Hoe verander ik van bank

Van bank veranderen

Een belangrijk gevolg van deze kredietcrisis is in elk geval dat we onze bankzaken beter opvolgen. Welke garanties hebben we met betrekking tot ons geld? Welke kosten rekent onze bank aan? Om van de Fortis affaire nog maar te zwijgen. Bent u niet meer tevreden over uw bank en wilt u van bank veranderen?

 

Veranderen van bank en het basisprincipe

 • De nieuwe bank is de initiatiefnemer in de overgangsperiode. Dit betekent dat zij contact legt met de 'oude' bank.
 • In de praktijk kan veranderen van bank in goed 2 weken afgehandeld zijn.
 • Het afsluiten van een zichtrekening en een spaarrekening is gratis.

Begintip

 • Sinds 2006 kan je een verhuisdossier of vragen bij je nieuwe bank of zelfs downloaden. Er zit een lijst in van alle personen en instellingen die betalingen uitvoeren op je 'oud' rekeningnummer, een lijst van je lopende domiciliëringen, je huidige bankkaarten en nog meer.
 • Vul die lijst(en) in en overhandig deze informatie aan je nieuwe bank.
 • Vooral van belang is de soepele overgang van je vaste opdrachten en domiciliëringen met betrekking tot de nutsbedrijven: gas, water, elektriciteit maar ook telefoon, internet, kabelTV enz... De overgang moet optimaal verlopen om afsluiting enz... te vermijden maar ook dubbele betaling zowel door je oude als door je nieuwe bank. Dan zit je immers met onverwachte, dubbele kosten en bovendien moet je (soms heel veel) actie ondernemen om je geld terug gestort of verrekend te krijgen.

Oude bankrekening

 • Niettegenstaande je bij je nieuwe bank onmiddellijk een nieuw bankrekeningnummer krijgt, is het verstandig om je oude bankrekening niet meteen af te sluiten. Je houdt deze best nog een aantal weken aan tot de overgang helemaal afgerond is.
 • Geef dit nieuwe nummer ook zo snel mogelijk door aan je 'oude' bank.

Hindernissen

Voor sommige producten is de overgang niet zo eenvoudig.

1. Verzekeringen.

 • Hebben een opzegtermijn die je moet respecteren en die is in het algemeen 3 maanden.
 • Bovendien moet die opzegging aangetekend gebeuren.

2. Kredieten.

 • Meestal hebben kredieten geen opzegtermijn. Is dit toch het geval dan duurt die opzeg meestal 10 dagen voor de terugbetaling en moet eveneens aangetekend gebeuren.
 • Daarnaast kan (zal) de bank bij de eindafrekening nog een wederbeleggingsvergoeding in rekening brengen.
 • Voor woonkredieten is de wederbeleggingsvergoeding meestal 3 maanden intrest.
 • Voor persoonlijke leningen hangt de grootte van de wederbelegging af van het ontleende bedrag. Is dit kleiner dan EUR 7.500 (in 2006) dan is de wederbeleggingskost = 2 maanden intrest.

3. Effectenrekening

 • Opgepast: het overdragen van effecten (aandelen) kan, zeker bij de klassieke banken, erg duur zijn: van EUR 50 (en meer) voor buitenlandse en tot EUR 25 (en meer) voor Belgische aandelen en per ISIN code. Bevraag je dus goed omtrent deze kosten voor je deze stap zet.
 • Sommige transfers kunnen zelfs tot 6 weken en meer duren.

4. Kluis.

Huur je een kluis: zeg dan de huur tijdig op en maak ze natuurlijk ook leeg! De vooropzeg voor kluishuur is in de regel 14 werkdagen.

Hoe worden mijn intresten verrekend?

De intrest van je zicht- en spaarrekening lopen tot en met de dag dat je oude bankrekening wordt afgesloten en worden dan ook meteen op je oude nummer gestort. Zij gaan dus meteen mee met de transfer naar je nieuwe bank.

Adieu 'oude' bank?

 • Doe je aan pensioensparen (en wie doet dat niet in België?) dan zul je ontdekken dat elke bank zijn eigen pensioenspaarfondsen heeft. Met andere woorden: als je pensioen spaart bij Dexia dan je bij je nieuwe bank niet in hetzelfde fonds verder sparen. Je moet dus bij je nieuwe bank opnieuw in hun fonds stappen. Voor je belastingvermindering heeft dit geen gevolgen.
 • Op zich is dat geen probleem: je kan gewoon je ‘oude’ pensioenspaarrekening aanhouden. Tot op heden is dat kosteloos. Het fonds wordt gewoon verder beheerd door je ‘oude’ bank en normaal gezien ontvang je elk jaar in januari een rekeninguittreksel met de stand van zaken. Controleer dit echter ook zelf!
 • Het is in elk geval niet aan te bevelen om uit het fonds te stappen en je tegoed vervroegd (bij de overstap dus naar je nieuwe bank) terug te vragen. Dit kan zeer nadelig zijn voor je genoten belastingvermindering en de kosten zijn niet mals! Vraag hierover zeker inlichtingen bij je bank.
 • Nog een tip: tot nu toe moet je, om in aanmerking te komen voor de fiscale vermindering, MINSTENS 5 stortingen hebben gedaan. Zorg er dus voor dat je die doet bij je 'oude' bank vooraleer je opnieuw begint bij je 'nieuwe' bank.