Hoe hoog is het Minimumloon in 2013

Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (Wet WML)

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (Wet WML) is in 1968 ingevoerd. Iedereen in Nederland die werkzaam is, heeft recht op het minimumloon. Dit geldt vanaf je vijftiende tot de AOW gerechtigde leeftijd. Het minimumloon geeft aan wat een werkgever minimaal wettelijk verplicht is om aan een werknemer te betalen. 

Wie bepaalt het minimumloon

Het minimumloon wordt door het Ministerie van Sociale Zaken (SZW) bekend gemaakt als maandloon, weekloon en uurloon en is altijd gebaseerd op een volledige werkweek. De bedragen zijn bruto bedragen.

De hoogte wordt 2x per jaar door het Ministerie van Sociale Zaken (SZW) vastgesteld. Dat is per:

  • 1 januari;
  • en 1 juli van elk jaar.

Het minimumloon is voor alle bedrijfstakken en voor alle soorten werknemers, dus ook voor uitzendkrachten en oproepkrachten.

Wettelijk Minimum Jeugloon (WMJL)

Er wordt soms ook gesproken van een minimumjeugdloon. Dit is vastgelegd in het Wettelijk Minimum Jeugdloon (WMJL). Deze wet is in 1974 ingevoerd. Het gaat dan om de minimumlonen voor werknemers jonger dan 23 jaar. Voor onder de 15 jaar is er geen wettelijk minimumloon.

Tabel minimumloon voor 2013

Hoeveel bruto loon je krijgt, hangt af van je leeftijd en het aantal uur dat je werkt. Hoe ouder je bent, hoe hoger het loon is. Volle werkweken liggen tussen de 36-40 uur per week. In onderstaande tabel kan je de bruto uurlonen vinden voor 40, 38 en 36 uur per week. 

Leeftijd per per per werkweek werkweek werkweek
  maand week dag 40 uur 38 uur 36 uur
23 jaar en ouder 1.469,40 339,10 67,82 8,48  8,92 9,42 
22 jaar 1.249,00  288,25 57,65  7,21  7,59 8,01
21 jaar 1.065,30  245,85 49,17  6,15  6,47  6,83
20 jaar 903,70 208,55 41,71  5,21  5,49 5,79
19 jaar 771,45 178,05 35,61  4,45  4,69  4,59
18 jaar 668,60 154,30  30,86  3,86  4,06 4,29
17 jaar 580,40 133,95  26,79  3,35  3,53  3,72 
16 jaar 506,95 117,00 23,40  2,93  3,08 3,25
15 jaar 440,80 101,75 20,35  2,54 2,68 2,83

De volledige werkweek komt niet voor in de tabel

De tabel kent alleen een 40, 38 en 36 urige werkweek. Mocht men bij een bedrijf werken met een afwijkende volle werkweek dat moet men het zelf berekenen. Stel er wordt bijvoorbeeld 37,5 uur per week gewerkt en men is 22 jaar. Per week moet men dan € 288,25 krijgen. Dit bedrag deel je nu door 37,5 uur en dan is de uitkomst € 7,69 bruto per uur.

Minimum vakantiebijslag

Een werknemer heeft naast het recht op minimumloon ook recht op de minimum vakantiebijslag. Deze vakantiebijslag is 8% van het bruto jaarsalaris. Wettelijk is men verplicht om de vakantiebijslag minimaal 1 keer per jaar uit te keren: in de maand mei of juni van elk jaar. Let op in een CAO kunnen daar andere afspraken over gemaakt zijn. Werknemers die ouder dan de AOW gerechtigde leeftijd zijn hebben geen recht meer op het minimumloon maar nog wel op de minimum vakantiebijslag. 

Vermelding verplicht op loonstrook

De werkgever is verplicht om op de loonstrook het minimumloon en de minimum vakantiebijslag te vermelden. Op de loonstrook kan men dan controleren of er genoeg is uitbetaald. 

Te weinig?

Wordt er te weinig betaald? Overleg eerst met de werkgever. Helpt dit niet, dan kan men en klacht indienen (ook anoniem) bij de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

Men kan contact opnemen met de Inspectie SZW: 0800 – 51 51 (gratis). Men kan de klacht ook melden op de website van de Inspectie SZW middels het digitale meldingsformulier: klik hier 

Boetes voor werkgevers bij onderbetaling

De Inspectie SZW kan werkgevers een hoge boete opleggen. De boete kan oplopen tot maximaal:

  • € 6.000 per onderbetaalde werknemer (bij betaling onder het minimumloon);
  • € 700 per onderbetaalde werknemer (bij betaling onder de minimumvakantiebijslag). 

Conclusie

Als je het minumumloon verdient is het van belang dat je 2 keer per jaar zelf gaat uitzoeken of de hoogte van jouw loon nog de juiste is: klik hier. Je weet nu dat altijd per 1 januari en per 1 juli de minimumlonen worden aangepast. Alle wetgeving met betrekking tot werken en uitkering kan je vinden bij het Ministere van Sociale Zaken. Je kan daar zeker van zijn dat de informatie klopt die er staat. De website geeft uitstekende informatie over vele onderwerpen: klik hier voor overzicht onderwerpen.  

Vaar niet blind op je loonstrook die je ontvangen hebt van een bedrijf, uitzendonderneming, payroller of bemiddelaar. Ook zij kunnen zich vergissen...