Cursus BHV, bedrijfs hulp verlening

Inleiding

Natuurlijk werkt men heel erg veilig, en gebeurt er nooit iets. Als er dan al iets gebeurd, denkt men vaak; "dat overkomt mij toch niet". En dan komt er een moment dat men de deadline wil halen waardoor in de haast gevaren kunnen worden onderschat. Dat zijn de momenten waar vaak de bedrijfsongevallen ontstaan. Natuurlijk is het beter om bedrijfsongevallen te voorkomen. Maar als er eenmaal een bedrijfsongeval is, is het belangrijk om de betrokkenen zo snel mogelijk te helpen om zo de schade of het letsel te beperken. Dit is dan ook de reden waarom men BHV in het leven heeft geroepen.

Wat is BHV?

Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) is iets wat in het leven is geroepen om de werkomgeving veiliger te maken. Volgens de arbo-wet moet iedere werkgever voorbereid zijn op ongevallen. Hoeveel werknemers binnen een bedrijf aanwezig moeten zijn is afhankelijk van het soort en aantal risico's die de werkzaamheden met zich meebrengen.

Punten waaraan aandacht wordt besteed bij BHV zijn bijvoorbeeld:

  • Het verlenen van eerste hulp wanneer er gewonden zijn gevallen tot gespecialiseerd personeel er is.
  • Hoe te handelen bij het ontdekken van een brand of ongeval.
  • Assistentie bij het evacueren van het bedrijf wanneer de situatie dit vereist.

De bovengenoemde situaties en acties zijn er voornamelijk op gericht hoe men moet handelen wanneer er al iets is gebeurd. Echter is de beste manier om een veilige werkomgeving te creëren door de ongevallen een stap voor te blijven. Dit doet men, door voor men een opdracht of werk gaat uitvoeren, eerst analyseert waar en hoe er eventueel onveilige situaties kunnen ontstaan.

Gerelateerd aan BHV

De Cursus BHV wordt over het algemeen niet gegeven op reguliere scholen, en zal men dus via de werkgever moeten behalen. Deze cursus bevat over het algemeen meer informatie hoe te handelen tijdens of na ongevallen. Het voorkomen van ongevallen komt begint voornamelijk bij jezelf en je collega's. Geef zelf het goede voorbeeld door het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Spreek anderen er ook op aan wanneer je constateert dat er een onveilige situatie is / ontstaat, of men niet de juiste beschermingsmiddelen gebruikt.

In sommige gevallen bestaan er bij bedrijven procedures waarbij men verplicht is voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden eerst een werkvergunning aan te vragen. Deze werkvergunning is er om te zorgen dat het werk verantwoord wordt uitgevoerd. Dus met de juiste bescherming maar ook het stil leggen van bepaalde systemen, dicht zetten van afsluiters en uitschakelen van elektriciteit kan hieronder vallen. Maak niet de fout om risico's te nemen om zo tijd te besparen, want met een beetje pech kan zo een tijdsbesparing levens gaan kosten.

Afhankelijk van het soort werk en werkomgeving kan het zijn dat er buiten de BHV cursus nog extra specifieke cursussen gevolgd moeten worden. Zo zal er bij beroepen waar meer risico op brand is, meer behoefte zijn aan een cursus / opleiding brandbestrijding voor gevorderden. Of bij beroepen waar men veel besloten ruimtes moet betreden, een cursus / opleiding voor het betreden van besloten ruimtes en hoe het redden van personen uit besloten ruimtes. Bijvoorbeeld in de scheepvaart, waar men niet direct binnen bereik is van een ziekenhuis, dient men een extra medische cursus te volgen voor gevorderden.

Conclusie & Advies

Bezuinig niet op je eigen veiligheid en waak over de veiligheid van jezelf en je collega's. Een veilige werkvloer resulteert uiteindelijk in een betere werksfeer en minder ziekteverzuim onder de werknemers.