Wat is een juridisch concurrentie beding

Inleiding

Stel een werknemer komt in dienst bij een bedrijf. Daar leert hij van alles over het bedrijf, zoals bepaalde informatie over bijvoorbeeld het klantenbestand, de verkoopstrategie etc. De werknemer werkt daar gedurende enige tijd en heeft in die tijd behoorlijk wat specifieke kennis over het bedrijf opgedaan. Maar dan komt er een nieuwe uitdaging op zijn pad. Hij of zij vindt een andere baan en wil bij een concurrent gaan werken. Wat kan de werkgever nu doen om te voorkomen dat de werknemer de opgedane kennis bij de nieuwe werkgever tentoon gaat spreiden?Juist, een juridisch concurrentiebeding.

Wat is nu eigenlijk een concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een bepaling waarin staat de de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst bepaalde werkzaamheden of handelingen gedurende een bepaalde periode niet mag doen. Met andere woorden de werknemer mag niet in een soortgelijke functie gaan werken bij een soortgelijk bedrijf waar hij eerst werkte. Er kan een bepaalde regio zijn afgesproken waarbinnen de ex-werknemer zijn functie niet mag uitoefenen en er kan in het concurrentiebeding staan hoeveel boete de werknemer per dag moet betalen indien hij/zij zich niet houdt aan het desbetreffende concurrentiebeding.

Voorwaarden waaraan concurrentiebeding moet voldoen

Het concurrentiebeding dient aan een bepaald aantal voorwaarden te voldoen wil het geldig zijn.

  • het moet schriftelijk tussen werknemer en werkgever zijn overeengekomen en ondertekend
  • het concurrentiebeding moet betrekking hebben op de werkzaamheden die de werknemer verricht
  • de werknemer moet meerderjarig zijn.

Wat gebeurt er indien werknemer zich niet aan het concurrentiebeding houdt

Indien werknemer zich niet aan het concurrentiebeding houdt en werkgever wil stappen ondernemen is het het beste om eerst te proberen in onderling overleg er uit proberen te komen en bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van de werknemer de werking van het concurrentiebeding te verminderen. Mocht dit niet lukken dan is een stap naar de Kantonrechter onvermijdelijk. Indien een concurrentiebeding onredelijk is zal de Kantonrechter de werking van het beding beperken.

Onderhandelen

Het belangrijkste van dit alles is dus niet zomaar een concurrentiebeding te ondertekenen. Denk tweemaal voordat je dit doet. Indien je het concurrentiebeding niet redelijk lijkt ga dan ook in onderhandeling bijvoorbeeld over de in jouw ogen te uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden of de regio waarin je mag werken bij je eventuele volgende baan te beperken.