De beste en handigste tips bij het lenen van geld

Goede tips over hoe u het beste geld kunt lenen

Tegenwoordig zijn er veel reclames over http://www.veilig-geldlenen.nl/geld_lenen@@geld lenen op televisie. Deze kredietverstrekkers laten u weten dat het lenen van geld heel gemakkelijk is, dat de lening snel geregeld is en dat u over de totale lening hele lage maandlasten heeft. U krijgt zeer snel het geld op uw rekening en kan dus meteen over uw geleende geld beschikken.

Maar waar moet je eigenlijk op letten? Is de weergegeven rente van de lening bepalend? Wat zijn nu goede http://www.financieel-adviseur.com/tips-bij-geld-lenen@@tips bij geld lenen waar je op moet letten? Wat zijn de belangrijkste leen-voorwaarden waar je op moet letten?

Kortom: wat zijn de beste en handigste tips als u geld wilt lenen?

Bedenk goed wat u met de lening wilt

Als u een duidelijk doel voor ogen heeft wat u met de lening wilt bereiken, houd u daar dan ook aan vast. Maak het uzelf niet onnodig ingewikkeld door vele leenvormen teveel door te spitten. Zorg ervoor dat u door eventuele voordelen van een bepaalde leenvorm uw wensen niet aan gaat passen. U loopt het risico om dan meer te lenen dan eigenlijk uw bedoeling was.

Kijk verder dan alleen naar de maandelijkse lasten

Als u geld wilt lenen klinkt een lage maandlast erg aantrekkelijk. Echter als u extreem lang zo’n lage maandlast moet betalen om uiteindelijk uw lening af te lossen, is het geen verstandige keuze om uw lening te laten afhangen van de lage maandlast.

Kapitaalverzekering

Dit laatste geldt ook bij een evt. kapitaalverzekering. Het is na de looptijd maar de vraag of er genoeg kapitaal in uw kapitaalverzekering zit om uw lening af te lossen. Het kan best zijn dat u alsnog met een schuld blijft zitten.

Maandlast Persoonlijke lening

Bij een persoonlijke lening betaalt u vaak de hoogste maandlast en lijkt dit onaantrekkelijk. Echter, bij deze vorm van lenen weet u wel precies wanneer de lening is afgelost en staat u dus niet voor onverwachte tegenvallers.

Sluit geen extra verzekeringen of kredieten af

Het lenen van geld en de principes van het lenen zijn niet moeilijk, maar worden wel vaak ingewikkelder gemaakt dan nodig is. Vaak resulteert dit in een situatie waarin u als consument ineens een extra overlijdensrisicoverzekering, kapitaalverzekering of een extra kredietovereenkomst afsluit, wat eigenlijk helemaal niet uw eerste bedoeling was. Bedenk daarom goed wat u wilt lenen en houd u zich daar ook (voor zover dit beter is) aan vast.

Sluit geen spaarkrediet

Een spaarkrediet wordt ook wel premiekrediet genoemd, en bestaat uit 2 delen:

  • een lening
  • een kapitaalverzekering

U betaalt rente over de lening en uw aflossing gaat naar uw kapitaalverzekering. Eigenlijk lost u dus niks af, maar wordt op de einddatum van de looptijd het kapitaal gebruikt om uw lening af te lossen. Dit principe wordt ook gebruikt bij een beleggingshypotheek of een spaarhypotheek, met het grote verschil dat bij de hypotheekvormen er 2 voordelen zijn die bij een spaarkrediet niet gelden, nl.:

  • Rente is aftrekbaar
  • Rendement is hoger dan de netto rente van de lening

De grote banken bieden het spaarkrediet al niet meer aan, evenals de meeste gespecialiseerde kredietverstrekkers.

Lees de financiële bijsluiter en alle polisvoorwaarden

U zult niet de eerst zijn, die zich op een moment afvraagt: “Oh, zit het zo? Ik dacht dat ik dat niet hoefde te betalen??” Om deze situatie te voorkomen, moet u dus alle gegeven informatie lezen. Dit zijn documenten als:

  • De financiële bijsluiter
  • De offerte
  • De polisvoorwaarden

Laat de aangeboden rente niet bepalend zijn voor uw keuze

De verschillende kredietverstrekkers geven u allemaal een andere (lagere) rente. Dat is vaak de truc van de aanbieders van leningen, een zo laag mogelijke rente. Vervolgens geven zij hier vaak extra voorwaarden aan mee. Zo kan een lening-aanbieder u een hele lage rente aanbieden, maar bent u verplicht om een overlijdensrisicoverzekering erbij af te sluiten. Andersom kan ook een andere kredietverlener u een hogere rente aanbieden, maar u de (rest)schuld bij uw overlijden kwijtschelden. Laat u hierom niet lijden door alleen de aangeboden rente, want deze zijn niet simpel te vergelijken!

Rente van een doorlopend krediet

Let zo ook op bij de variabele rente die bij een http://www.bkr-geld-lenen.com/doorlopend-krediet@@rente doorlopend krediet geldt. U kunt worden gelokt met een zeer lage rente, echter deze lage rentestand zal (hoogstwaarschijnlijk) niet altijd zo laag blijven. De rente bij een doorlopend krediet is variabel en zal dus marktconform gaan schommelen.

Overweeg om uw overlijden te verzekeren

Vaak gaan banken bij uw overlijden over tot kwijtschelding van uw openstaande schulden. Echter gelden hiervoor wel voorwaarden als een maximumleeftijd en een maximumbedrag. Het is te overwegen om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten om te voorkomen dat u uw nabestaanden met uw schulden laat zitten.

Overweeg om arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid te verzekeren

Mocht het zo zijn dat u werkeloos of http://www.werk-en-inkomen.com/arbeidsongeschiktheid@@arbeidsongeschikt zou worden, dan kan dat het aflossen van uw lening erg bemoeilijken. Om dit risico af te dekken, wordt er vaak tegen koopsom een verzekering aangeboden.