Welke reserveringen bestaan er voor uitzendkrachten

Welke reserveringen bestaan er voor uitzendkrachten?

Een werknemer die in dienst is bij een bedrijf wordt doorbetaald tijdens feest- en vakantiedagen en in geval van kort verzuim of bijzonder verlof.

Uitzendkrachten krijgen alleen betaald voor de uren die zij daadwerkelijk werken. Daarom is er een speciaal systeem nodig om deze ongelijkheid zoveel mogelijk op te heffen en dat systeem heet: reserveringen. De uitzendkracht kan op de loonstrook de hoogte van deze reserveringen per week terugvinden. Uitzendkrachten hebben recht op:

 • reservering voor vakantiedagen (10,39%);
 • vakantiebijslag; (8,0%);
 • reservering voor feestdagen (2.6%);
 • en reservering voor kort verzuim en buitengewoon/bijzonder verlof; (0,6%).

Reservering voor vakantiedagen

Als een uitzendkracht het hele jaar fulltime voor een uitzendonderneming werkt, welke is aangesloten bij de brancheorganisatie ABU of NBBU, bouwt hij een reservering op waarmee hij 24 dagen doorbetaald op vakantie kan gaan. De uitzendkracht kan op de loonstrook zien hoeveel dagen hij al heeft opgebouwd oftewel hoveel geld er al gereseerveerd is. De uitzendkracht krijgt alleen de vakantiedagen uitbetaald die hij heeft opgebouwd.  

Berekening

Om die 24 vakantiedagen te kunnen betalen wordt er over elk gewerkt uur een bepaald percentage gereserveerd. Hoe meer de uitzendkracht werkt hoe meer er gereserveerd is. Hoe wordt dat berekend? Allereerst wordt er gekeken hoeveel werkbare dagen er zijn in 2012. Neem het aantal dagen per jaar - 365:

 • minus alle zaterdagen en zondagen (in totaal 104);
 • minus de officiële feestdagen die op een doordeweekse dag vallen (in totaal 6).
 • minus de 24 vakantiedagen waar de uitzendkracht recht op heeft.

In totaal zijn er dan in 2012 231 werkbare dagen. Deel nu de 24 vakantiedagen door 231 werkdagen x 100= 10,39%. De uitzendonderneming reserveert dus per gewerkt uur 10,39% over het bruto uurloon. 

Reservering voor vakantiebijslag

Naast het loon dat de uitzendkracht tijdens zijn vakantie krijgt doorbetaald heeft de uitzendkracht ook recht op vakantiebijslag. De vakantiebijslag is 8% over het bruto uurloon.  De uitzendkracht kan op de loonstrook zien hoeveel hij al heeft opgebouwd oftewel hoveel geld er al gereseerveerd is. 

Berekening

Bij de berekening van het vakantiegeld wordt uitgegaan van het aantal dagen dat de uitzendkracht voor de uitzendonderneming gewerkt heeft plus de vakantie- en feestdagen. 

Reservering voor feestdagen

Als je als uitzendkracht niet kan werken omdat een algemeen erkende feestdag op een doordeweekse dag valt dan wordt door de uitzendonderneming voor deze dag toch salaris uitgekeerd. Er zijn uitzendondernemingen die gewoon het loon betalen voor deze dag - zij reserveren hiervoor niet speciaal. Er zijn uitzendondernemingen die voor deze feestdagen wel reserveren en dan wordt er natuurlijk alleen zoveel betaalt als dat er opgebouwd is. De uitzendkracht kan op de loonstrook zien hoeveel dagen hij al heeft opgebouwd oftewel hoveel geld er al gereseerveerd is. 

Berekening 

Om de erkend doordeweekse feestdagen te kunnen betalen wordt er over elk gewerkt uur een bepaald percentage gereserveerd. Hoe meer de uitzendkracht werkt hoe meer er gereserveerd is. Hoe wordt dat berekend? Allereerst wordt er gekeken hoeveel werkbare dagen er zijn in 2012. Neem het aantal dagen per jaar - 365:

 • minus alle zaterdagen en zondagen (in totaal 104);
 • minus de officiële feestdagen die op een doordeweekse dag vallen (in totaal 6).
 • minus de 24 vakantiedagen waar de uitzendkracht recht op heeft.

