Hoe start ik op een verantwoorde manier een bedrijf

Inleiding

Wanneer u een bedrijf wilt starten zullen er veel zaken zijn waarmee u rekening moet houden. Er zijn namelijk een aantal risico's die de levenvatbaarheid van uw bedrijf snel kunnen verlagen:

  • Bedrijfsaansprakelijkheid
  • Ziekte
  • Slechte tijden
  • Pensioen
  • Rommelige administratie
  • Niet vastgelegde afspraken
  • Niet voldoen aan regelgeving

Stappen

Verzeker u tegen beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheid:

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor uw handelen bij uw opdrachtgevers. En natuurlijk kan er dan wel eens een keer wat misgaan waardoor de opdrachtgever schade lijdt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat in een softwareprogramma dat u voor een opdrachtgever heeft geschreven een fout zit waardoor het hele productieproces van de opdrachtgever stil komt te liggen. Of dat door uw toedoen schade wordt veroorzaakt aan goederen van uw opdrachtgever. Of dat medewerkers van uw opdrachtgever door uw toedoen bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raken. Dergelijke situaties kunnen grote financiële consequenties voor u hebben.

Een beroep op uw particuliere WA-verzekering zal u in deze situatie niet helpen: immers, u hebt de schade niet als particulier veroorzaakt maar als ondernemer! Kortom, zorg dat u een goede beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten voordat u begint. U kunt ook via uw eigen Algemene Voorwaarden uw aansprakelijkheid beperken. Het volledig uitsluiten van uw aansprakelijkheid is echter niet mogelijk. Uw eigen Algemene Voorwaarden zijn echter niet altijd automatisch van toepassing op de overeenkomst met uw opdrachtgever.Opdrachtgevers stellen het hebben van een goede beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vaak verplicht.

Verzeker u tegen de gevolgen van ziekte- en arbeidsongeschiktheid

Als ondernemer kunt u niet terugvallen op een uitkering als u (tijdelijk) niet kunt werken omdat u ziek bent. U moet dan zelf in uw inkomen voorzien. U zult voor uzelf moeten nagaan óf en zo ja hoe lang u dit inkomensrisico kunt en wilt dragen. In verreweg de meeste gevallen is het verstandig een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Heeft u geen particuliere verzekering afgesloten, dan kunt u eventueel aanspraak maken op een bijstandsuitkering. Een bijstandsuitkering krijgt u echter alleen als uw partner geen of onvoldoende inkomen heeft en u niet beschikt over vermogen (bijv. een eigen huis).

Zet inkomen opzij voor de tijden dat u zonder werk zit

Ook als u een tijdje geen opdracht heeft, zult u zelf in uw inkomen moeten voorzien. Het is daarom verstandig om in 'goede tijden' een buffer op te bouwen voor de momenten dat u even zonder opdracht zit. Tip: Check ook hier of u als ondernemer nog onder een eventuele 'woonlastenverzekering' valt. (Zie de tip hiervoor bij punt 2)

Zet inkomen opzij voor uw pensioen

Als ondernemer moet u ook uw eigen pensioen regelen. Laat u over uw pensioen en financiële planning goed adviseren. PZO-leden kunnen onder aantrekkelijke condities een deskundig pensioenadvies krijgen en pensioenverzekeringen afsluiten. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een deel van uw verdiensten binnen uw onderneming fiscaal vriendelijk opzij zetten ten behoeve van uw pensioen. Op die manier kunt u het geld toch blijven gebruiken in uw onderneming. Let u er dan wel op dat wanneer uw onderneming failliet gaat u ook uw pensioenvoorziening kwijt bent!

Houd vanaf het begin een goede financiële administratie bij

Ondernemers zijn verplicht een financiële boekhouding te voeren. Denk vanaf het begin goed na over hoe u uw financiële administratie gaat inrichten. Zorg dat u vanuit uw financiële administratie eenvoudig de verplichte elektronische aangiftes kunt doen.

Informeer bij de Kamer van Koophandel

Laat u over het starten van uw onderneming voorlichten door een adviseur van de Kamer van Koophandel. Deze adviseur kan u ook melden of uw onderneming verplicht moet worden ingeschreven in het Handelsregister. Niet alle ondernemers mogen hun onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De regels over wel en niet inschrijven zijn echter niet eenduidig.

Neem contact op met de Belastingdienst

Neem voordat u start contact op met de Belastingdienst. De Belastingdienst is starters zeer behulpzaam met informatie. Vraag ook aan de Belastingdienst of de activiteiten die u vanuit uw onderneming aanbiedt btw-plichtig zijn. En vraag dan meteen een BTW-nummer aan.

Vraag een Verklaring Arbeidsrelatie aan

Afhankelijk van de soort activiteiten die u vanuit uw onderneming aanbiedt, kan het verstandig zijn om een Verklaring Arbeidsrelatie aan te vragen. Daarmee kunt u uw opdrachtgever vooraf zekerheid geven of de opdrachtgever over uw inkomsten premies werknemersverzekeringen en loonheffing moet afdragen. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Vanaf 1 januari 2005 zijn de regels rond de VAR aanzienlijk verbeterd. Veel opdrachtgevers stellen daarom het hebben van een VAR verplicht. Meer informatie leest u in het actuele thema ´Verklaring arbeidsrelatie´ elders op deze site.

Leg uw afspraken met uw opdrachtgevers schriftelijk vast

Om ieder misverstand met uw opdrachtgever te voorkomen is het verstandig om al uw afspraken met uw opdrachtgever zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen.

Zorg dat u op de hoogte blijft van ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Overweeg een lidmaatschap van een belangenorganisatie voor zelfstandigen. Deze organisaties kunnen u over het algemeen ook bijstaan met raad en daad in uw persoonlijke situatie.

Tips


Handige links

Platvorm Zelfstandige Ondernemers