Wat is een arbeidsovereenkomst

Inleiding

Een arbeidsovereenkomst is een afspraak tussen een werkgever en werknemer. In deze afspraak zijn bijvoorbeeld het aantal werkuren per week, het salaris en de afgesproken werkzaamheden vastgelegd.

Contract

Deze afspraken worden op papier gezet in een "contract". Een contract dient - indien het juist is opgesteld volgens de richtlijnen van een CAO - wettelijk/juridisch gezien altijd nageleefd te worden. Alle punten die afgesproken zijn in de arbeidsovereenkomst dienen te worden uitgevoerd, hetzij door de werkgever als de werknemer.

Indien er een afspraak niet wordt nagekomen, kan dit een inmenging betekenen van de rechter. In Nederland zijn er veel regeltjes afgesproken waar zowel de werkgever als de werknemer zich aan dient te houden als het gaat om werk.

Het is altijd belangrijk om een contract eerst goed door te lezen voordat je deze ondertekent. Je gaat tenslotte niet tekenen voor een lager salaris als je een hoger bedrag bent overeengekomen.

Werknemers genieten bescherming

Werknemers genieten heel veel bescherming van diverse instantie's als het gaat om een conflict over de arbeidsovereenkomst. Allereerst zijn veel bedrijven aangesloten bij een CAO (Collectieve Arbeids Overeenkomst). Hiervan hoor je van je werkgever een boekje te krijgen. In de CAO staat de salarissen beschreven in verhouding tot het aantal dienstjaren en op hoeveel vrije dagen je recht hebt per jaar. Daarnaast staan er in een CAO nog veel meer afspraken die nageleefd dienen te worden bij een bepaalde bedrijfstak voor zowel werknemer als werkgever.

Als je bijvoorbeeld je salaris te laat ontvangt, kan je recht hebben op een vergoeding hiervoor. Dit loopt op naarmate de tijd dat je salaris te laat is overgemaakt. Let wel op dat dit per geval en situatie verschilt! Als je salaris bijvoorbeeld 3 maanden te laat is gestort, hoor je wettelijk gezien een x aantal % meer te ontvangen.

Dit is maar een piepklein voorbeeldje van je rechten als werknemer. Op deze pagina [Arbeidsrecht en tips http://werk.startpunt.nl/s/arbeidsrecht_advies/a/1/] kan je heel veel informatie vinden over dit onderwerp.

Als je een conflict hebt met je werkgever, zorg dan altijd om eerst een gesprek te krijgen voordat je zelf verder stappen neemt. Soms valt het wel mee en is er gewoon een misverstand aan de orde. Mocht je echt twijfelen aan de naleving van je arbeidsovereenkomst, dan zijn er zeer veel mogelijkheden om dit te onderzoeken.