Wanneer is er sprake van Bijzonder Verlof

Bijzonder verlof

Bijzonder Verlof heet officieel calamiteitenverlof. Het betreft een kort durend verlof bedoeld voor onverwachte en dringende omstandigheden. Uiteraard is er wel eens discussie wanneer iets onverwacht dan wel dringend is. Immers, wat voor jou dringend is, is dat misschien niet voor je werkgever? Let wel: bijzonder verlof is niet hetzelfde als het kort verzuimverlof dat in een ander artikel wordt uitgelegd. Wanneer heb je recht op calamiteitenverlof?

Voorbeelden van Bijzonder Verlof

  • Gesprongen waterleiding,
  • Plotseling ziek kind,
  • Sterfgeval in de familie,
  • Je hebt meteen een oppas nodig: de baby is ziek of je alleenwonende moeder is van de trap gevallen en er moet verzorging worden geregeld...

Hoe lang?

  1. De duur van het calamiteitenverlof is afhankelijk van de reden van de opname. Soms is een paar uur voldoende. In een ander geval kan het om enkele dagen gaan.
  2. Bij ziekte: als uw thuiswonend kind, partner of ouder plotseling ziek wordt en de werknemer onverwacht vrij moet nemen, kan de eerste zorgdag calamiteitenverlof zijn. Vanaf de tweede dag is er geen sprake meer van calamiteitenverlof maar van een andere vorm van verlof: het kortdurend zorgverlof. Deze vorm van verlof mag je opnemen als jij de enige bent die op dat moment de zieke kan verzorgen.

Hoe melden?

  • Als men door een noodgeval niet op het werk aanwezig kan zijn, moet de werkgever zo snel mogelijk (telefonisch) worden verwittigd.
  • Ook moet men aangeven hoe lang men afwezig denkt te zijn. Bij zeer hoge uitzondering kan de werkgever achteraf worden verwittigd, doch dit is bij voorkeur te vermijden.

Salaris?

Het salaris wordt door de werkgever gewoon doorbetaald. Het is mogelijk dat er in de cao of met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging andere afspraken zijn gemaakt. Informeer hiernaar bij de werkgever.

Gevolgen voor vakantiedagen?

  1. De werkgever kan vragen om het bijzonder verlof/calamiteitenverlof te compenseren met vakantiedagen. Dit kan echter nooit zonder de uitdrukkelijke toestemming van de werknemer.
  2. In de cao of met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan zijn geregeld dat vakantiedagen kunnen worden gebruikt om verlof te compenseren. Maar er mogen alleen afspraken zijn gemaakt over uw extra vakantiedagen.

Aantal dagen per werkjaar?

4 maal het aantal werkdagen in een werkweek: bijvoorbeeld een parttimer die 2 dagen/week werkt, heeft 8 calamiteitendagen per werkjaar.

Geweigerd?

Een werkgever mag een redelijk verzoek om calamiteitenverlof niet weigeren. Hij kan u achteraf wel vragen om aan te tonen dat het opnemen van calamiteitenverlof noodzakelijk was.

Zie ook: Wat is kortdurend zorgverlof

Reacties (0)

Reageer
Geen resultaten gevonden