Hoe bereken je het effectieve rendement van een obligatie

Wat is een obligatie

Een obligatie is een schuldbekentenis van de uitgevende instelling aan de houder van een obligatie. Obligaties worden door bedrijven en overheden uitgegeven.

Tip: Effectief rendement op obligaties niet hoog genoeg? Kijk dan eens op Wat is een goede optiestrategie.

Obligaties op de beurs

Door het uitgeven van obligaties trekken deze partijen vreemd vermogen aan, waarmee zij bijvoorbeeld weer investeringen doen. Een obligatie heeft een bepaalde looptijd en zal na afloop door de uitgevende instelling terug betaald moeten worden aan de obligatiehouders. Dit gaat tegen de nominale waarde. Obligaties worden op de beurs verhandeld. Indien u beschikt over een beleggersrekening kunt u obligaties kopen. Obligaties hebben een bepaalde beurskoers. Deze is uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde. De nominale waarde is altijd 100%. (ook wel á pari genoemd)

De beurskoers van een obligatie kan dagelijks wijzigen en kan bijvoorbeeld staan op 90% (beneden pari) of 112% (boven pari) Aan het eind van de looptijd zal een obligatie terugbetaald worden tegen 100%.

Waarom zou u een obligatie kopen voor bijvoorbeeld 110% terwijl deze aan het eind van de looptijd wordt terug betaald tegen 100%? Dit heeft alles te maken met de rentevergoeding op de betreffende obligatie en de huidige rentestand. Een voorbeeld:

  • Stel: de huidige rentestand is 2% en u ziet de volgende staatsobligatie: Neder5%15JUL12 108,06

Lees: De obligatie uitgegeven door de Nederlandse staat geeft u jaarlijks 5% rente tot en met 15 juli 2012. U betaald voor deze obligatie 108,06%

Zoals u ziet betaald u wel 8,06% meer dan u er voor terug krijgt. MAAR, u ontvangt wel 5% rente tot en met 2012, terwijl de huidige rentestand maar 2% is!

  • Stel: de huidige rentestand is 2% en u ziet de volgende staatsobligatie: Neder1,5%15JUL12 90,05

Lees: De obligatie uitgegeven door de Nederlandse staat geeft u jaarlijks 1,5% rente tot en met 15 juli 2012. U betaald voor deze obligatie 90,05%

Zoals u ziet heeft u al 9,95% verdiend aangezien deze obligatie weer tegen 100% wordt terugbetaald. Daarnaast ontvangt u 1,5% rente per jaar tot en met 2012. MAAR, de huidige rente is 2%, dat is meer dan de 1,5% die u krijgt op deze obligatie.

Conclusie: De beurskoers alleen zegt niets over het te behalen rendement. Er zijn meerdere factoren van belang, zoals restant looptijd, te ontvangen rente en de huidige rentestand ten opzichte van de rente op de obligatie. Om obligaties goed met elkaar te kunnen vergelijken moet je kijken naar het effectieve rendement.

Hoe bereken je het effectieve rendement op obligaties

De formule ziet er als volgt uit:

 

  • Rente = het rentepercentage van de obligatie
  • Nominaal = het nominale bedrag van de aankoop
  • Bswa = de beurswaarde van de obligatie
  • Rlpt = de restand looptijd in jaren
  • Stel: U koopt op 15 juli 2009 voor € 1.000 de Neder5%15JUL12 108,00

De rente = 5%, het nominale bedrag = € 1.000, de beurswaarde = € 1.080 en de Rlpt = 3 jaar Zet je deze gegevens in de formule dan ziet het er als volgt uit:

 

Zoals u kunt zien bedraagt de jaarlijkse effectieve rente 2,25 % over uw investering. U ontvangt dus 5% per jaar daadwerkelijk uitgekeerd, maar maakt op einddatum een verlies van 8%. Door de berekening van het effectieve rendement krijgt u een goed beeld van het jaarlijks effectief rendement.

Tips

  • Vergelijk de verschillende obligaties met elkaar door het effectieve rendement te berekenen.
  • De restantlooptijd is erg belangrijk, het bepaald namelijk wel hoelang uw investering loopt. (tussentijds verkopen is wel altijd mogelijk)

Link