Wat bevat het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Het handelsregister en hoe een bedrijf opstarten in 2020

Wat_bevat_het_Handelsregister_van_de_Kamer_van_Koophandel-IntroPlaatje.png

Iedere onderneming en elke rechtspersoon in Nederland moet zich volledig en naar waarheid laten inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, KvK. Deze verplichting geldt sinds kort ook voor huizenbezitters die zijn verenigd in een Vereniging van Eigenaren, een VvE. Maar bij de Kamer van Koophandel kunt u nog veel meer informatie vinden. Zo bevat de Kamer van Koophandel ook veel informatie voor wie een bedrijf wil gaan starten

Waar en wanneer inschrijven bij de Kamer van Koophandel

U kunt zich bij elke vestiging van de Kamer van Koophandel inschrijven, en doet dit vanaf een week voor de start, tot een week na de start van uw onderneming. Vergeet niet, om uw geldige legitimatiebewijs mee te nemen.

Wat is het doel van het Handelsregister KvK?

Het handelsregister stelt iedereen in staat om na te gaan wat de juridische structuur en status van een bepaalde onderneming is. Een bedrijf kan bijvoorbeeld inmiddels failliet zijn of een contactpersoon kan niet tekenbevoegd zijn. Met het register weet u precies met wie u in zee gaat en hoe het zit met de aansprakelijkheid en de tekenbevoegdheid van een onderneming. Dat is belangrijke informatie als u met een bepaalde onderneming zaken wilt doen.

Inhoud van het Handelsregister

In het handelsregister vindt u vele gegevens. Belangrijke informatie kunt u vinden over:

  1. De rechtsvorm van de onderneming;
  2. Wie naar buiten toe tekenbevoegd is;
  3. De werkelijke activiteiten;
  4. De omvang van de onderneming;
  5. Het adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres of correspondentieadres;
  6. De privé-adressen van zowel de eigenaar als de vennoot, bestuurder, commissaris of gevolmachtigde van de onderneming;
  7. Eventuele gelieerde nevenvestigingen;
  8. De betrokken curator in geval van faillissement;
  9. Of er sprake is van eventuele andere ondernemingen, ingeschreven op hetzelfde adres.

Zoeken in het Handelsregister

U kunt in het Handelsregister zoeken op handelsnaam, correspondentieadres of op inschrijf nummer KvK. Dit kan online. Naam, adres van vestiging, rechtspersoon en nummer KvK zijn gratis opvraagbaar. Wilt u meer gegevens, dan kunt u ook die tegen een kleine vergoeding bij de Kamer van Koophandel opvragen.

Vereniging van Eigenaren VvE

Sinds kort is het wettelijk verplicht om de Vereniging Van Eigenaren in het Handelsregister in te schrijven. Het onderscheid tussen andere verenigingen, waarvoor deze verplichting al tientallen jaren bestaat, valt daarmee weg. Ook voor een VvE gaan de formele regels van een vereniging gelden. Niet inschrijven is dus een overtreding, ook al is wel duidelijk dat er enige achterstanden zijn bij de registratie, waarvoor de Kamer van Koophandel dan ook enige coulance betracht. Bij de KvK moeten via de inschrijving bekend zijn de naam, het adres, de datum van oprichting van de VvE en de samenstelling van het bestuur van de vereniging. De KvK moet ook kunnen beschikken over een afschrift van de notariële splitsingsakte. Aan de inschrijving bij de KvK zijn wel kosten verbonden: een VvE betaalt € 26,14 per jaar en omdat de inschrijving al per 2009 verplicht was, betaalt u, ook als u nog niet bent ingeschreven, met terugwerkende kracht ook voor het verenigingsjaar 2009. Een voordeel voor de vereniging is nog wel dat een VvE geen jaarrekeningen hoeft in te leveren bij de Kamer van Koophandel, maar dat kan de komende tijd natuurlijk nog veranderen. Onduidelijk is ook wat de KvK met de gegevens gaat doen, en of de KvK regelmatig om een update van de gegevens zal vragen. U kunt de vereniging schriftelijk inschrijven en hoeft dus niet per se persoonlijk langs de KvK te gaan om u in te schrijven.

Bron: KvK.

Links

Wat is een Vennootschap Onder Firma, VOF

Wat is eenmanszaak

Wat is een trust