Hoe kies je een rechtsvorm voor een nieuwe onderneming

.//. Voordat u van start gaat, beslist u in welke vorm u uw onderneming gaat uitoefenen: alleen of samen met anderen. U kunt er ook voor kiezen om, eventueel samen met anderen, een zogenoemde rechtspersoon in het leven te roepen.

De vorm die u kiest voor de uitoefening van uw onderneming, heet rechtsvorm. De rechtsvorm is niet alleen van belang in verband met aansprakelijkheid, maar is ook van invloed op uw belastingverplichtingen. Zo is een rechtspersoon de eigenaar van de onderneming en daarmee belastingplichtig voor de winst uit onderneming. Als rechtspersoon kunt u mogelijk gebruikmaken van speciale belastingregelingen voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek en de meewerkersaftrek. Zie voor meer informatie over deze speciale regelingen het onderdeel Ondernemersaftrek.

. .//. Er zijn belangrijke verschillen tussen een rechtspersoon en een onderneming die door uzelf, eventueel samen met anderen, wordt gedreven. Veel van die verschillen hebben te maken met aansprakelijkheid.

Als u de onderneming zelf drijft of samen met anderen, bent u namelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Bij een rechtspersoon bent u in principe niet aansprakelijk, maar is de rechtspersoon aansprakelijk. Daar staat dan wel tegenover dat u, eventueel samen met uw medeoprichters, kapitaal moet inbrengen in de rechtspersoon. Als startende ondernemer zult u in het algemeen een van de volgende rechtsvormen kiezen:

  • eenmanszaak;
  • maatschap;
  • vennootschap onder firma (vof);
  • man-vrouwfirma;
  • commanditaire vennootschap (cv);
  • besloten vennootschap (bv);
  • stichting of vereniging

.//.

.//.

  • http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/ondernemen_ondernemerworden/ondernemen_ondernemerworden-07.html#P82_17465