Hoe werkt een Fase 1 en 2 uitzendovereenkomst met uitzendbeding

Uitzendovereenkomst Fase 1 en Fase 2 met Uitzendbeding

Als je als uitzendkracht een uitzendoverenkomst Fase 1 en/of Fase 2 met uitzendbeding hebt dan werk je op grond van de NBBU CAO voor uitzendkrachten. De NBBU CAO voor uitzendkrachten kent verschillende soorten uitzendovereenkomsten afhankelijk van hoelang je als uitzendkracht voor de desbetreffende uitzendonderneming werkt:

 • tot en met 26 gewerkte weken werk je op basis van een Fase 1 uitzendovereenkomst;
 • binnen een half jaar na het afronden van Fase 1 werk je voor 104 gewerkte weken op basis van een Fase 2 uitzendovereenkomst;
 • binnen een half jaar na het afronden van Fase 2 werk je voor 1 jaar op basis van een Fase 3 uitzendovereenkomst;
 • binnen 3 maanden na het afronden van Fase 3 werk je voor onbepaalde tijd op basis van een Fase 4 uitzendovereenkomst. 

Telling van de in totaal 130 gewerkte van Fase 1 en Fase 2 met Uitzendbeding

Je blijft in Fase 1 en Fase 2 werken totdat je in totaal 130 gewerkte weken gewerkt hebt. Fase 1 is 26 gewerkte weken en Fase 2 is 104 gewerkte weken en bij elkaar is dat 130 gewerkte weken. Pas als er 130 weken gewerkt zijn kan je, indien de uitzendonderneming dat ook wenselijk acht, naar de volgende Fase gaan: fase 3.

Onderbrekingen

Als je langer dan 26 weken niet werkt dan vervalt alles wat je hebt opgebouwd en begin je weer met week 1 in Fase 1. Onderbreek je korter dan 26 weken dan blijft het opgebouwde bestaan.
 • Voorbeeld 1: Je werkt 10 weken en dan stop je met werken voor 40 weken. Als je na deze 40 weken weer aan de slag wil dan begin je weer met week 1 van Fase 1. Je begint weer opnieuw omdat je langer dan 26 weken niet gewerkt hebt voor de uitzendonderneming.
 • Voorbeeld 2: Je werkt 10 weken en dan stop je met werken voor 20 weken. Als je na deze 20 weken weer aan de slag wil dan ga je verder waar je was gebleven. In dit geval begin je dan met de 11ste week. Je gaat door met waar je was gebleven omdat je korter dan 26 weken niet gewerkt hebt voor de uitzendonderneming. 

Onderbrekingen Opbouw gebonden aan Uitzendonderneming

De opgebouwde gewerkte weken in Fase 1 en Fase 2 kan je niet meenemen naar een andere uitzendonderneming.

Uitzondering opbouw wel meenemen - Opvolgend Werkgeverschap 

  Als je via een andere uitzendonderneming voor een bedrijf gaat werken waar je de afgelopen 3 maanden al gewerkt hebt en in dezelfde functie mag je de opgebouwde weken wel meenemen. Het gaat dan alleen om de gewerkte weken bij dat bedrijf.
 • Voorbeeld: Je werkt via uitzendonderneming Haas al 20 weken voor bedrijf Rosa als telefoniste. Vandaag is jouw laatste werkdag. Morgen ga je aan de slag via uitzendonderneming Paars en je gaat weer aan de slag bij bedrijf Rosa als telefoniste. De 20 gewerkte weken die je bij uitzendonderneming Haas opgebouwd hebt neem je nu mee naar de nieuwe uitzendonderneming Paars. Je begint dan bij Paars met de 21ste gewerkte week en niet met de 1ste gewerkte week. Dit omdat het niet langer dan 3 maanden gelden is dat je bij bedrijf Rosa als telefoniste gewerkt hebt.   

Fase 1 en Fase 2 uitzendovereenkomst is voor de duur van de opdracht

Hoelang je werkzaam kan zijn is afhankelijk van de duur van de opdracht. De uitzendonderneming krijgt een opdracht van een bedrijf. De uitzendovereenkomst Fase 1 of Fase 2 eindigt zodra het bedrijf de opdracht eindigt (art 7:691-2 BW). Dat betekent dan voor jou als uitzendkracht dat jouw uitzendovereenkomst ook eindigt. De opdrachtgever van de uitzendonderneming eindigt bijvoorbeeld de opdracht als er geen werk meer is, als er problemen zijn met een uitzendkracht, een uitzendkracht is ziek of gaat ergens anders werken. 

Wat houdt het Uitzendbeding in?

In een Fase 1 of Fase 2 uitzendovereenkomst is standaard schriftelijk het Uitzendbeding opgenomen. Het uitzendbeding houdt in dat de uitzendovereenkomst eindigt van rechtswege:

 • wanneer de opdrachtgever geen werk meer heeft voor de uitzendkracht (art 7:691-2 BW);
 • wanneer de uitzendkracht ziek is;
 • wanneer de uitzendkracht zelf niet meer voor dat bedrijf wil werken.  

Kortom

 • Een Fase 1 of Fase 2 uitzendovereenkomst met uitzendbeding werkt anders als een gewone arbeidsovereenkomst.
 • Je krijgt alleen loon en je hebt dus alleen werk voor zolang de opdracht duurt.
 • Als je ziek bent eindigt de uitzendovereenkomst van rechstwege.
 • Als het bedrijf waar je werkt de opdracht intrekt bij de uitzendonderneming eindigt jouw uitzendovereenkomst van rechtswege.
 • Jij kan ook besluiten om te stoppen met werken en dan eindigt de uitzendovereenkomst ook.