In totaal zijn er dan in 2012 231 werkbare dagen. Deel nu de 6 feestdagen door 231 werkdagen x 100= 2,6%. De uitzendonderneming reserveert dus per gewerkt uur 2,6% over het bruto uurloon. 

  

Reservering kort verzuim en buitengewoon verlof

De uitzendonderneming reserveert voor kort verzuim of buitengewoon verlof. Denk bijvoorbeeld aan een doktersbezoek, tandartsbezoek of een bijzondere familieomstandigheid. De uitzendkracht kan op de loonstrook zien hoeveel hij al heeft opgebouwd oftewel hoveel geld er al gereseerveerd is. De uitzendkracht krijgt alleen de uren uitbetaald die hij heeft opgebouwd.   

Berekening 

Per gewerkt uur wordt er in 2012 0,6% gereserveerd. Hoe meer de uitzendkracht werkt hoe meer er gereserveerd is. 

Reserveringen voor vakantiekrachten

Voor vakantiekrachten gelden er andere regels dan voor uitzendkrachten. Hieronder de verschillende definities van vakantiekrachten. Deze zijn afhankelijk of men voor een uitzendonderneming werkt die bij de brancheorganisatie NBBU of bij de ABU is aangesloten:

 • Vakantiekrachten (NBBU) zijn scholieren of studenten die in aansluiting op het volgen van onderwijs, tijdens officiële schoolvakanties, tijdelijke werkzaamheden verrichten en daarna weer naar ‘school’ gaan.
 • Vakantiekrachten (ABU) zijn scholieren of studenten die, in aansluiting op het volgen van onderwijs, in de periode van 1 juni tot 1 september, tijdelijke werkzaamheden verrichten en daarna weer naar ‘school’ gaan. 

Vakantiekrachten hebben recht op:

 1. reservering voor vakantiedagen (echter minder dan een uitzendkracht – 20 ipv 24 dgn): 8,3%;
 2. vakantiebijslag: 8,0%.

Zij hebben geen recht op reservering voor kort verzuim en buitengewoon verlof en reservering voor feestdagen.  

Uitbetaling van de reserveringen

Reserveringen worden op bepaalde tijdstippen automatisch door de uitzendonderneming aan de uitzendkracht of vakantiekracht uitgekeerd.

Op grond van de ABU CAO voor uitzendkrachten

 • Vakantiedagen; In de laatste week van het jaar, tenzij de uitzendovereenkomst voortduurt.
 • Vakantiebijslag; In de week van 1 juni van elk jaar of wanneer de uitzendkracht een aaneengesloten vakantie van langer dan 5 werkdagen opneemt.
 • Kort verzuim en buitengewoon/bijzonder verlof; In de week waarin 1 juni valt.
 • Feestdagen; In de week waarin 1 juni valt.
 • Bij einde van uitzendovereenkomst en wanneer er geen nieuwe volgt worden alle reserveringen uitbetaald.

Op grond van de NBBU CAO voor uitzendkrachten

 • Bij einde van uitzendovereenkomst worden na 6 weken alle reserveringen uitbetaald.
 • Vakantiebijslag; In de maand mei of wanneer de uitzendkracht een aaneengesloten vakantie van langer dan 5 werkdagen opneemt.
 • In overleg mogen de 4 bovenwettelijke vakantiedagen, de vakantiebijslag en de reserveringen voor feestdagen en kortverzuim/bijzonderverlof wekelijks of maandelijks worden uitbetaald.

Kortom

Als uitzendkracht of vakantiekracht werkend voor een uitzendonderneming die is aangesloten bij  de brancheorganiatie ABU of NBBU heb je recht op reserveringen*. De hoogte van deze reserveringen moet duidelijk op de loonstrook vermeld staan. Ook zijn er vastgestelde tijdstippen waar de uitzendonderneming de reserveringen automatisch moet uitkeren. 

Heb je een detacheringsovereenkomst op grond van de ABU CAO voor uitzendkrachten in fase A, B of C of een detacheringsovereenkomst op grond van de NBBU CAO voor uitzendkrachten in fase 1,2,3 of 4 dan zijn er geen reserveringen. Bij een detacheringsovereenkomst ontvang je loon ook over niet gewerkte uren zoals bijvoorbeeld vakantie of een feestdag.