Absolute algemene voorwaarden

Contract

20100815contract.jpg
Contract
Volgens de Nederlandse wet heeft iedere onderneming een aantal rechten en plichten. Als je producten verkoopt of klanten hebt dan is het naast die wettelijke rechten en plichten handig om algemene voorwaarden op te stellen. In die voorwaarden kun je vermelden hoe je te werk gaat in een aantal situaties. Het opstellen van die algemene voorwaarden is vooral handig, maar niet verplicht. Je kunt namelijk ook bij iedere interactie met een klant die uitmondt in een verkoop een contract afspreken.

Algemene voorwaarden

De meeste bedrijven die iets te verkopen hebben stellen eenmalige of eens in de zoveel jaar algemene voorwaarden op. Je zou ze ook standaard afspraken met klanten kunnen noemen, want de algemene voorwaarden geven aan wat de ondernemer een redelijke manier van samenwerken met de klant vindt. Dat betekent dat de algemene voorwaarden een soort basis contract zijn tussen onderneming en klant. Dat betekent ook dat de algemene voorwaarden ondergeschikt zijn aan de wetten die de belangen van consumenten beschermen.

20100815markt.jpg
Markt

Zo mag je bijvoorbeeld gerust in je algemene voorwaarden schrijven dat consumenten bij aankopen via internet geen recht hebben op de zeven dagen afkoelingsperiode. Maar die regel had je ook achterwege mogen laten, want ze geldt niet. Je kunt namelijk als contractpartijen geen regels afspreken die de wet opheffen. Net zoals je niet met je werknemer kunt afspreken dat hij in een slavernij verhouding met je verbonden is. Tenminste je mag het wel afspreken, maar de afspraak kent dan geen rechtsgeldigheid en kan zelfs bestraft worden met een straf uit het strafrecht gebaseerd op vrijheidsberoving.

Algemene voorwaarden zijn dus om te beginnen ondergeschikt aan de eisen die wet stelt aan het verkeer tussen onderneming en consument. Maar algemene voorwaarden vallen ook gewoon onder het burgerlijk wetboek en worden gewoon gezien als contract voorwaarden. Je kunt er dus voor kiezen om ze steeds opnieuw op te stellen of één keer aan het begin van je onderneming. Ze zijn echter nooit eenzijdig. Algemene voorwaarden zijn jouw inbreng als ondernemer in de contract onderhandelingen met je klant. Ze zijn een manier om die contract onderhandelingen te vereenvoudigen, maar ze kunnen ze niet uitsluiten.

Flexibele voorwaarden

Voor de ondernemer is het dus goed om te onthouden dat je algemene voorwaarden eigenlijk een extra service zijn voor je klanten. Het zijn echter pas vastliggende afspraken als je klant zijn akkoord uitspreekt of de aankoop en betaling heeft gedaan. De klant is dan stilzwijgend accoord gegaan met je voorwaarden. Echter alleen als hij ze op een eenvoudige manier heeft kunnen vinden en lezen. Algemene voorwaarden die onbegrijpelijk zijn voor de consument kunnen misschien wel door de ondernemer als aangenomen gezien worden, maar zullen al snel door de rechter als niet geldend verklaard worden. Algemene voorwaarden waarvoor de klant eerst een brief met verzoek moet opsturen met een envelop met postzegel zullen ook niet als geldig erkend worden door de rechter, ze zijn namelijk veel te ingewikkeld toegankelijk.Algemene voorwaarden zijn dan ook zo flexibel als rubber. De klant heeft bijvoorbeeld het recht om toch met u een contract onderhandeling aan te gaan over de voorwaarden waaronder hij bij u wil kopen. U bent namelijk beide partijen in een contract onderhandeling. Veel klanten zullen dat niet doen. Maar hoe flexibel die algemene voorwaarden zijn, is bijvoorbeeld te zien aan de onderhandelingen die veel kopers van autos aangaan met de verkoper. Maar zie je bijvoorbeeld ook bij het apart noemen van voorwaarden bij de aankoop van een huis.

Contract onderhandelingen

20100815goochelaar.jpg
Goochelaar

Hoewel de meeste contract onderhandelingen met consumenten eenvoudig zijn:

U kunt onze algemene voorwaarden hier vinden. Gaat u er mee accoord.

blijven het uiteindelijk wel onderhandelingen over een contract, waarbij uw algemene voorwaarden een startpunt kunnen zijn of het eindpunt.Dat betekent dan ook dat je als ondernemer rekening moet houden met het feit dat klanten uw algemene voorwaarden niet aanvaardbaar vinden en andere afspraken willen maken. Als u hiervoor openstaat kunt u dat beter wel duidelijk communiceren, bijvoorbeeld in uw algemene voorwaarden. Want de meeste klanten zijn gewend aan algemene voorwaarden die voorgesteld worden als absoluut en aan te nemen zonder onderhandeling. Maar als u openstaat voor onderhandelen dan loopt u de kans dat u een klant afschrikt met uw algemene voorwaarden waar dat niet in vermeld wordt. Waardoor u een klant misloopt simpelweg omdat uw concurrent wel zijn bereidheid om te onderhandelen met deze klant had opgenomen in zijn voorwaarden waaronder de verkoop plaats zal vinden.

Links