Praktische tips bij ontslag nemen

Wanneer neem ik ontslag

Ontslag nemen is iets dat u niet zomaar doet. Indien er ontslag genomen wordt, is er vaak sprake van een niet op te lossen conflict of u neemt ontslag omdat u een andere baan heeft gevonden.

Om welke reden u ook ontslag neemt, het is altijd van groot belang dat u zich aan de regels houdt en alles op een zorgvuldige manier afhandelt, het betreft namelijk wel een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst die beëindigd wordt. Dit geldt zowel voor u als voor uw werkgever.

Daarnaast bouwt u op deze manier zekerheid in wat betreft de referenties, die eventueel in de toekomst worden nagevraagd. Bij een conflict is het van belang de wetten en regels na te leven en indien het nodig is daar hulp voor in te roepen van een jurist of advocaat, omdat u recht wilt houden op een uitkering of eventuele ontslagvergoeding.

Hoe neem ik officieel ontslag

Indien u besloten heeft om ontslag te nemen, zijn er een aantal stappen die daarin belangrijk kunnen zijn. Alleen vertellen tegen uw baas dat u weggaat, is daarin niet genoeg.

  • Het schrijven van een ontslagbrief. Dit is nodig om de arbeidsovereenkomst formeel op te zeggen. Een arbeidscontract is namelijk een formeel document, dat alleen rechtsgeldig ontbonden kan worden door een formele ontslagbrief. In een goede ontslagbrief vermeldt u namelijk de exacte reden waarom u ontslag neemt en geeft daar de nodige toelichting op.

Betreft het ontslag om een conflict, zorg dan dat er bewijzen en officiële documenten van dat conflict zijn.

  • Regel referenties. Dit geldt hoofdzakelijk bij een normale ontslagaanvraag. Bij een conflict kunt u wel nagaan, dat er niet zoveel goede referenties zullen zijn. Referenties zorgen ervoor dat u deel kunt blijven uitmaken van het netwerk van uw oude werkgever en dat nieuwe werkgevers in de toekomst informatie kunnen opvragen.

Belangrijk om niet te vergeten

Zorg bij het nemen van ontslag, dat u krijgt waar u nog recht op heeft. Hiervoor zijn een aantal administratieve handelingen nodig. Zo is het van belang om met uw baas te bespreken, hoe er wordt omgegaan met de overgebleven vakantie en snipperdagen. Deze kunt u bijvoorbeeld direct opnemen, uit laten betalen of in sommige gevallen meenemen naar de nieuwe werkgever. Tevens is het van belang dat u het resterende vakantiegeld, winstuitkering en eventuele toeslagen uitbetaalt krijgt. Verder moet u zorgen voor een goede overdracht van uw taken, zodat uw opvolger geen nadelen ondervindt.

Hoe kondig ik mijn ontslag aan

Om uw ontslagaanvraag correct te houden, vraagt de aankondiging tevens de nodige aandacht. Zorg er bijvoorbeeld voor dat uw werkgever als eerste in het bedrijf hoort, dat u ontslag wilt nemen. Hoort uw werkgever dat namelijk van anderen uit het bedrijf, dan kan de relatie hierdoor verstoord raken en zult u hier nadelen van ondervinden. Vraag een gesprek aan met uw werkgever en kondig daarin uw ontslag en reden aan. Noem positieve redenen, dat werkt namelijk alleen maar in uw voordeel, indien er referenties nodig zijn.

Ontslag nemen bij conflict

Ontslag nemen bij een conflict geeft vaak veel stress en vereist de nodige waakzaamheid, zodat er geen fouten gemaakt worden. Zorg er dus voor dat u zich strikt aan alle regels en wetten houdt, die nodig zijn om de minste problemen te krijgen. Stuur uw ontslagbrief met bijbehorende aantekeningen altijd aangetekend en zorg dat u overal kopieën van heeft. Met een conflict heeft het meestal weinig zin om voor referenties te zorgen. Zorg goed voor uzelf en neem een goede adviseur in de arm.

Juridisch advies

Heb jij in Dordrecht incasso nodig? Incasso specialisten vind je bij ATM advocaten in Denbosch, Dordrecht en Utrecht.

Is jouw rijbewijs ingevorderd? Neem dan eens vrijblijvend contact op met De Haan advocaten in Zwolle, Groningen en Leeuwarden.

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden