Is het aflossen van krediet of persoonlijke lening met eigen spaargeld verstandig

Regelmatig wordt mij gevraagd uitleg te geven over allerlei financiële zaken. Zo ook over het aflossen van geldleningen en persoonlijke kredieten met eigen spaargeld.

Mijn antwoord op deze vraag is even kort als simpel:

Een lening of krediet aflossen met eigen spaargeld is niet interessant.

Daarvoor zijn een heleboel redenen aan te wijzen. De twee belangrijkste staan hier onder vermeld:

  1. Door de inflatie wordt geld minder waard
  2. Door het gebruik van vreemd vermogen kan je gebruik maken van de zgn. hefboomwerking.

Voor een toelichting zie hieronder.

Lening aflossen

Het lijkt aantrekkelijk een lening af te lossen zodra je eigen spaargeld hebt. Het volgende rekenvoorbeeld zal verduidelijk dat dat in werkelijkheid niet zo hoeft te zijn:

 
  • Stel je hebt 10.000 euro persoonlijke studie lening bij een bank
  • Stel je hebt 10.000 euro spaargeld
  • Stel dat jij dit spaargeld tegen een variabele rente vergoeding op een spaarrekening hebt staan.
  • Stel dat de rente op deze spaarrekening 4% bedraagt
  • Stel de inflatie bedraagt op jaar basis 2%.

Situatie 1: je lost de lening van 10.000 euro wel af met de volledige 10.000 euro spaargeld. Dan hoeft je geen rente meer te betalen. Dat lijkt voordelig en interessant..

Situatie 2: je lost de lening van 10.000 euro niet af. De rente op een studie lening is immers aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De volledige 10.000 euro spaargeld zet je op een spaarrekening tegen 4% rente per jaar. In dit rekenvoorbeeld bedraagt de inflatie 2% per jaar. Dit wil zeggen dat jouw 10.000 euro spaargeld per jaar 200 euro minder waard wordt.

Daarom kan je jouw spaargeld het beste wegzetten voor een rente die hoger is dan de inflatie. Dan wordt jouw vermogen jaarlijks meer waard en heb je per saldo nog meer te besteden dan in situatie 1.

Belangrijke begrippen nogmaals toegelicht

Hieronder staan enkele belangrijke factoren toegelicht en uitgelegd. Let er goed op dat iedereen situatie uniek is en elk advies zeer afhankelijk is van de persoonlijke omstandigheden. Aan de hier gegeven adviezen en voorbeeld kunnen rechten worden ontleend.

Wie betaalt de rekening van de inflatie

Deze kosten van inflatie komen voor rekening van de kredietverstrekker, indien je jouw krediet gaat (herfinancieren met) vreemd vermogen.

Kosten oversluiten lening en krediet

De kosten van het oversluiten van het krediet worden gecompenseerd door de lagere maandlasten van de rente betalingen.

Kosten boeterente lening

De kosten van de boeterente zijn belangrijk om goed door te rekenen. In individuele gevallen kan de boeterente hoger uitvallen dan het te behalen rente voordeel. Raadpleeg daarvoor een financieel adviseur of neem contact op met de auteur van dit artikel. Zo voorkom je dat een goedkope lening achteraf toch nog een dure lening wordt.

Tot slot

reken elke offerte en elk voorbeeld dat wordt genoemd in de offerte goed na. Of vraag financieel advies aan iemand met financiële kennis, die u hierin vertrouwt.

Houd er ook rekening mee dat uw situatie kan wijzigen, waardoor u geen nieuw krediet meer kan krijgen. Het aflossen van een bestaande lening moet u dus alleen doen indien u zeker weet dat uw bank u op termijn weer een krediet wil verstrekken. Zo voorkomt u dat u in de schuldsanering terecht komt.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden