Wat is een AOW-gat

Wat is de AOW?

AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. De meeste mensen die in Nederland wonen of werken, zijn verzekerd van AOW.

De hoogte van de AOW

De AOW wordt per jaar dat u verzekerd bent geweest opgebouwd met 2% vanaf uw 15de tot 65ste. Dit is een opbouw van 50 jaar x 2% = 100%.

U bent niet verzekerd voor de AOW op het moment dat u buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt. Voor elk jaar wordt uw uiteindelijke AOW-pensioen met 2% gekort.

De hoogte van het AOW is afhankelijk van uw leefsituatie. Er gelden verschillende tarieven voor bijvoorbeeld alleenstaanden en gehuwden.

  • De bruto uitkering voor een alleenstaande is in 2009 € 13.138,68
  • De bruto uitkering voor een gehuwde is in 2009 € 9.163,08

Partnertoeslag van de AOW

Zodra iemand 65 jaar wordt en een jongere partner heeft, kan de AOW-gerechtigde een toeslag krijgen. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van het inkomen van de partner. Voor AOW-gerechtigden die ná 01-01-2015 de leeftijd van 65 jaar behalen, vervalt deze partnertoeslag.

Inkomsten in verband met arbeid worden volledig gekort op de partnertoeslag. (VUT-uitkeringen, uitkeringen uit werknemersverzekeringen etc.) Inkomsten uit arbeid zijn tot op zekere hoogte vrijgesteld. Deze vrijstelling is 15% van het brutominimumloon plus één derde deel van het bruto-inkomen boven deze 15%.

Voorbeeld:

A en B zijn getrouwd. A is 65 jaar en B is 60 en verdient nog € 12.000 met werken. Stel: de AOW voor een gehuwde bedraagt € 8.000, het brutominimumloon is € 16.000 en de maximale partnertoeslag is € 8.000.

Soort: Bedrag:
Loon van B € 12.000
Korting -/- € 2.400 (15% van het brutominimumloon van € 16.000)
Totaal € 9.600
Korting -/- € 3.200 (Één derde deel van het bruto-inkomen boven deze 15%)
Totaal € 6.400 (Totale korting op partnertoeslag)

A ontvangt dan € 8.000 aan AOW plus een partnertoeslag van € 1.600 (Toeslag van € 8.000 – € 6.400 zijnde de korting op de partnertoeslag ivm inkomsten uit arbeid van B) Totaal ontvangt A dus € 9.600 aan AOW.

Het AOW-gat

Iedereen die geboren is op of ná 01-01-1950 kan met een pensioengat te maken krijgen. Doordat de partnertoeslag is afgeschaft voor mensen die na 01-01-2015 de leeftijd van 65 jaar bereiken, kan er een AOW-gat ontstaan.

Voorbeeld:

A en B zijn getrouwd. A wordt 65 jaar in 2016 en B is dan 60 jaar. B werkt niet. Stel: de AOW voor een gehuwde bedraagt € 8.000, het brutominimumloon is € 16.000 en de maximale partnertoeslag is € 8.000.

Zodra A 65 wordt ontvangt hij € 8.000 aan AOW-pensioen. Was hij vóór 01-01-1950 geboren dan zou hij recht hebben op een partnertoeslag van maximaal € 8.000. Hij is echter geboren na 01-01-1950 en ontvangt dus geen partnerpensioen meer.

Gezien het feit dat B niet werkt, zou de partnertoeslag niet gekort worden en dus € 8.000 per jaar bedragen. Doordat de partnertoeslag is afgeschaft loopt A in dit voorbeeld 5 jaar lang € 8.000 mis. Dit is dus 5 x € 8.000 = € 40.000!

Dit wordt het AOW-gat genoemd. De hoogte van dit AOW-gat hangt dus af van de leeftijd van de AOW-gerechtigde en de hoogte van het inkomen van de partner van de AOW-gerechtigde.

Het is mogelijk om jezelf te verzekeren tegen een AOW-gat.

Tips

  • Een AOW-gat? Sluit een verzekering af!
  • Wanneer heeft u voor het laatst naar uw pensioen laten kijken?


Reacties (1)

Reageer
D. hoekstra reageerde 10 jaar geleden
25 Dec 20:13
wat als je salaris zo laag is dat bijverzekeren voor het a.o.w. niet mogelijk is?