Hoe kan ik een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds beeindigen

Een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag voor het einde van de arbeidsovereenkomst ontslag nemen. Ook de werkgever mag de tijdelijke arbeidsovereenkomst beëindigen. Hoe kan een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds worden beëindigd? Er zijn verschillende valkuilen die het niet makkelijk maken afscheid te nemen van elkaar. Met name indien er sprake is van een arbeidsconflict. In dit artikel lees je de allerbelangrijkste aandachtspunten.

Algemene bepalingen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Vreemd genoeg is het in de praktijk makkelijker om een arbeidscontract voor onbepaalde tijd te ontbinden, dan een arbeidscontract voor bepaalde tijd.

Stel er is een arbeidscontract opgesteld voor een bepaalde tijd van 12 maanden. De rechten over en weer voor werkgever en werknemer zijn goed beschreven en beschermt. Indien halverwege blijkt dat het over en weer toch niet lekker loopt, kan worden besloten het tijdelijke arbeidscontract (of het tijdelijke dienstverband) te ontbinden. De gemakkelijkste manier om uit elkaar te gaan is met wederzijdse instemming of met wederzijds goedkeuren. (let op: Dit is heel iets anders dan de hierna te bespreken 'beëindiging van rechtswege'.)

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan ook tussentijds beëindigd worden indien dit vooraf schriftelijk is afgesproken. De werknemer kan dan, als hij zich aan de opzegtermijn houdt, de arbeidsovereenkomst beëindigen. Let op: de werknemer hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan het CWI of een ontbindingsprocedure te starten bij een kantonrechter.

Indien de mogelijkheid van deze voortijdige opzegging niet schriftelijk is vastgelegd, ligt het anders. Dan kan je werknemer de arbeidsovereenkomst alleen tussentijds beëindigen als jij als werkgever hiertegen geen bezwaar hebt. In onderling overleg kan dan worden afgesproken op welke datum je werknemer ophoudt met werken. De arbeidsovereenkomst wordt dan zoals hierboven reeds gezegd beëindigd met ‘wederzijds goedvinden’. Leg dit altijd zwart op wit vast!

Rechten van de werkgever

Stem je niet in met de tussentijdse opzegging van de werknemer, dan zal hij of zij in principe moeten doorwerken tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt. De zogenaamde beëindiging van rechtswege. Zegt de werknemer toch tussentijds de arbeidsovereenkomst op dan is deze opzegging onrechtmatig en is hij schadeplichtig. Je kunt dan een procedure starten bij de kantonrechter. In deze procedure kun je schadevergoeding vorderen van je werknemer.

Voorbeeld arbeidsovereenkomst:

Je hebt een arbeidsovereenkomst met een werknemer voor bepaalde tijd afgesloten voor een jaar. De aanvang van de arbeidsovereenkomst is op 1 januari 2008 en op 31 december 2008 loopt de arbeidsovereenkomst van rechtswege af. De werknemer zegt de arbeidsovereenkomst onrechtmatig op per 1 mei 2008. Jij als werkgever kan dan een procedure starten wegens onrechtmatige opzegging.

Jurisprudentie arbeidsovereenkomst

Uit jurisprudentie blijkt dat de kantonrechter de werknemer kan veroordelen om het resterende loon van 1 mei 2008 tot 31 augustus 2008 aan de werkgever te betalen.

Rechten van de werknemer

Voor jou als werkgever is het een stuk lastiger om de arbeidsovereenkomst tussentijds te beëindigen. Ook al is deze mogelijkheid schriftelijk vastgelegd. Je zal voor de tussentijdse opzegging toch een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het CWI of een ontbindingsprocedure moeten starten bij de kantonrechter. Hierbij moet je gemotiveerd aangeven op welke grond de arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd dient te worden.

Tips bij arbeidscontracten

Hierbij enkele tips voor een goed arbeidscontract.

Aanvang dienstverband

Je doet er verstandig aan om bij aanvang van het dienstverband afspraken te maken over tussentijdse opzegging. Je voorkomt hierbij mogelijke conflicten in de toekomst.

Opzeggen arbeidscontract

Zorg ervoor dat het arbeidscontract vroegtijdig wordt opgezegd.

Handige links over arbeidscontracten

Als werkgever kan je een zeer voordelig abonnement op rechtsbijstand krijgen op vele deelgebieden van het recht, zoals in bovenstaand voorbeeld http://arbeidsrecht.geschilonline.nl@@Arbeidsrecht. Voor enkele tientjes per jaar, ben je dan van alle mogelijke problemen verzekerd van een gedegen juridisch advies en rechtshulp. Zet dat kleine bedrag af tegen het uurtarief van de gemiddelde advocaat, die al snel meer dan 150 euro per uur vraagt.

Word eigen baas

Je kan na een ontslag besluiten om voor jezelf te gaan beginnen. Wellicht is http://www.thuiswerkvacatures.org/@@Thuiswerk dan een optie voor jou. Vergeet niet om je bij de Kamer van koophandel te laten registreren als Freelancer, ook wel Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) genoemd. Belastingen en administratie zzp kan je laten verzorgen door een goede boekhouder.

Bronvermelding:

www.CWI.nl Kijk eens op een http://www.werk-en-inkomen.com/Vacaturebank@@Vacaturebank Raadpleeg bij beëindiging van jouw arbeidscontract een goede http://www.advocaatvoorontslag.nl@@ontslag advocaat. Een ontslag advocaat kan zorgen voor een goede http://www.ontslagen-worden.nl/Ontslagvergoeding@@ontslagvergoeding


Reacties (1)

Reageer
Lucy reageerde 9 jaar geleden
21 Feb 07:04
Hoi,
Ik heb afgelopen week een contract van 6 maanden getekend zonder proeftijd, maar met 1 maand opzegtermijn. Opzeggen kan dus iedere maand voor de 1de van maand. Gister kreeg ik een beter voorstel en wil nu graag opzeggen. Mag dat?