Wat houdt een CAO in

CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden, zoals loon, werktijden en opzegtermijn zijn vastgelegd. Een cao wordt afgesloten tussen een of meer werkgevers, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties.

Gunstiger dan in Wet

Meestal zijn de afspraken in de cao gunstiger dan die van de wet. Vaker wordt er een hoger loon afgesproken dan het minimumloon en worden er meer vakantiedagen vastgesteld dan het wettelijke minimum. De afspraken mogen echter nooit in strijd zijn met de wet. Er zal dus nooit minder dan het minimumloon mogen worden afgesproken in de CAO.

Per branche en per onderneming kan de cao verschillen. Welke werkgevers en bedrijfstakken onder een bepaalde cao vallen, staat in een cao beschreven. Er kan onderscheid gemaakt worden in 4 typen cao’s:

Bedrijfstak-cao:

Deze cao geldt binnen een bedrijfstak. Het betreft een collectieve afspraak die wordt afgesloten tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer werknemersorganisaties.

Ondernemings-cao:

Deze cao geldt binnen een bedrijf. Het betreft een collectieve afspraak die wordt afgesloten door een werkgever met een of meer werknemersorganisaties.

Raamcao:

Deze cao wordt gebruikt binnen een sector en bevat colllectieve afspraken over de hoofdlijnen.

Cao à la carte:

Deze cao wordt gebruikt om de arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk aan te passen aan de wensen en voorkeur van de werknemer.

Het is ook mogelijk om een opgestelde cao voor de gehele bedrijfstak te laten gelden. Dit verzoek kan worden gedaan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na een algemeen verbindende verklaring moeten alle werkgevers binnen die specifieke bedrijfstak (ook als ze niet bij de cao-partijen horen) aan de afspraken van de opgestelde cao voldoen. Het kan voorkomen dat bepaalde groepen werknemers, zoals hoger management, worden uitgesloten van cao. Als dit zo is, staat dat ook in de cao vermeld. Uitzendkrachten vallen meestal niet onder de cao van het bedrijf waar ze werken, maar onder een eigen uitzend-cao.

Wanneer er geen cao wordt opgesteld, worden er door de werkgever en werknemer vaak zelf afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Hierbij gelden sowieso de algemene regels van de arbeidswetgeving. Het is echter verstandig deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst, maar dat is niet verplicht.