeten worden betaald. Hier zal men bij het afsluiten van de annuiteitenhypotheek rekening mee gehouden moeten worden

Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een hopytheekconstructie waarmee een eigen woning kan worden gefinancierd. De hypotheek bestaat uit een combinatie van een (hypothecaire) geldlening en een gemengde levensverzekering. De bank heeft naast het eigen huis als onderpand op de hypotheek ook het pandrecht op de levensverzekering.

  • Dekking

De verzekering is gemengd, hetgeen betekent dat er een dekking is bij overlijden en bij leven. Dit betekent dat er een uitkering zal worden gedaan wanneer geldnemer/verzekerde overlijdt gedurende de looptijd van de lening, maar tevens wanneer de geldnemer/verzekerde nog in leven is op als de duur van de lening is verstreken. De verzekering keert dus hoe dan ook uit. 

Beleggingshypotheek

Bij deze hypotheeksoort betaal je inleg in de vorm van beleggingsfondsen. Op deze manier bouw je het vermogen op waarmee je je hypotheek aflost. Dit vermogen wordt belast in box 3, hetgeen betekent dat je 1,2% belasting moet betalen over de gemiddelde waarde. Je bepaalt zelf waar je het geld van de hypotheek in belegt. Mocht je verwachten dat de beurs gaat stijgen kan het interessant zijn om voor deze hypotheeksoort te kiezen.

Maar bedenk wel: beleggen zal geen garantie bieden op een zeker rendement. Je kunt er daarom ook voor kiezen om bijvoorbeeld een deel van de hypotheek in 'veilige' obligaties te beleggen, en het andere deel in aandelen. Je kunt tijdens de looptijd de verhouding in deze verdeling aanpassen, maar meestal gaat dat wel gepaard met een provisie. Zorg ervoor dat je weet hoe deze provisie werkt. Aflossing is bij deze hypotheek niet verplicht waardoor je kunt profiteren van maximaal fiscaal voordeel.  

Rentevaste periode

Bij hypotheken wordt vaak gesproken over de “rentevaste periode”. Dit is zoals het woord al zegt de periode waarin vooraf de rente is vastgesteld. Deze periode kan zeer kort zijn (bijvoorbeeld iedere maand wijzigbaar) maar kan ook gelden voor de hele looptijd van de lening. De meest voorkomende rentevaste periode is momenteel 10 jaar.

Fiscaal aftrekbaar

De rente die wordt betaald voor de eigen woning is in Nederland fiscaal aftrekbaar over 30 jaren. Er wordt al jaren gediscussieerd over de hypotheekrenteaftrek maar wordt veelal toch gezien in politiek Nederland als iets heiligs.