Is de winst veiliger in een Holding of in een BV

BV en Holding

U kiest bij het uitoefenen van een BV vaak voor één BV. Hierdoor heeft u te allen tijde overzichtelijkheid. Immers alle uitgevoerde transacties vinden plaats binnen één BV. Ook het bedrijfsresultaat komt geheel in de BV tot uiting. Bijkomend nadeel is echter wel dat alle bedrijfsrisico's die zich in de BV bevinden, een negatieve uitwerking kunnen hebben op de aanwezige winstreserves. Deze reserves kunnen ook de pensioenreserves zijn.

Een oplossing hiervoor kan de Holding zijn; hierbij bevindt de eigenlijke onderneming zich in de werk-BV en de winstreserves worden ondergebracht in de holding-BV. De aandelen van de werk-bv worden door de holding-BV gehouden en U heeft de aandelen van de Holding-BV!

Winst structuur in de Holding

Winsten die de werk-BV maakt kunt u in een holdingstructuur uitkeren aan de holding. In de holding zijn deze winsten veilig voor verliezen geleden door de werk-BV. Hierbij zijn ook mogelijke schadeclaims aan de werk-BV niet te verhalen op de holding. In de praktijk komt het er vaak op neer dat het niet bij één werk-BV en een holding blijft. Vaak zijn de verschillende bedrijfsactiviteiten ondergebracht in verschillende werk-BV's. Hierdoor is het risico geheel gespreid, het zogeten risicospreiding.

Fiscale gevolgen van de Holding

U kunt de in de werk-BV gemaakte winsten naar de holding overhevelen, zonder hierbij fiscale gevolgen te krijgen. Dit is mogelijk door de zogenoemde deelnemingsvrijstelling. Deze vrijstelling geldt als de holding voor tenminste 5% eigenaar is van de werk-BV. Deze deelnemingsvrijstelling betekent dat de in uw werk-BV met VPB (vennootschapsbelasting) belaste winsten niet nog een keer in de holding aan dezelfde belasting worden onderworpen. Hierdoor is uw Holding-BV niet nog een keer belasting verschuldigd over de in uw werk-BV gemaakte winst (waar dus al vennootschapsbelasting is betaald). Het is logisch dat de verliezen die u in de werk-BV maakt, ook maar één keer kunnen worden verrekend.

Uitzondering: Liquidatieverliezen

Enige uitzonderingen op bovenstaande regel zijn de liquidatieverliezen van de werk-BV. Deze liquidatieverliezen mogen door de holding fiscaal verrekend worden.

De Holding en Bedrijfsopvolging

In het geval van een bedrijfsopvolging biedt de holding-BV u veel voordeel. Zo is een onderneming die ondergebracht is in één BV veel moeilijker te verkopen dan een onderneming die is opgesplitst in een (aantal) werk-BV('s) en een holding-BV. Daarbij is het zo dat de koper niet geinteresseerd is in de winstreserves in de werk-BV, maar gaat het hem/haar om de onderneming zelf. Eventuele (winst)reserves maken het overnemen alleen maar duurder.

Op het moment dat u als verkoper gebruik maakt van de holding-structuur, kunt u dankzij de deelnemingsvrijstelling alle winst uit de werk-BV belastingvrij overbrengen naar uw holding. Gevolg hiervan is dat de aandelen van de werk-BV als 'licht' te boek staan, immers alle activa en passiva heeft u ondergebracht in de Holding-BV. Hierdoor is ook de verkoopprijs van uw werk-BV een stuk lager, wat weer met zich meebrengt dat u de werk-BV makkelijker verkoopt.

Voordelen Holding structuur

  • Winstreserves zitten in de Holding, niet in de werk-BV
  • Verliezen van de werk-BV zijn niet te verhalen op de Holding
  • Schadeclaims op een werk-BV kunnen niet op de Holding verhaald worden
  • Risico's gespreid: Risicospreiding
  • Winsten van werk-BV belastingvrij overhevelen naar Holding d.m.v. de deelnemingsvrijstelling
  • Liquidatieverliezen mogen fiscaal door de holding verrekend worden
  • Betere verkoopbaarheid afzonderlijke werk-BV('s)