De werkgeversverklaring: een formaliteit

Werkgeversverklaring nodig

Soms heb je een werkgeversverklaring nodig. Op naar personeelszaken. Of zij een werkgeversverklaring voor je opstellen. Die is namelijk nodig bij een hypotheekaanvraag of bij het afsluiten van sommige verzekeringen. Het is de bedoeling dat de werkgever meewerkt met dit verzoek en de werkgeversverklaring waarheidsgetrouw invult. Hoe zit het eigenlijk met dat formulier?
 

Werkgeversverklaring verplicht?

Nee, de werkgever mag weigeren. Bedrijfspolicy: als de werkgever er een punt van maakt om geen werkgeversverklaring af te geven dan kan hij dat vermelden in het personeelshandboek en/of arbeidscontract. Dan weet het personeel ook meteen waar het op staat.

Zijn er gevolgen verbonden aan het invullen ervan?

 ► Nee, de werkgever verplicht zich nergens toe. Het invullen en ondertekenen betekent geen enkele garantie met betrekking tot de werknemer. In die zin kan het formulier probleemloos ingevuld en ondertekend worden. Natuurlijk moet het formulier wel correct worden ingevuld anders riskeert de werkgever valsheid in geschrifte en (uiteraard) een hoop miserie.

► Anderzijds: wanneer de werkgever weigert mee te werken, heb je als werknemer natuurlijk een probleem om een lening en/of verzekering te krijgen. En dat wordt de werkgever natuurlijk niet in dank afgenomen.

► Toch kan de werkgever zo zijn twijfels hebben of hij al dan niet meewerkt aan het invullen van de verklaring. Bijvoorbeeld als hij weet dat zijn werknemer reeds schulden heeft, (bijvoorbeeld) gokverslaafd is, niet goed met geld kan omgaan of regelmatig om een voorschot op zijn salaris komt vragen.

► De werkgever kan een ‘eigen formulier’ gebruiken. De PDF-bestanden van werkgeversverklaring staan tientallen malen te downloaden op internet.

Wanneer een intentieverklaring?

Een probleem stelt zich uiteraard als de werknemer in dienst is op basis van een contract voor bepaalde tijd. Meestal komt hij dan aanzetten met een intentieverklaring. Omdat de bank die de lening wil gaan verstrekken werkzekerheid van de aanvrager verliest, wordt de werkgever verzocht om door deze intentieverklaring te bevestigen dat hij zinnens is om de werknemer een vaste job aan te bieden. Tegenwoordig wordt er eigenlijk nog weinig of geen gebruik gemaakt van een intentieverklaring omdat deze bepaling is vervat in het officiële model ‘werkgeversverklaring van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)’. Hierin staat namelijk een rubriek ‘Verklaring voortzetting dienstverband’. Hier moet de werkgever invullen dat, bij een tijdelijk dienstverband, er al dan niet sprake is van een blijvend dienstverband in de toekomst.

De werkgever treft geen verwijt als hij hier invult dat hij van plan is om de werknemer een vast job aan te bieden nadat het contract voor bepaalde tijd verlopen zal zijn en op dit voornemen terugkomt als daar in de loop van de tijd een (of meerdere) gegronde reden(en) voor is (zijn).

Rol van de bank

Bij een hypotheek horen vanzelfsprekend maandelijkse lasten. De bank wil zekerheid of de aanvrager wel degelijk die afbetaling kan dragen en daarom wil zij graag weten hoeveel u maandelijks verdient. Daarom vraagt zij om een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring.

Terzijde: sinds 1 juli 2009 is de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verhoogd van € 265.000 naar € 350.000.

Conclusie

Bijna altijd zal de werkgever meewerken aan uw verzoek om een werkgeversverklaring af te leveren; maar hij is dat dus niet verplicht! De meeste werknemers gaan er echter van uit dat de werkgever verplicht is om dit te doen: dat is dus niet het geval!

!