Arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd

Inleiding

Een arbeidscontract kan voor een bepaalde tijd of voor een onbepaalde tijd afgesloten worden. Contracten voor onbepaalde tijd worden ook vaste contracten genoemd. Tijdelijke contracten worden arbeidscontracten voor bepaalde tijd genoemd. Bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd staat van te voren vast hoe lang er gewerkt kan worden. Bijvoorbeeld voor een jaar of voor slechts de duur van een project. Het contract heeft ook een tijdelijk karakter bij het vervangen van een zieke of een zwangere medewerker.

Afloop contracten

Een contract voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af. Dat betekent dat het contract vanzelf eindigt na afloop van het periode, tenzij het contract alsnog verleng wordt. Een vast contract kan niet vanzelf eindigen. Er is immers geen tijd aan verbonden. Om een vast contract te beëindigen, moet er meestal twee maanden van te voren opgezegd worden.

Doorwerken na afloop tijdelijke contract

Omzetten tijdelijk contract in vast contract

Een werkgever mag de werknemer niet eindeloos lang achter elkaar op een contract voor bepaalde tijd laten werken. Op een gegeven moment moet de werkgever een vast contract geven aan de werknemer. Doet de werkgever dat niet uit zichzelf, dan kan de werknemer in de volgende twee situaties een vast contract claimen:

Eerste situatie

De werknemer werkt in totaal langer dan drie jaar achter elkaar op een tijdelijk contract voor dezelfde werkgever. Op het moment dat de werknemer de drie jaar heeft overschreden, dan is de werknemervaste dienst. Uitzondering hierop is als de werknemer er tussendoor drie maanden of meer tussenuit is geweest. Dan begint er weer een nieuwe periode van drie jaar te lopen. Indien de werknemer er tussendoor korter dan drie maanden uit is geweest, dan neemt wordt die periode meegenomen bij de berekening wanneer de drie jaar bereikt wordt.

Tweede situatie

De werknemer gaat voor de vierde keer achter elkaar voor dezelfde werkgever werken op een contract voor bepaalde tijd. Het vierde contract wordt dan automatisch en van rechtswege een vast contract. Behalve als de werknemer er tussendoor een keer drie maanden of meer tussenuit is geweest. Dan zal er opnieuw geteld moeten worden.

Conclusie

Voor werknemers met een tijdelijke contract is het belangrijk om bij te houden hoeveel tijdelijke contracten er afgesloten zijn. Het is ook belangrijk om bij te houden hoelang er in totaal via een tijdelijke contract bij dezelfde werkgever is gewerkt. Indien de werkgever niet vanzelf de tijdelijke contract omzet in een vaste aanstelling, dan kan de werknemer zijn recht opeisen voor een vast contract, mits er aan de voorwaarden is voldaan.