Hoe verzeker je je als zelfstandig ondernemer voor arbeidsongeschiktheid

.//. Als zelfstandig ondernemer bent u alleen verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW). U moet zelf alle overige persoonlijke verzekeringen en bedrijfsverzekeringen regelen. Bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid of een pensioenregeling. Als u als zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt raakt, moet u zelf voor een vervangend inkomen zorgen. Hoe kan je je hiervoor verzekeren? .//. Dat kunt u doen door:

  • zelf geld te reserveren;
  • een ‘gewone’ particuliere arbeids-ongeschiktheidsverzekering af te sluiten
  • een vrijwillige Ziektewetverzekering en/of WIA-verzekering bij het UWV af te sluiten. Deze verzekering kunt u afsluiten als u als werknemer of gedeeltelijk arbeidsgeschikte uitkeringsgerechtigde overstapt naar zelfstandig ondernemerschap.

Als een verzekeraar uw arbeidsongeschiktheidsrisico te hoog vindt, kan hij u ook voor de volgende keuzes plaatsen:

  • een verzekering met bepaalde uitsluitingen in de polis
  • een particuliere verzekering met een verhoogde premie. In bepaalde situaties kunt u een beroep doen op de alternatieve verzekering.

.//.

.//. Ministerie Sociale Zaken & Werkgelegenheid: Verzekeren Zelfstandig Ondernemer