Wat is een Commanditaire Vennootschap

Een Commanditaire Vennootschap, een CV

Een commanditaire vennootschap, cv, is een bijzondere vorm van een Vennootschap Onder Firma, VOF. Er zijn twee soorten vennoten: de beherend vennoten en de commanditaire vennoten. De commanditaire vennoten worden ook wel stille vennoten genoemd. Een stille vennoot mag zich niet met het beheer van de vennootschap bemoeien, maar mag wel geld inbrengen. De cv is ook bekend van de vastgoed cv en de scheeps cv.

Beherend Vennoot

De beherend vennoten zij hoofdelijk volledig aansprakelijk voor het beheer van de vennootschap. Zodra een stille vennoot zich toch met het beheer gaat bezig houden, wordt ook hij gezien als beherend vennoot en wordt daarmee eveneens hoofdelijk aansprakelijk. De beherend vennoten worden als ondernemers gezien, en betalen inkomstenbelasting over hun deel van de winst.

Stille Vennoot

De stille vennoot kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor het bedrag, dat hij als geldschieter in de vennootschap heeft gestoken. Een stille vennoot gaat dus in tegenstelling tot een beherend vennoot, niet automatisch failliet in geval van faillissement van de commanditaire vennootschap. Een stille vennoot wordt fiscaal niet gezien als ondernemer. Als beloning voor zijn geldelijke inbreng deelt een stille vennoot voor een deel in de winsten van het vennootschap.

Kamer van Koophandel

Een commanditair vennootschap wordt ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook de persoonlijke gegevens van de beherende vennoten worden hierbij vastgelegd. De persoonlijke status van stille vennoten is beschermd, doordat namen en adressen van de stille vennoten niet worden geregistreerd. Overigens hoeft de schriftelijke overeenkomst met afspraken binnen het cv niet in het in het Handelsregister te worden opgenomen.

Maak goede schriftelijke afspraken

Volgens de wet eindigt de cv zodra één van de vennoten uittreedt of overlijdt. Om het voortbestaan van de vennootschap veilig te stellen, doet u er goed aan, om in de schriftelijke afspraken regelingen op te nemen, die het ook voor de overblijvende vennoten mogelijk maken, om de cv toch voort te zetten.

Een scheeps-cv

Een scheeps-cv is een beleggingsproduct, waarbij een reder eenvoudig door het uitschrijven van een nieuwe scheeps-cv zijn vloot kan uitbreiden. Deze cv's bieden meestal een hoog rendement, dat in belangrijke mate wordt ondersteund door allerlei fiscale voordelen voor de particulier die deelneemt aan de cv. Vaak gaat het om een investering in een nog te bouwen schip, maar er zijn ook cv's voor bestaande schepen. Het uiteindelijke resultaat is grotendeels afhankelijk van de verkoopopbrengst van een schip. En dat is meteen ook de Achilleshiel, want de scheepvaart is zeer cyclisch en de looptijd relatief lang. Een looptijd van tien jaar of langer is niet ongebruikelijk. Of u het beloofde rendement ook daadwerkelijk zult maken is dus nog maar de vraag. Het is daarom van belang om de voorwaarden uit de cv goed te kennen. Soms is het een reder ook toegestaan om een schip tegen een vooraf gestelde prijs te verkopen. Soms zijn er allerlei beperkende voorwaarden. Kortom een scheeps-cv biedt vele kansen, maar ook vele risico's die u zo veel mogelijk vooraf in kaart moet brengen, voordat u instapt.

Links

Wat is een Vennootschap Onder Firma, VOF