Wat betekent het bankvoordeel bij kansspelen

Bankvoordeel in het casino

casinoElk kansspel wordt door iemand georganiseerd anders zou je het eenvoudig weg niet kunnen spelen. Deze organisator noemt men bij kansspelen 'bank', ongeacht of het nu om lotto, krasloten, roulette, poker of de staatsloterij gaat. Vanzelfsprekend wil die organisator winst maken met zijn kansspel. Die winst haalt hij uit een percentage van de inzet en dat is het 'bankvoordeel'.

 

Casino en hun winstpercentage

In het algemeen lijkt de winstmarge vrij klein maar als je de totale inzet in acht neemt, gaat het om gigantische bedragen! Enkele voorbeelden (gevonden op internet):

  • Europese roulette: 2,70% van je inleg;
  • Amerikaanse roulette: 5,26%;
  • Blackjack: 0 tot 1%;
  • Staatsloterij: 35%;
  • Duitse lotto: 50%!;
  • Belgische lotto: 54%!
  • Nederlandse lotto: 69,9% tot 82,0%!

Die slimme George Orwell voorspelde het al in 1984!

In zijn Engels van die tijd schreef hij het volgende:

The Lottery, with its weekly pay-out of enormous prizes, was the one public event to which the proles paid serious attention. It was probable that there were some millions of proles for whom the Lottery was the principal if not the only reason for remaining alive. It was their delight, their folly, their anodyne, their intellectual stimulant. Where the Lottery was concerned, even people who could barely read and write seemed capable of intricate calculations and staggering feats of memory. There was a whole tribe of men who made a living simply by selling systems, forecasts, and lucky amulets. Winston had nothing to do with the running of the Lottery, which was managed by the Ministry of Plenty, but he was aware (indeed everyone in the party was aware) that the prizes were largely imaginary.

In gewone mensentaal toegepast op deze tijd

De loterij, met zijn wekelijkse uitbetaling van enorme prijzen, was dé gebeurtenis die de gewone man met grote belangstelling volgde. Voor miljoenen deelnemers was de loterij de voornaamste, zo niet de enige reden om te leven. Het was hun genot, hun gekte, hun pijnstiller, hun mentale stimulans. Wanneer het de loterij betrof, waren zelfs mensen die amper konden lezen of schrijven, in staat om ingewikkelde berekeningen te maken op basis van wankele cijfers uit het verleden. Er was een heel gamma mensen die leefden van de verkoop van systemen, voorspellingen en geluksbrengers. Winston (Churchill) had niets te maken met de organisatie van de loterij, die georganiseerd werd door het ministerie van 'veel' (cryptisch voor 'economie'), maar hij was op de hoogte (en inderdaad iedereen van de partij was op de hoogte) van het feit dat het prijzengeld grotendeels denkbeeldig was.

Conclusie

Zijn voorspelling is helemaal uitgekomen, niet alleen voor de loterij (zoals hij het noemt) maar voor alle andere kansspelen!

Met deze wijsheid in gedachte lees ook eens het artikel:

Waarom NIET deelnemen aan kansspelen?