Tijdelijke contracten vanaf 2015

Wat je moet weten over een tijdelijk contract

De laatste jaren werd er, zacht uitgedrukt, door de werkgevers gretig gestrooid met tijdelijke contracten. Af en toe rook het naar misbruik. Maar wat moest je? Het was crisis en je was blij dat je een job kon bemachtigen. Dat wisten de werkgevers ook. Dus van de regen in de drup? Inderdaad maar vanaf 2015 is er beterschap in zicht met de 'Ketenregeling'. Een toelichting waar je hopelijk wat aan hebt!

De Ketenregeling

Wanneer?

Deze regel gaat in per 1 juli 2015. Als je dus op dit ogenblik een tijdelijk contract hebt, lees dan verder want dit belangt jou aan. 

Doel van de 'Ketenregeling'?

Ook de overheid ziet in dat de huidige wetgeving positief is om banen te creëren maar ook om banen heel makkelijk weer te schrappen. Waar blijft dan de effectieve tewerkstelling? Nergens want jouw contract werd niet verlengd maar er werd wel iemand anders in jouw plaats in dienst genomen. Intussen was de wereld wel 3 jaar verder en kon je opnieuw beginnen solliciteren. Om de mentale klap van zonder werk zitten niet eens te benadrukken. 

Vanaf juli 2015 gaan tijdelijke contracten EERDER over in een vast contract. Je komt dus eerder in vaste dienst. Dat is goed nieuws toch?

Toestand nu

De huidige ketenregeling wordt ook wel 3 x 3 x 3 regeling genoemd:

  • Maximaal 3 tijdelijke contracten
  • De totale duur: maximaal 3 jaar
  • Tussenliggende periode van 3 maanden of minder.

Nú is het zo dat als het 4e contract in een reeks of een tijdelijk contract (evt. voorafgaande contracten in de reeks meegerekend) de duur van 3 jaar overschrijdt, het een vast contract is geworden. Indien tussen de tijdelijke contracten een periode van meer dan 3 maanden zit, wordt de keten doorbroken. De telling begint dan weer van vooraf aan

De nieuwe ketenregeling vanaf 1/7/2015 

Met ingang van 1 juli 2015 gaat de ketenregeling in de Wet Werk en Zekerheid (=l WWZ) veranderen en wordt het een 3 x 2 x 6 regeling:

  • Maximaal 3 tijdelijke contracten
  • Maar nu met een totale duur van 2 jaar
  • En een tussenliggende periode van maximaal 6 maanden.

Het grote verschil zit dus in de maximale duur van de keten van tijdelijke contracten. Indien 1 of meerdere (met een maximum van 3) tijdelijke contracten langer duurt (of duren) dan 2 jaar, dan wordt het een vast contract. Verder is de periode om de keten te doorbreken vergroot van 3 naar 6 maanden. De werkgever zal dus eerder (lees 'vroeger' moeten beslissen of hij/zij jouw als werknemer in vaste dienst wil nemen/houden.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen...

En dat maakt de boel weer ingewikkeld én zorgelijk voor de werknemer. Het advies: lees alles wat hier over de komende maanden verschijnt. Kijk of jij onder de uitzonderingen valt. Wij durven ze hier niet nader toelichten omwille van 'moeilijke materie'.

Een voorbeeld: bestuurders van vennootschappen (NV?BV?) kunnen gebruik maken van een uitzondering op de ketenregeling van de duur van 2 jaar! Of nog: de regeling is niet van toepassing op:

  • werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en die minder dan 12 uur per week werken (de zogenaamde bijbanen); 
  • werknemers in een duale leer-werkopleiding.

Of nog: de afwijkingsmogelijkheden bij cao worden door de WWZ aan banden gelegd. Zo mag de termijn van 2 jaar niet verder dan tot 4 jaar worden verlengd en mogen maximaal 6 tijdelijke contracten worden gesloten. Kun je nog volgen? Indien ja: prima, zo niet: vraag advies aan 'Personeelszaken' of eventueel je vakbond.

Zoek zelf uit al of niet met hulp van derden

Of jouw tijdelijk contract afloopt onder de nieuwe regeling;

Of jouw tijdelijk contract eventueel nog verlengd kan worden;

Wanneer is de einddatum van je huidig contract?

Vind je dat jouw proefperiode stilaan lang genoeg duurt? Onderhandel dan voor een vast contract! Gebruik als argument dat nieuwe mensen inwerken ook tijd, geld en energie kost!

Conclusie

Als het de bedoeling is om tijdelijke contracten 'vroeger' om te zetten in vaste contracten dan is deze nieuwe 'Ketenregeling' geen goede zaak. Behalve... als de economie écht op gang komt en er grote vraag komt naar goede arbeidskrachten. Dan alleen zitten werkgevers te springen om werknemers vast in dienst te nemen in plaats van tijdelijken.

Het is echter zeer twijfelachtig of dit wonder de komende maanden gaat gebeuren. De werkgevers zullen op 'safe' spelen en voorlopig geen vaste arbeidskrachten in dienst nemen want zo gunstig zijn de vooruitzichten vooralsnog niet! Dan kun je fluiten naar je vast contract. Het 'opnieuw in dienst nemen' is dan nog altijd beter dan weer tijd en geld investeren in een nieuwe werkkracht. Want de baas weet ook dat de kans dat je elders aan de bak komt in de komende 6 maanden zeer klein tot nul is!